Skip to main content Skip to footer

Var kommer ditt företag att vara om 5 år? 10 år? Även för den mest erfarna ledaren är det en svår fråga att besvara, delvis eftersom mycket beror på saker som är bortom din kontroll - förändrade kundpreferenser, skiftande marknadslandskap och omvälvande händelser.

Vad vi däremot vet är följande: De mest framgångsrika företagen idag förutser ständigt kommande förändringar - förutsäger förändringar i kundbeteenden, känner av marknadsförändringar, planerar för omvälvande händelser - och agerar omedelbart för att ligga steget före konkurrenterna.

Att förutse och agera med precision. Är det möjligt? Hur kan ett företag effektivt känna av vad som är på gång och omedelbart lägga upp en spelplan för att dra nytta av den förutsägelsen?

Människor gör så ständigt. Det kallas intuition.

ÖversiktIntuition
  • Det är därför som Serena Williams vet vart hon ska förflytta sig innan motståndaren slår bollen.
  • Det är därför som Lionel Messi vet att han ska dra till vänster precis när försvararen går på anfall.
  • Det är därför som Fernando Alonso vet att han ska ta ytterfilen när innerfilen verkar friare.

Vissa kallar intuition för en känsla, andra för en gissning. Men i takt med att vi bättre förstår hjärnans inre arbete, lär vi oss att intuition är ett resultat av ackumulation, syntes, teori, försök, misstag och förfining, som i sin tur finslipats över tid.

"

Det mesta av det vi kallar intuition, att reagera på situationer och bara agera, bygger på en enorm mängd erfarenheter.

Herbert A. Simon

Psykolog och Nobelpristagare i ekonomisk vetenskap

Kort sagt, intuition är inget mysterium.

Tänk om ditt företag vore intuitivt? Föreställ dig hur du kanaliserar medvetenhet, intelligens och erfarenhet till exakt rätt beslut med blixtens hastighet gällande: investera eller avyttra, höja eller sänka priser, ändra produktion eller försörjningskedjor, och framför allt hålla ditt varumärke ständigt relevant för kunderna.

Det här är kraften som utvecklar intuition i din verksamhet.Intuitiv driftmodell

Att utveckla intuition i ett företag kräver så mycket mer än att bara uppgradera några system och lägga till nya funktioner. Det kräver en intuitiv driftmodell: en samling intelligenta och automatiserade affärsprocesser som möjliggörs av teknik och data, och som transformerar ditt företag till en mycket motståndskraftig verksamhet, som kan anpassa sig omedelbart.

Vilken är upplevelsen av en sådan verksamhet?

Som kund

 

Du häpnas över hur denna verksamhet gång på gång levererar produkter, tjänster och upplevelser, som du aldrig kunnat föreställa dig tidigare, men numer inte klarar dig utan.

Som anställd

 

Du motiveras av företagets tydliga och övertygande mål, där du uppmuntras till att ta risker och utmana status quo. Du får uppleva en mångfaldig och inkluderande kultur, som välkomnar din kreativitet och förväntar sig att du skapar mening åt kunderna.

Som konkurrent

 

Du förundras över hur snabbt den här verksamheten anpassar sig till marknadsförändringar, omskolar och behåller talanger och ständigt utvecklar sina produkter och tjänster i takt med kundernas skiftande behov och önskemål.

Som investerare

 

Du märker hur enkelt det här företaget upphör att göra saker, som inte längre ger lyckade resultat, och samtidigt återuppfinner sig självt för att ligga i framkant, trots ovisshet.

Som enskild individ

 

När du bor i det samhälle där detta företag verkar, så ser du en verksamhet som hjälper till att lösa de sociala problem som berör dig.


Upplevelser

En intuitiv driftmodell hjälper dig att förutse och leverera upplevelser som glädjer dina kunder, medarbetare, samarbetspartner och även samhället med betryggande följdriktighet - upplevelser som ger känslomässigt gensvar, känns personliga och inspirerar till lojalitet.

Processer

Företagen måste överge den allmänna uppfattningen att processer endast bör utformas för att säkerställa följdriktighet och enhetlighet i hur saker och ting görs. "Tried and tested" (beprövad erfarenhet) är inte längre en framgångsstrategi i en värld där förändringar sker snabbare än någonsin. Genom en intuitiv driftmodell kan företagen integrera maskininlärning, dataanalys och automatiseringsverktyg i affärsprocesserna, vilket ger konkurrensfördelar även när marknadsdynamiken förändras.

Teknik

De flesta stora verksamheter drivs idag av en komplex struktur av gamla och nya system, vilket bromsar snabbhet, smidighet och innovation. En avsiktlig molnstrategi är grunden för en intuitiv driftmodell: dess utformning är flexibel utan att underminera kritiska, centrala funktioner.

Skapa en intuitiv driftmodell

Människor fungerar smidigt i enlighet med en intuitiv driftmodell - våra hjärnor granskar ständigt inkommande sensoriska data mot lagrad kunskap om tidigare erfarenheter, förutser vad som kommer att hända härnäst och vidtar omedelbart åtgärder.

Ta det vardagliga exemplet att gå över en trafikerad väg. Vektorn på motorcykeln som närmar sig, höjden på trottoarkanten framför, takten på mannen med barnvagnen som kommer mot dig: Inom loppet av några millisekunder beräknar din hjärna omedvetet alla dessa datapunkter och jämför dem med lagrade erfarenheter för att vägleda dig till nästa steg.

Denna förmåga förvärvas över tid, som ett resultat av utveckling och arbete. På samma sätt kräver en intuitiv driftmodell att man är noggrann med att utnyttja den senaste marknadsdynamiken - och att du har kännedom och förstår hur den kan tillämpas inom just din verksamhet.

Riktigt, riktigt stora datamängder

År 2025 kommer världen att generera 463 exabyte (alltså 463 följt av 18 nollor) data varje dag. Varje svep (svajp, swipe), kommentar, tryck, klick, steg, temperatur, doft och hjärtslag, som registreras av en sensor skapar data som innehåller en berättelse om någons behov, önskemål, tycke och smak - till och med framtida önskningar och ambitioner. Datan blir till en guldgruva bestående av vad kunderna tänker och känner. Och det är hemligheten bakom att konsekvent och intuitivt leverera de upplevelser som inspirerar till engagemang.

Företag som svarade på en studie från Cognizant uppgav att de kommer att lägga cirka 35 % av sina budgetar för artificiell intelligens på att strukturera hur data samlas in och lagras.

Framväxten av ekosystem för digitala affärer

Molnet frigör mer än massiva dataresurser på begäran (on-demand): Det gör det möjligt och mer effektivt för affärspartner, leverantörer, kunder, applikationer, informationsleverantörer och tekniska resurser att samverka och bedriva verksamhet inom digitala samarbeten, som i sin tur kan formas och omformas efter behov. Rätt utförda, så driver dessa ekosystem innovation. De sänker radikalt kostnaderna och riskerna med att experimentera med affärsmodeller och identifierar möjligheter till både stegvisa förbättringar och omvälvande förändringar. När företag ingår i ett ekosystem kan de dessutom dela med sig av funktioner, processer och information, för att snabbt få insikter och nya arbetssätt att fullfölja saker.

"

Innovation genom ekosystem sker när verksamheter aktivt samarbetar med sina moln-, mjukvaru-, affärs- och tjänsteleverantörer - för ett gemensamt syfte och ekonomiska incitament.

Ted Schadler

Vice President, Principal Analyst, Forrester Research
Antalet IoT-anslutna enheter kommer att överstiga 25 miljarder år 2030.

Snabbt 5G-internet - överallt

Ökningen av uppkopplade enheter, från den enklaste temperatursensorn till de oerhört komplexa smarttelefonerna som vi har i våra fickor, suddar ut gränserna mellan vår fysiska och digitala värld. Med hjälp av supersnabba, extremt stabila och säkra 5G-nätverk med låg latens kan företag nu "känna av" mer informationi realtid och på många fler platser än någonsin tidigare - och omedelbart förutse och agera utifrån dessa data. Från robotkirurgi till självunderhållande fabriker och autonom körning, så kommer 5G att göra det möjligt att fatta avgörande beslut och vidta åtgärder omedelbart.

System som lär sig

För första gången i mänsklighetens historia har vi ett verktyg som kan utveckla sig självt. Maskininlärningssystem förbättras av sig själva över tid: De lär sig att känna igen mönster och hitta insikter utan att uttryckligen få veta vad de ska göra eller var de ska leta. Det är detta som styr rekommendationerna i vår Netflix-kö, hur Ocado packar matvaror och hur Uber matchar förare med passagerare. Mjukvara som utnyttjar maskininlärning hjälper företag att hitta mening i stora datamängder, ta fram insikter från miljontals kundinteraktioner och göra exakta förutsägelser om kundernas föränderliga behov.

Uppkomsten av ett syfte

Syftet är det som i slutändan avgör ett företags relevans: Ett intuitivt företag är sammankopplat med världen och samhället bortom sina självrefererande gränser. Med hjälp av sensorer, data, AI och analys är det idag möjligt att samla in och analysera information om allt - att veta allt om allt, vad som verkligen är viktigt för ditt företag, inspirerar dina medarbetare, knyter personliga kundkontakter, skapar samhällsband och bidrar till en hållbar planet. Syftet är företagets förklaring till sina intressenter om den positiva inverkan det har på samhället, och en intuitiv driftmodell hjälper till att hålla det löftet.

Tankesätt att anamma

För att bygga en intuitiv driftmodell krävs mer än teknik, kompetens och resurser. Det handlar om ett förändrat tankesätt i tre dimensioner:

Bli bekvämt kunnig i data

Bli flytande i och bekväm med data

Vår senaste forskning visar att fram till 2023 kommer företag globalt sett att öka sin användning av AI-drivna processer och resurser för komplext beslutsfattande med 50 %. Precis som den mesta aktiehandeln numer sköts av intelligenta maskiner, så kommer komplexa affärsbeslut i allt högre grad att fattas snabbare och effektivare med hjälp av AI. När insikterna från data står i centrum för affärssamtalen blir varje åtgärd ett säkert, snabbt och strategiskt val grundat på bästa tillgängliga information i realtid.


Hitta "win-win-win" i automatiseringen

Hitta win-win-win i automatiseringen

Teknikdrivna affärsmodeller är avgörande för att möta kraven på snabbhet, effektivitet och exakthet som ställs idag. Men autonomi behöver inte betyda människolöshet: i själva verket kan "ineffektivitet" i kassakön vara enormt värdefullt både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. "Win-win-win"-automatisering gynnar både kunden, medarbetaren och företaget. Det innebär att företagen måste balansera mänsklig empati, omdöme och kreativitet med den intelligenta automatiseringens precision, snabbhet och effektivitet.


Sätter människor främst

Sätter människor främst

Affärsprocesser är skiktet mellan den teknik som driver din verksamhet och de upplevelser du levererar: De formar kundresan och den framtida relationen med ditt företag vid varje interaktion. För att förbli relevant måste du ha människan som din ledstjärna och använda processerna för att leverera värdefulla och personaliserade upplevelser till kunder och partners - och för att göra dina medarbetare mer effektiva, produktiva och tillfreds med sitt arbete.


Samman­fattning

"

Företaget är en levande, föränderlig enhet, som är medveten om sin livsmiljö och potential att bidra till den.

Colin Mayer

Prosperity: Better Business Makes the Greater Good, Oxford University Press, 2018

Att bygga en intuitiv driftmodell - en som tar den dagliga verksamheten till nästa nivå och agerar som på intuition - är ett arbete som vi genast bör fokusera på. För i takt med att turbulensen i världen ökar, så måste även företagens anpassningsförmåga hålla jämna steg. Eftersom de företagsövergripande problemen som kunderna behöver lösa blir alltmer komplexa - och detta innefattar även kundernas egna beteenden.


Och eftersom det förväntas så mycket mer av företagen idag, som numer måste tänka och reagera på de större sammanhangen där de verkar - samhälleligt, miljömässigt, ekonomiskt, politiskt och tekniskt.

Genom att ta till sig den marknadsdynamik och de förändringar i tankesättet som krävs för att bygga en intuitiv driftmodell, kan företag ta sig in på vägen mot långsiktig relevans. De kommer att förutse alla viktiga aspekter - intressenternas behov och känslor, beroendeförhållanden och externa faktorer som präglar deras upplevelse - och vidta exakt de åtgärder som krävs för att göra ett medvetet, positivt bidrag till samhället och vår föränderliga värld.