carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Hållbarhet och socialt företagsansvar på Cognizant

Vi använder vår kunskap om den digitala världen för att skapa, utöka och upprätthålla möjligheter för personerna vi möter.

EXPERTIS OCH INNOVATION FÖR ALLAS BÄSTA


Vi hjälper stolt organisationer över hela världen att förnya, omdefiniera och omvandla sina verksamheter för att skapa nya värdekällor.

Vi vill använda våra partners omfattande process- och teknikkunskaper och strategiska insikter till att utveckla likvärdigt effektiva lösningar på viktiga frågor som människor, samhällen och planeten ställs inför.

Viktiga områden

Våra initiativ för hållbarhet och socialt företagsansvar är primärt inriktade på huvudområden – bland annat personal och miljö – där vi tror att Cognizant kan göra störst positiva skillnad.

SOCIALT ANSVAR


Vi hjälper människor att nå sin potential på en sammanlänkad global marknad.

MILJÖVÅRD


Som ansvarsfulla förvaltare av miljön strävar vi efter att skydda våra resurser för framtiden.

STYRNING


Vi följer de högsta kraven på personligt och professionellt beteende.