Skip to main content Skip to footer
Cognizant och AWS har gått samman för att göra det enkelt och prisvärt för organisationer att öka det digitala värdet via molnet.

Cognizants konsultkompetens och starka globala leveransnätverk, i kombination med den tillförlitliga och skalbara AWS-molninfrastrukturen, -plattformarna och -programmen, gör det möjligt för oss att samarbeta och ge övertygande lösningar på dagens digitala utmaningar.

AWS partnerlogotyp.

Bank och finans 2035: så kommer ny teknik att förändra vårt sätt att bedriva bankverksamhet

Att "sätta det digitala främst" räcker inte längre. För att möta framtidens konkurrens måste bankerna genomsyras av teknik och förnya alla aspekterna av sin verksamhet genom ett nytt tekniskt perspektiv.

VÅRA LÖSNINGAR, TJÄNSTER OCH MÖJLIGHETER

Vi kombinerar våra styrkor för att ge dig ännu bättre service.

Cognizant erbjuder användningsklara tjänster med hjälp av den senaste AWS-tekniken för att modernisera äldre infrastrukturplattformar. Utbudet omfattar:

 • Migrationsacceleration och beredskap: Utvärdera, bygga och migrera äldre arbetsbelastningar snabbt och metodiskt, utnyttja automatisering och specialverktyg via AWS Migration Acceleration Partner (MAP) Program of AWS.
 • Windows-modernisering: Genom att utnyttja Cognizants Windows Modernization Studio hjälper vi Windows-företag med stora mjukvarusystem, som är under avveckling, att migrera till AWS Cloud Native-plattformar. Detta innefattar SQL Server på Windows till SQL Server på Linux via AWS, SQL Server på Windows till Amazon Aurora, .NET till containrar/Amazon EC2-containertjänst och .NET till Micro-tjänster, samt .NET till serverlösa migreringar via AWS Lambda till AWS Cloud.
 • Cloud Contact Center: Modernisera ditt kontaktcenter med Amazons hela AI-utbud (Polly, Lex, Rekognition) som integreras med AWS Connect.
 • Anslutet ekosystem: Öka verksamhetseffektiviteten, öka säkerheten och efterlevnaden och förbättra den totala CX med smarta lösningar som utnyttjar AWS IoT-kärna, Amazon FreeRTOS, AWS Greengrass och AWS Cognito på AWS Cloud.
 • Cognizant AWS Workspaces: Förenkla din arbetsmiljö med virtuella skrivbord i stor skala, tillgängliga var och när som helst på alla enheter, och drivs av AWS Workspaces.
 • Compliant Cloud: Utnyttja vår expertis och skapa en mycket skalbar, tillgänglig och flexibel AWS-infrastruktur, certifierad med säkerhet och branschöverensstämmelse med robusta Cloud Native-tjänster från AWS. 
 • Molnekonomi: Optimera ditt moln med minsta möjliga kostnad. Vårt cykliska ramverk säkerställer alla aspekter av due diligence, bedömning, riskanalys, affärspåverkan och förändringshantering hanteras felfritt med stora kostnadsbesparingar.
 • Modernisering av stordatorer: Migrera och modernisera stordatorapplikationer till AWS Cloud. Utbudet omfattar Mainframe Rehost Strategy, APIzation, Optimization, DevOps och Data Modernization, som är integrerade med standardiserade branschverktyg för att minska kostnader och risker.

Cognizant erbjuder även funktioner för plattformsmodernisering kring andra AWS-tjänster, såsom:

 • Lagring, databas och analys: Utnyttja vår expertis kring Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon RDS, Amazon DynamoDB, Amazon RedShift och AWS Athena.
 • Nätverkslösningar: Skydda ditt molnnätverk genom att nyttja våra funktioner Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Amazon CloudFront, Amazon API Gateway och Amazon AD Connector.
 • Säkerhet, övervakning och skyddsräcken: Förbättra plattformens funktioner för säkerhet, övervakning och åtkomsthantering med Cognizants lösningar, som nyttjar Amazon GuardDuty, AWS WAF, Amazon CloudWatch och AWS IAM.

Företagen har behov av att använda data som konkurrensfördel. Vi lever i en dataekonomi och de digitala företagen sätter ribban.

 • Metoder för datamodernisering med AI: Utnyttja en datareferensmodell som företag kan använda för att transformera sin data- och analysgrundstruktur med en uppsättning attribut som hjälper till att modernisera deras dataekosystem på ett strukturerat sätt. Detta påskyndar lanseringstiden med 30-70%, minskar den totala datakostnaden med 40% och realiserar mervärde på 3 till 6 månader.
 • BigDecision: Data Modernization Services-plattform/arbetsytor som byggs på mikrotjänstarkitekturer, vilka i sin tur påskyndar resan till AWS-molnet med ett konfigurerbart tillvägagångssätt i stället för ett kodparadigm. BigDecision utnyttjar Amazon EC2, Amazon EMR, Amazon S3, Amazon Redshift, Amazon Elasticsearch service, Amazon KMS, AWS Glue, Amazon RDS och AWS Networking (VPC, VPN, Direct Connect) Amazon Management & Monitoring Services (AWS CloudTrail, VPC Flow Logs, CloudWatch).
 • Intelligent Data Works: Intelligent Data Works är en datasmedja som levereras med en samling acceleratorer, verktyg och ramverk som hjälper kunderna att migrera sina gamla datastrukturer och äldre kod med ett specialanpassat alternativ till affärsspecifika scenarier på AWS Cloud.

Applikationsmodernisering hjälper ditt företag att modernisera applikationer genom AWS' molnbaserade teknikstack.

Våra tjänster består av applikationers omstrukturering och ombyggnad, samt byte av plattform och arkitektur, som syftar till att hjälpa dig att migrera äldre applikationer till AWS. Vi använder lätta, bärbara och flexibla containrar som ger en idealisk plattform för modernisering av äldre applikationer. Amazon-hanterade tjänster stöder mikrotjänstarkitektur och serverlös databehandling med ECS, EKS, Fargate och Lambda.

Bland de många fördelarna med applikationsmodernisering kan ditt företag öka smidighet, skalbarhet, kostnadsbesparingar, förbättra prestanda, tillförlitlighet och säkerhet.

Vi erbjuder även:

 • Applikationsutveckling via molnbaserad AWS
 • Transformation av applikationer
 • Företagsappar i molnet.
UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDEN

Våra samarbetspartner förväntar sig högsta möjliga standard från oss.

De vet vad kvalitet innebär. Vi är stolta över att bli erkända av våra branschpartner för vårt arbete med att uppfylla de högsta industristandarderna.

Lär dig mer om fördelarna med denna strategiska partner genom att besöka:

AWS

Fortsätt samtalet

Låt oss resonera vidare vad du kan vinna på ett partnersamarbete med oss.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.