carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Brian Humphries – VD för Cognizant

Chief Executive Officer

BIOGRAPHY

Brian Humphries

Chief Executive Officer

Brian Humphries är verkställande direktör på Cognizant och medlem i styrelsen. I rollen som VD etablerar Brian den strategiska inriktningen och främjar Cognizants värderingar och kundfokuserade kultur. Hans fokus ligger på att arbeta för företagets hållbara tillväxt och ett långsiktigt aktieägarvärde.

Brian har gedigen erfarenhet som teknikchef med dokumenterade meriter av att driva företagsomfattande omvandling via fokuserat utförande, ofta inom utmanande och mycket konkurrensutsatta marknadssegment. Brian ger ett globalt perspektiv och en stark kunskap om vår verksamhet och den teknik som vi använder till att innovera. Före Cognizant tjänstgjorde han som VD för Vodafone Business från 2017 fram till 2019, en avdelning av Vodafone Group som stod för nästan en tredjedel av moderbolagets tjänsteintäkter med cirka 12 miljarder euro i försäljning globalt under 2017–2018. Humphries började på Vodafone från Dell Technologies där hans roller från 2013 till 2017 omfattade president och VD för dess Infrastructure Solutions Group, president för Dells Global Enterprise Solutions (en grupp med intäkter på ungefär 15 miljarder dollar) samt Vice President och General Manager för EMEA Enterprise Solutions. Innan Humphries började på Dell var arbetade han på Hewlett-Packard med roller såsom Senior Vice President för Emerging Markets, Senior Vice President för Strategy and Corporate Development samt Chief Financial Officer för HP Services. Tidigt i karriären arbetade han hos Compaq och Digital Equipment Corporation.

Han har en Bachelor-examen inom Business Administration från University of Ulster i Nordirland.

Jan Siegmund – ekonomichef på Cognizant

Chief Financial Officer

BIOGRAPHY

Jan Siegmund

Chief Financial Officer

Karen McLoughlin är Chief Financial Officer på Cognizant. Hon ansvarar för företagets internationella finansiella planering och analys, redovisning och controlling, skattefrågor, finansiella frågor samt internrevision. Hon ansvarar även för investorrelationer, företagsriskhantering, inköp och fastighetsfunktioner.

Före sin nuvarande position var Karen Senior Vice President för Enterprise Transformation och Financial Planning & Analysis och ledde team som hon byggt upp under sin tid på Cognizant. I den rollen var hon ansvarig för vår internationella finansiella planering och analys, företagsriskhantering och våra omstruktureringsfunktioner. Det innebar bland annat att underlätta och exekvera olika interna omvandlingsinitiativ för att förverkliga vår strategiska vision.

Under sin tid på företaget har Karen utvecklat djupa kunskaper om Cognizant ur både ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Utanför Cognizant sitter hon i styrelsen för Best Buy Co. Inc.

Innan hon började på Cognizant 2003 arbetade Karen sex år på Spherion Corp. och tre år på Ryder System Inc, där hon innehade nyckelbefattningar inom ekonomisk förvaltning. Före tiden på Ryder arbetade hon sex år på Floridaavdelningen av Price Waterhouse (nu PricewaterhouseCoopers).

Karen har en Bachelorexamen i ekonomi från Wellesley College och en MBA från Columbia University.

Malcolm Frank, VD för Cognizant Digital Business på Cognizant.

President för Cognizant Digital Business

BIOGRAPHY

Malcolm Frank

President för Cognizant Digital Business

Malcolm Frank är VD för Cognizant Digital Business. I denna roll övervakar Malcolm Cognizants breda digitala tjänsteportfölj. Här ingår Digital Strategy, Artificial Intelligence & Analytics, Interactive, Digital Engineering, IoT, Digital Content Platform samt Cognizants Accelerator Program som fungerar som inkubator för nya branschspecifika digitala projekt. Innan dess var Malcolm Executive Vice President, Chief Strategy Officer och Chief Marketing Officer.

Malcolms inflytande är brett och syns tydligt i flera medier. Han är medförfattare till två bästsäljande böcker, What To Do When Machines Do Everything (2017) och Code Halos (2014), som båda har vunnit internationella bokpriser. Han har också författat flera faktablad om framtidens arbete och myntade termen “SMAC Stack” som blev branschstandard. Malcolm är en mycket efterfrågad talare och har framträtt på flera toppmöten, till exempel World Economic Forum och South by Southwest (SXSW). Han citeras ofta, är ämne för en fallstudie från Harvard Business School och utnämndes till “en av finansvärldens mest inflytelserika personer” av Risk Management Magazine.

Utöver hans praktiska syn på artificiell intelligens (AI) och erfarenhet som grundare av tre affärsprojekt – och som VD för två av dem – arbetar Malcolm i nära samarbete med Cognizants kunder för att skapa affärsfördelar med storskaliga program för digital omvandling. Han sitter i styrelsen för FactSet Research Systems, Inc. Han är även medlem i styrelsen för US-India Strategic Partnership Forum (USISPF). Malcolm har en kandidatexamen i ekonomi från Yale University.

Matthew Friedrich – General Counsel, Chief Corporate Affairs Officer och Secretary på Cognizant

General Counsel, Chief Corporate Affairs Officer och Secretary

BIOGRAPHY

Matthew Friedrich (Matt)

General Counsel, Chief Corporate Affairs Officer och Secretary

Matt Friedrich is Cognizants chefsjurist. Han ansvarar för den juridiska verksamheten och bolagsfrågor och började på företaget 2017. Matt kom till Cognizant från Chevron, där han tjänstgjorde som chefsjurist från 2014 till 2017. Dessförinnan var han en partner på advokatbyrån Freshfields Bruckhaus Deringer.

Matt började sin juridiska karriär som federal åklagare och arbetade på USA:s justitiedepartement (DOJ) i över 13 år. Matts tid i statens tjänst fick sin höjdpunkt 2008 med hans utnämning till tillförordnad biträdande Attorney General för Criminal Division, en processansvarig del av Justitiedepartementet i Washington, D.C. med 740 anställda. Matt tjänstgjorde också som vice stabschef till USA:s justitieminister, som Assistant U. S. Attorney och som medlem av Enron Task Force. Matt har utmärkts med Attorney General’s Award for Distinguished Service och Director’s Award for Superior Performance.

Matt tog sin examen på University of Texas School of Law och University of Virginia och har arbetat med expeditionsärenden för United States District Judge Royal Furgeson i delstaten Texas Western District. Matt är medlem på livstid i Council on Foreign Relations och sitter i styrelsen för U.S. India Business Council.

Dharmendra Kumar Sinha – ordförande, området Nordamerika på Cognizant

Ordförande, området Nordamerika

BIOGRAPHY

Dharmendra Kumar Sinha (DK)

Ordförande, området Nordamerika

Dharmendra Kumar Sinha är Cognizants Executive Vice President och President, Global Client Services. Han tillträdde 2013 och leder våra team för global försäljning, marknadsföring på fältet och företagsrelationer på mellannivå. Han är också ansvarig för vår organisation för strategiska partnerskap och allianser.

Från 2007 till 2013 var Dharmendra Senior Vice President och General Manager, Global Sales and Field Marketing. Innan dess var han Vice President för Cognizant och ansvarade för våra branschspecifika tillämpningar inom tillverkning, logistik, detaljhandel, hotell och IT, vilka hör till våra snabbast växande marknader. DK tog också över ansvaret som Head of Sales och Field Marketing på företaget och hanterade under samma tid vår försäkringspraktik.

Innan han började på Cognizant 1997 arbetade DK med Tata Consultancy Services och CMC Ltd, en leverantör av kompletta IT-lösningar. Han har en Bachelorexamen i naturvetenskap från Patna Science College i Patna, Indien, och en MBA från Birla Institute of Technology, Mesra.

Gaurav Chand – marknadsföringschef på Cognizant

Marknadsföringschef

BIOGRAPHY

Gaurav Chand

Marknadsföringschef

Gaurav Chand är Cognizants marknadsföringschef. I denna roll övervakar Gaurav alla aspekter av Cognizants globala marknadsföring, däribland varumärken, kreativ utveckling, digitalt, evenemang, kommunikation samt fält- och företagsmarknadsföring.  Gauravs huvuduppdrag är att främja tillväxten genom att utveckla och genomföra en omfattande marknadsplan som marknadsför Cognizants digitala ledarskap, ökar varumärkesigenkänningen och utökar konkurrensfördelen i alla marknadssegment.

Innan Gaurav började på Cognizant var han marknadsföringschef för CenturyLink, en leverantör av moln- och nätverkstjänster. Före detta var han Global Senior Vice President för marknadsföring i gruppen Infrastructure Solutions på Dell EMC, där han ledde marknadsföringsstrategin för en portfölj med företagslösningar värd flera miljarder dollar. Gaurav har haft en rad höga marknadsföringsroller sedan 1996 och har lång erfarenhet av att skapa marknadsföringsstrategier som resulterar i högre intäkter. 

Gaurav har en kandidatexamen i datavetenskap från Fergusson College i Pune, Indien, och en masterexamen i Business Administration från Southern Methodist University i Dallas, Texas.

Ganesh Ayyar – President för Cognizant Digital Operations på Cognizant

President för Cognizant Digital Operations

BIOGRAPHY

Ganesh Ayyar

President för Cognizant Digital Operations

Ganesh Ayyar är President för Cognizant Digital Operations, som tillhandahåller affärsprocesstjänster, automatiseringstjänster och plattformstjänster till över 100 klienter med hjälp av 65 000 medarbetare i över 25 länder.

Tidigare var Ganesh VD för Mphasis (ett globalt IT-tjänsteföretag som är noterat i Indien) i åtta år, från 2009 till 2017. Han utsågs till årets VD 2016 av CEO Connections för sitt framgångsrika resultat med transformationsinitiativ och marknadsvärdesförbättringar. Blackstone Group Inc. köpte en majoritetsandel i Mphasis 2016 – en av de största investeringarna i ett företag noterat i Indien.

Före Mphasis tillbringade Ganesh nästan två decennier på Hewlett-Packard. Han avancerade inom organisationen och innehade en mängd olika ledarroller över flera regioner. Ganeshs syn på betydelsen av företagskultur, personal och processer vad gäller digital omvandling är väl dokumenterad.

Gregory Hyttenrauch - President, Cognizant Digital Systems & Technology på Cognizant

President, Cognizant Digital Systems & Technology

BIOGRAPHY

Gregory Hyttenrauch (Greg)


Becky Schmitt – Chief People Officer på Cognizant

Chief People Officer

BIOGRAPHY

Rebecca Schmitt (Becky)Chief Administrative Officer

BIOGRAPHY

Lawrence WieserHead of Global Delivery

BIOGRAPHY

Andrew Stafford (Andy)


Anil Cheriyan – Executive Vice President för Strategy and Technology på Cognizant

Executive Vice President, Strategy & Marketing

BIOGRAPHY

Anil Cheriyan


TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.