carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

SVÅRSLAGEN KUNDUPPLEVELSE DRIVER TILLVÄXT

Skapa upplevelser som betyder något

Driv uppkopplade kundupplevelser


Genom att bygga på en Salesforce-grund utnyttjar vi vår kundupplevelseexpertis och våra Collaboratories för att skapa nya digitala upplevelser för dina kunder i stor skala.

Cognizants konsultativa tillvägagångssätt gör att du kan utvinna det fulla värdet av Salesforce Customer 360. Vårt globala partnersamarbete med Salesforce säkerställer att vi alltid har en djup förståelse för både traditionella Salesforce-molnprodukter och de senaste innovationerna.

Våra designers, tekniker och branschexperter representerar en av branschens största grupper av Salesforce-certifierade konsulter, vilket gör att vi kan:

 • Ge globala kunder ett starkt fokus i olika branscher
 • Använda Salesforces snabba programutvecklingsplattform för att skapa modern kundupplevelser, optimera försäljning och marknadsföring samt starta communities för samarbete
 • Stimulera nästa generations affärsstörningar baserat på UX-verktyg som Salesforce Lightning och AI-teknik som Salesforce Einstein.

Lösningar

En digital kraft för transformation


Cognizant använder Salesforce Customer 360 för att ge liv åt det digitala – och öka dina kunders mindshare.

Genom att använda Salesforce som egen molnplattform erbjuder Cognizant ett brett utbud av tjänster, från digital strategi och upplevelsedesign. Vår fokuserade metod hjälper kunderna att skapa uppkopplade produkter och tjänster och att distribuera nya affärsmodeller för ökad tillväxt.

 • Lösningar för upplevelsedesign

  Designidéer för molnet

  Cognizant Digital Experience är vår specialiserade enhet med fokus på strategi/konsulttjänster för upplevelsedesign, formgivning, skapande och frontend-utvecklingstjänster. Genom våra designkoncept, kundupplevelser och upplevelsedesign och med hjälp av Salesforce Lightning-expertis, så levererar vi digital transformation och modernisering i olika Salesforce-uppdrag för kunder, samarbetspartner och medarbetare.

  Koda om kundupplevelsen.

  Genom att integrera artificiell intelligens och sakernas internet i sina företagsapplikationer kan konsumentorienterade organisationer skapa varaktiga och lönsamma kundrelationer med hyperanpassade erbjudanden och tjänster som hjälper dig att uppfylla det digitala löftet.

 • Hantering av sälj och marknad

  Effektivisera försäljningen

  Som ledande inom molnrådgivning har Cognizant en gedigen bakgrund när det gäller att leverera försäljnings- och marknadsapplikationer, samt komplexa applikationer baserade på Salesforce Customer 360. Utöver lösningar för kontohantering, samarbetspartner och regioner, samt försäljningsresultat, så erbjuder vi flera affärslösningar, som ökar mervärdet på Salesforces färdiga standardutbud.

 • Branschspecifika molnlösningar

  Branschlösningar för molnet

  Cognizant optimerar Salesforce-plattformen och erbjuder många FullForce-lösningar samt AppExchange-produkter som förnyar branschprocesser. Dessa lösningar utnyttjar den senaste omvälvande tekniken såsom smarta enheter, blockkedjor, virtuell verklighet, AI, maskininlärning och mer. Till exempel:

  Patient Care+ (hälso- och sjukvård, biovetenskap)

  Patient Care+ är en revolutionerande lösning för att utöka communities som använder Health Cloud och förena hela ekosystemet för patientvården kring patienten. Enskild och 360-graders vy av patientdata från organisationens EHR-system tillsammans med ett brett utbud av funktioner, såsom s.k. "1:1 messaging", samarbetspartnersupport och personanpassade interaktioner – allt detta i en mobil, kompatibel plattform – utgör ett kraftfullt verktyg.

  Patient Prime (hälsovård, livsvetenskap)

  Detta är en hubblösning för patientengagemang som drivs av Salesforce Health, Community Cloud och Service Cloud. Den riktar sig till läkemedelsföretag som erbjuder specialbehandlingar som kräver omfattande samarbete mellan läkare, vårdgivare, försäkringsbolag och läkemedelsföretag. Lösningen omfattar funktioner som dokumenthantering, Master Data Management, rapporter och analys samt direktkommunikation med patienterna för att öka varumärkeslojaliteten.

  Fullforce Mortgage Business Accelerator (finanstjänster)

  Denna lösning bygger på Salesforce-plattformen och gör det möjligt för långivare att behandla mellanhänder som kunder, vilket ökar engagemanget och försäljningen. Den är enkel att använda på bärbara datorer, surfplattor och smarttelefoner. Den effektiviserar processer, möjliggör självbetjäning och ger mellanhänder allt de behöver för att sköta verksamheten på ett och samma ställe.

  Läs mer


  Mortgage 360 (BFS)

  Detta är en lösning för automatisering av digitala processer och kommunikation som bygger på Salesforce-plattformen. Den fungerar i flera kanaler och ger realtidsåtkomst till låneansökningar och annan relevant information. Lösningen är utrustad med inbyggda algoritmer för automatisk beräkning av anpassade lånerekommendationer. Den förbättrar realtidssamarbetet mellan mäklare och regionala chefer för snabbare hanteringstider och smidig bearbetning.

  Customer Journey Mapping (detaljhandeln)

  Det egenutvecklade ramverket skapades med hjälp av vår erfarenhet av detaljhandeln och flera kanaler, som webben, kiosker, mobila lösningar och sociala communities, och registrerar mätvärden från kundinteraktioner i olika kanaler.

  Cognitive Contact Center (alla branscher)

  Detta är en digital ”allt-i-ett-lösning” för stämningsanalys (sentiment) av kunder som bygger på drivkrafter, såsom molnet, självbetjäning, kanaler, analys, AI och kognitiva lösningar. Konsekvent enhetlig upplevelse i flera kanaler och skalbarhet med färdiga kopplingar till ledande CRM-produkter, såsom SFDC, D365, Pega och SAP, gör det till ett robust verktyg för transformation av kontaktcenter inom alla branscher.

  Digital Employee Hub (alla branscher)

  Digital Employee Hub hjälper arbetsgivare att skapa individuella upplevelser, uppkoppling när och var som helst, samarbete med andra i olika geografiska områden och ger service åt medarbetarna likt kunder.  Med gedigen innehållsleverans och en mekanism för konstant återkoppling, så ger den en integrerad lösning som är tillgänglig för alla överallt på valfri enhet. Den är byggd på den branschledande Salesforce-plattformen, som tillhandahåller Einstein, Lightening och SF-samarbetsverktyg, såsom Chatter och Communities.

  Supplier Relationship Management 360° (alla branscher)

  Verktyget är byggt på Salesforce-plattformen och ger heltäckande livscykelhantering från leverantörsintroduktion, undersökningar, pågående granskning/hantering till utfasning av leverantörer.  Det ger en enskild vy för alla intressenter, hantering och koordination för leverantörsinteraktion, undersökningshantering och konsekvenshantering. Det är en samarbetsportal för leverantörer för åtkomst av dokument och styrkort som bidrar till att minska leverantörsutgifter och hanteringstid och öka nöjdhetspoängen.

 • Uppkopplingslösningar med Mulesoft Anypoint Platform

  Driva integrering i stor skala

  Som MuleSofts globala strategiska systemintegreringspartner driver Cognizant digital integrering i stor skala för våra kunder. Genom vårt digitala förslag "Power of Three" – Cognizant, Salesforce och MuleSoft – använder vi MuleSoft Anypoint Platform™ och förbyggda integreringsmönster för att påskynda transformationen. Våra Salesforce-kunder får en 360-graders vy över sina kunder och förbättrad innovation.

  Nu när MuleSoft ingår i Salesforce är Anypoint-plattformen ännu bättre positionerad för att hjälpa din organisation att koppla samman företagsinformation mellan flera moln och äldre datakällor. Cognizant har rätt erfarenhetsdjup för att utvinna det största värdet från Anypoint-plattformen när du omvandlar din verksamhet i den digitala tidsåldern.

  Läs mer
 • Cognizant® Safe Workforce

  Systemen metod för säkert arbete

  Då världen navigerar sig igenom processen för återgången till livet efter pandemin, så krävs det en omfattande och noggrann övervakning och hantering av de anställdas välbefinnande för att de ska kunna återvända till arbetet. Cognizant® Safe Workforce, i samarbete med Salesforce och som är byggd på Work.com-plattformen, hjälper till att hantera beredskapen på arbetsplatser och använder information som en språngbräda för en friskare personalstyrka.

  Vår lösning kompletterar funktionerna hos Work.com med dataåtkomst, personalstöd och integreringskompetens. Cognizant Safe Workforce är ett tydligt och övertygande alternativ för företag som söker lönsamma program för återgången till arbete och långvarig motståndskraft.

  Läs mer

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att blicka både framåt och bakåt. Det är ett stort åtagande, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you