carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

VI HÅLLER DEN HÖGSTA STANDARDEN

Cognizant ställer sig bakom hög affärsetik och uppförandenormer – inom vår verksamhet och i kontakten med kunder världen över.

INTEGRITET ÄR KÄRNAN


Vårt ansvar gentemot kunder, medarbetare, intressenter och samhället handlar om att alltid agera med integritet. Detta vägleder oss i allt vi gör - hur vi ger service åt våra kunder och det arbete vi utför för att hjälpa dem att bygga bättre företag. Vi anser att det är viktigt att upprätthålla hög företagsetik. Samtliga företagets anställda följer inte bara kundernas policyer, utan även Cognizants omfattande, strikt tillämpade kärnvärden och etiska regler.

LÄS VÅR ETISKA KOD

 

 

Kultur och värderingar

Cognizants kärnvärden står i centrum för allt vi gör.

HU­VUD­PRIN­CI­PER

  • Vi på Cognizant vet att i vår konkurrensutsatta bransch är det vårt rykte, medarbetarnas beteende och kvaliteten på vårt arbete som avgör om kunderna vill arbeta med oss och återvänder till oss.
  • På Cognizant letar vi inte efter genvägar och tänjer inte på reglerna. Vi har en nolltoleranspolicy gentemot dem som gör det.
  • Oavsett om våra samarbetspartner arbetar på ett utvecklingscenter, på plats med kunderna, på något av våra kontor eller någon annanstans, så inser vi alla hur viktigt det är att hantera kundsystem, konfidentiell information och hemliga immateriella rättigheter med största försiktighet.
  • Vi är stolta över vårt visumprogram och uppskattar det offentliga erkännandet från USA:s arbetsmarknadsdepartement för vår strikta regelefterlevnad.
  • Vi nöjer oss inte med minimikraven och strävar ständigt efter att nå branschens bästa regelefterlevnad.
  • Vi är övertygade om att det inte går att nå framgång i affärsverksamheter utan att följa lagen. Global lagstiftning och dess tillämpning kan innebära svårigheter, men det är aldrig en ursäkt för att medvetet begå fel.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you