carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1


HÅLLBARHET OCH SOCIALT FÖRETAGSANSVAR PÅ COGNIZANT

Vi använder vår kunskap om den digitala världen för att skapa, utöka och upprätthålla möjligheter för personerna vi möter.

 

EXPERTIS OCH INNOVATION FÖR ALLAS BÄSTA


Vi hjälper stolt organisationer över hela världen att förnya, omdefiniera och omvandla sina verksamheter för att skapa nya värdekällor.

Vi vill använda våra partners omfattande process- och teknikkunskaper och strategiska insikter till att utveckla livvärdigt effektiva lösningar på viktiga frågor som människor, samhällen och planeten ställs inför.

Viktiga områden

Våra initiativ för hållbarhet och socialt företagsansvar är primärt inriktade på huvudområden – bl.a. personal och miljö – där vi tror att Cognizant kan göra störst positiva skillnad.

SOCIALT ANSVAR


Vi hjälper människor att nå sin potential på en sammanlänkad global marknad.

MILJÖVÅRD


Som ansvarsfulla förvaltare av miljön strävar vi efter att skydda våra resurser för framtiden.

Styrning


Vi följer de högsta kraven på personligt och professionellt beteende.

Hållbarhet på Cognizant: ett meddelande från vår CEO Francisco D'Souza

Cognizant är ett världens ledande professionella tjänsteföretag. Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på våra kärnvärden, i synnerhet vår prioritering av kundernas behov och vår transparens och integritet på högsta nivå. Vårt företag är till för att hjälpa kunder över hela världen att omforma, omdefiniera och omvandla verksamheten och skapa nya inkomstkällor i dagens digitala tidsålder. 

LÄS HELA MEDDELANDET
COGNIZANT’S EMPLOYEE VOLUNTEERING
PROGRAM ‘OUTREACH’ IMPACTS
450,000 LIVES IN FIRST DECADE

More than 100,000 employees clock in 2 million hours of volunteering
to make a difference in the areas of education, community welfare and
environment.