Skip to main content Skip to footer

Sätter människor främst

Tillgång till utbildning är vår tids grundläggande hållbarhetsfråga.
Utbildning är en nödvändighet som ger människor världen över chans att ta vara på möjligheterna i vårt alltmer digitala samhälle, och gör det möjligt för företag att hitta begåvad personal och växa.
Våra utbildningssatsningar är inspirerade av ett engagemang för att dagens studenter ska bli bättre förberedda på framtidens möjligheter. Samtidigt vill vi säkerställa att kommande generationer får den kompetens som krävs för att konkurrera och nå framgång i den globala ekonomin.
Vi strävar efter att skapa och stödja utbildningsinitiativ som är tillgängliga, stimulerande, berikande – och roliga. Samtidigt är våra utbildningsinsatser anpassade till behoven i varje region i vårt globala nätverk, med särskild inriktning på att minska skillnader i utbildning på grund av kön, ekonomisk nivå eller avstånd från tätorter.

Våra partnersamarbeten för amerikanska utbildnings- och kompetensutbildningsprogram

Snabbare karriär: Fast Track-teknikprogram

Cognizant strävar efter att bygga en kompetent och mångfaldig personalstyrka, som har en passion för att ge utmärkt kundservice. Vi söker engagerade och kunniga yrkespersoner till ett spännande, kostnadsfritt utbildningsprogram på heltid, som ger din karriär ett lyft inom ett teknikrelaterat område. Detta snabba utbildningsprogram är ett ”train to hire-bootcamp" avsett för universitetsstudenter och nyutexaminerade utan STEM-examina (Science, Technology, Engineering and Mathematics) som vill  utöka sina kunskaper, för att förbereda sig för en karriär inom teknikområden med stor efterfrågan, såsom programvaruutveckling dataaffärsanalys, maskininlärning, artificiell intelligens och IoT (Internet of Things). Cognizant har åtagit sig att investera i nya talangpooler och förbereda människor för att få ut det mesta av den teknik som kan skapa vår gemensamma framtid.

Förutbildning i Java-programmering för trainees

I samarbete med Central Piedmont Community College i Charlotte, North Carolina i USA, utökar Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation sitt karriärprogram med en trainee-modell som utformats för att överbrygga klyftorna och förbereda dig som är i början av eller mitt i din karriär. Vi kombinerar betald, praktisk utbildning med obetald utbildning online för att hjälpa kandidaterna att få kunskap, färdigheter och kompetens som krävs för en karriär som utvecklare. Kandidaterna deltar först i ett kostnadsfritt, obetalt Java-utbildningsprogram från Central Piedmont Community College. Programmet är åtta veckor långt och består av onlineutbildning på egen hand plus instruktörsledd handledning online. När förutbildningen är avslutad deltar kvalificerade kandidater i ett avlönat, ettårigt trainee-program som utvecklare hos Cognizant.

University of Montana – AIM (All-In-Missoula)

Cognizant samarbetade med Advanced Technology Group (ATG, ett Cognizant-företag) och University of Montana för att ta fram programmet ”All-In-Missoula” för blivande konsulter. AIM är ett 12 veckor långt utbildningsprogram som förbereder studenterna för yrkesrollen som teknikkonsult med specialiserade ekonomi- och teknikutbildningar, såsom dataanalys, projektledning, systemanalys och -design och informationsinfrastrukturer, samt molnplattformar och -teknik. Studenter som slutfört utbildningen kan söka lediga tjänster på Cognizant ATG Missoula Solution Center i Missoula, Montana, USA.

Cognizant prioriterar människan

Hjälp som gör skillnad

Vi utbildar världens mest värdefulla resurs

Cognizant har alltid värdesatt och stöttat utbildning. Vi ligger bakom världens största volontärbaserade företagsinsatser för undervisning och mentorskap till personer i samhällena där vi verkar. Och genom utbildning ser vi till att medarbetarnas karriärer utvecklas så mycket som möjligt.

Skapa utbildnings­möjligheter

Cognizant stöder utbildningsinitiativ. Ett exempel är Making the Future i USA, som arbetar för att barn ska satsa på STEM-ämnen (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Vi har program i över 20 länder, som bidrar till att motverka klyftorna i tillgången på utbildning.

Making the Future - ett Cognizant STEM-utbildningsinitiativ

Världen blir alltmer beroende av teknik, och det står klart att nästa generation måste bli STEM-kunnig (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Vårt initiativ Making the Future påbörjades 2011 och fortsätter att koppla samman STEM med den innovation och kreativitet som ungdomar behöver för att klara sig i framtiden. Målet med Making the Future är att främja skaparinriktad inlärning som en inkörsport till långsiktig utbildning, och därmed bidra till en arbetsstyrka som är redo för framtiden, samt ett jämlikt och inkluderande samhälle. Skaparinriktad inlärning främjar kunskaper om verktyg, material och processer, ökar självförtroendet och ger ungdomar möjligheten att själva styra sin inlärning. Det skaparinriktade tankesättet är en viktig fördel, som gör att vi kan anpassa oss efter förändringar och rentav själva ge upphov till förändring.

Skapande är lärande. 
Lära genom att göra.

Making the Future inbegriper följande delar:

  • Utnyttja potential hos skapande för att omvandla utbildning och lärande genom främjande och tillgång till professionella utvecklingsmöjligheter.
  • Ekonomiskt, ömsesidigt och volontärbaserat stöd till ideella organisationer som inspirerar studenter med praktiska inlärningsmöjligheter och övningar med kreativ problemlösning.
  • Collegestipendier till studenter som är intresserade av yrkesbanor inom STEM-ämnen.
  • Stipendier från Making the Future-programmet till ideella ungdomsorganisationer i USA, som hjälper unga som annars kan ha begränsad tillgång till STEM-utbildning och lärande. Upp till 50 stipendier årligen, där över 90 % av programmen går till underrepresenterade grupper. 
  • Skapa ekosystem för geografisk skalbarhet av skaparinriktad inlärning.
Making the Future – möjlighet till stipendium

Cognizant värderar uppfinningsrikedomen hos de skapare som tillför en distinkt affärsfördel i dagens konkurrenskraftiga globala och digitala ekonomi. Det här stipendiet belyser den kreativa problemlösning och innovativa anda som skapande tillför i designprocessen. Sista ansökningsdagen är 20 april 2020.

Minska klyftan utbildningsskillnaderna i hela världen

Våra Project Outreach-volontärer har loggat över 1,75 miljoner volontärtimmar för att stödja lärande, mentorskap, karriärrådgivning och talangutvecklingsaktiviteter sedan programmet startade 2007.Under 2016 ägnade över 41 350 Cognizant-medarbetare 496 322 timmar åt Outreach-aktiviteter i 20 länder, inklusive följande program:

1004

Vårt 1004-program har ett ambitiöst mål: hjälpa 100 skolor i Indien att få 100 % av deras studenter att uppnå godkänt, 100 % som tar sina examina och 100 % anställningsbarhet för de nyutexaminerade. I Kadapakkam, en by som ligger 120 km från Chennai, hjälpte volontärlärare en lokal skola att få 100 % godkända i datorvetenskap och 98 % godkända i engelska på examensprovet. Fisheries school i Thevara, i närheten av Kochi, har uppnått det övergripande målet att få 100 % godkända under de två senaste åren.

Be a teacher

"Be a Teacher" uppmuntrar Cognizants medarbetare att ställa upp som volontärer och undervisa i engelska, matematik och naturvetenskap på lokala skolor, samt även att hjälpa till med fritidsaktiviteter. I genomsnitt hålls 93 klassrumslektioner varje vecka i Indien, vilket gynnar ett betydande antal elever.

Virtuellt volontärarbete

Cognizants volontärer interagerar med barn i avlägsna områden via Skype eller via andra onlinekanaler. Två Outreach-volontärer i Chennai reser till exempel ”virtuellt” över 500 km och undervisar elever i byn Sundarapandiam, Virudhunagar, i engelska och datorvetenskap.

Project 100 schools

De katastrofala översvämningarna i Chennai 2015 orsakade stora skador på många offentliga skolor i staden. Cognizant har åtagit sig att bidra till återuppbyggnaden av 100 skolor, som drabbats av stora skador på grund av översvämningarna i distrikten Chennai, Kanchipuram och Tiruvallur. Under 2016 renoverades infrastrukturen på 37 skolor. I slutänden kommer 50 000 barn att nyttja de återuppbyggda skollokalerna.

Outreach-stipendier

Med hjälp av bidrag från främst medarbetare erbjuder vi stipendier till mindre bemedlade elever, som annars kanske inte hade fortsatt vidare till högre utbildning. År 2016 bidrog över 15 673 medarbetare med över 29 000 USD varje månad till Outreach-stipendieprogrammet. Initiativet har hittills hjälpt 1 100 elever, varav över 90 % är de första i familjen som tar examen och 72 % är flickor, att fullfölja högre utbildning.

TalHunt

Outreach-volontärerna stöder TalHunt - en kulturtävling där skolor tävlar och kan ”vinna” bidrag till att renovera sin skola. 2016 deltog 39 000 elever från över 190 institutioner i 11 städer i TalHunt-tävlingar. Under de senaste nio åren har cirka 200 000 barn deltagit i TalHunt påhejade av cirka 18 000 Cognizant-volontärer.

Nå ut till vår globala gemenskap

Cognizant Foundation är en fristående enhet som startades 2005. Syftet är att stötta initiativ inom företagets sociala ansvar. Det primära målet att förbättra livskvaliteten och möjligheterna i ekonomiskt och socialt eftersatta delar av det indiska samhället.

Utbildning i lokalsamhället

Under 2016 sponsrade Cognizant Foundation 15 utbildningsprojekt i syfte att förbättra utbildningskvaliteten på institutioner för elever från utsatta områden. Över 4 000 elever och lärare får årligen dra nytta genom dessa utbildningsprojekt.

Sjukvårdsinitiativ

Cognizant Foundation gav bidrag åt 11 sjukvårdsinsatser under 2016. Vi stöder icke-vinstdrivande organisationer som hjälper människor i utsatta delar av samhället. Vi sponsrar sjukvårdsprojekt som syftar till att förebygga blindhet och ge cancer- och akutvård till mindre bemedlade kvinnor och barn genom att investera i diagnostisk och kirurgisk utrustning. Över 60 000 patienter får årligen hjälp genom dessa sjukvårdsprojekt.

Försörjningsprogram

Stiftelsen har finansierat 13 projekt för att förbättra möjligheten till försörjning för människor, främst genom att yrkesutbilda ungdomar och kvinnor från utsatta delar av samhället. Förmånstagarna av dessa program utexamineras med specialkunskaper och blir ekonomiskt självständiga genom förvärvsarbete. Över 3 000 ungdomar och kvinnor drar nytta av dessa program.

Rebuilding communities-program

Stiftelsen har även lanserat programmet Rebuilding Communities för områden som har drabbats av naturkatastrofer, bl.a. de fruktansvärda regnen och översvämningarna i Chennai, Indien, i december 2016 och cyklonen Vardah i december 2016. För att hjälpa de tusentals familjer som har drabbats av dessa naturkatastrofer arbetar Cognizant Foundation med att bygga upp självständiga samhällen och möjliggöra en integrerad och hållbar utveckling.

Våra medarbetare är vår största tillgång

Vi strävar efter att attrahera och behålla personal som stödjer mångfald och delaktighet, att utveckla medarbetarnas karriärs- och ledarpotential och att erbjuda en arbetsmiljö där medarbetarnas säkerhet, hälsa och välbefinnande prioriteras.

Som ledande globalt företag med verksamhet i flera olika regioner och kulturer är mångfald och delaktighet centrala värderingar för Cognizant. Mångfald är avgörande för att attrahera, behålla och utveckla de begåvade medarbetare som vi behöver för att växa och betjäna kunderna. Olika erfarenheter och perspektiv gör det möjligt för oss att se problem och möjligheter från alla håll. 

Våra mångfaldsprogram är utformade för att förbättra möjligheterna för kvinnor, veteraner och andra grupper. Vi respekterar alla medarbetares individualitet och vill främja en miljö av delaktighet där alla kan göra bra ifrån sig och uppnå sin fulla potential.

Women Empowered

Woman Empowered (WE) är en viktig del av vårt arbete för mångfald. I programmet ingår utbildning, samarbete, nätverkande, stöd, mentorskap och kompetensutveckling som stärker kvinnors ställning inom och utanför Cognizant.

Cognizant Veterans Network

Att anställa veteraner och hjälpa dem på karriärstegen är en central del av vårt arbete för mångfald och delaktighet. Cognizant Veterans Network hjälper veteraner att bygga upp en karriär på Cognizant där de har nytta av ledarskapsförmågan, lojaliteten, integriteten och ambitionen från militärtjänstgöringen.

Utbildning och Utveckling

Vi erbjuder ett brett utbud av yrkesutvecklingsprogram som stärker vårt rekryteringsunderlag, bygger upp färdigheter som motsvarar kunders ständigt föränderliga behov och ger teammedlemmarna en attraktiv karriärväg. Genom vår prisbelönta utbildningsorganisation Cognizant Academy och andra yrkesutvecklingsprogram strävar vi efter att utveckla medarbetarnas förmågor under varje fas i karriären.