carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige


Tidigare President på PepsiCo

DIRECTOR
AGE
BIRTHPLACE
COMMITTEES

Sedan 2015

62

Sudan

Revision<br>Nominering och styrning

BIOGRAPHY

Zein Abdalla

Tidigare President på PepsiCo

Zein Abdalla valdes in i Cognizants styrelse i september 2015. Tidigare, från september 2012 till sin avgång i december 2014, var han President på PepsiCo, Inc, ett ledande globalt företag inom livsmedel, snacks och drycker. Innan det var Zein Chief Executive Officer på PepsiCo Europe, en avdelning inom PepsiCo, från november 2009, och President för PepsiCo Europe Region från januari 2006. Han har tidigare haft flera chefsbefattningar på PepsiCo, där han började arbeta 1995, bland annat som chef för PepsiCo:s europeiska dryckesverksamhet, administrativ chef på Tropicana Europe och Franchise Vice President för Pakistan och Gulfregionen.

Zein har suttit med i kläd- och hemmodeföretagets The TJX Companies, Inc. styrelse sedan 2012, där han för närvarande är medlem i bolagsstyrningskommittén och ekonomikommittén. Zein är också en styrelserådgivare till Mars, Incorporated, ett globalt husdjurs-, konfektyr- och livsmedelsföretag, medlem av styrelsen för den privata stiftelsen Mastercard Foundation, medlem i styrelsen för Kuwait Food Company, ett företag inom restaurang- och matbranschen i Mellanöstern, samt medlem av den rådgivande styrelsen för Imperial College Business School.

Zein har en filosofie kandidatexamen i elektroteknik från Imperial College, London University.


Former Chief Executive Officer & Managing Director, Britannia Industries Ltd., och tidigare Vice President, The Coca-Cola Company

AGE

62

BIOGRAPHY

Vinita Bali

Former Chief Executive Officer & Managing Director, Britannia Industries Ltd., och tidigare Vice President, The Coca-Cola Company

Tidigare CFO för Towers Perrin

DIRECTOR
AGE
BIRTHPLACE
COMMITTEES

Sedan 2009

67

USA

Revision (ordförande)<br>Nominering och styrning

BIOGRAPHY

Maureen Breakiron-Evans

Tidigare CFO för Towers Perrin

Maureen Breakiron-Evans valdes in i Cognizants styrelse i maj2009. Hon var Chief Financial Officer för Towers Perrin, ett globalt tjänsteföretag, från january 2007 till april 2008. Från februari 2005 till oktober 2006 var Maureen vice VD och revisionschef på Cigna Corporation, ett vårdtjänsteföretag, där hon var ansvarig för företagets riskhantering och interna revision. Från 2001 till 2004 var hon Executive Vice President och Chief Financial Officer på Inovant, LLC, som är Visas teknikutvecklings- och transaktionsbehandlingsföretag. Innan dess hade Maureen flera befattningar på finanstjänsteföretaget Transamerica Corporation, bland annat Vice President och General Auditor, Vice President of Control and Services och President of Transamerica Business Technologies Corp. Hon inledde sin karriär som finansiell revisor och blev slutligen revisionspartner på Arthur Andersen & Co.

Maureen har sedan 2015 varit medlem av styrelsen på internetbanken Ally Financial Inc., an Internet bank och är för närvarande medlem av revisionskommittén och kommittén för digital omvandling. Sedan february 2017 är hon medlem av styrelsen på Cubic Corporation, en leverantör av system och tjänster till transport- och försvarsindustrin, samt ingår i både revisionskommittén och nominerings- och bolagsstyrningskommittén. Maureen var tidigare medlem av styrelsen på Heartland Payment Systems, Inc., den federala Home Loan Bank i Pittsburgh och ING Direct.

Maureen har en Bachelorexamen i Business Administration från Stetson University, en MBA från Harvard Business School och en MLA från Stanford University. Hon är också auktoriserad revisor i delstaten Kalifornien.


SVP and Chief Information Officer, Intel Corporation

AGE
BIRTHPLACE

67

USA

BIOGRAPHY

Archana (Archie) Deskus

SVP and Chief Information Officer, Intel Corporation

Tidigare President och CEO för GE Healthcare

DIRECTOR
AGE
BIRTHPLACE
COMMITTEES

Sedan 2017

58

USA

Financiell policy<br>Nominering och styrning

BIOGRAPHY

John M. Dineen

Tidigare President och CEO för GE Healthcare

John M. Dineen gick med i Cognizants styrelse i april 2017. Från 1986 till oktober 2014 innehade han en rad olika ledarroller på General Electric Company (GE), ett globalt digitalt industriföretag, bland annat Chief Executive Officer för GE Healthcare och Chief Executive Officer för GE Transportation, President för GE Plastics, General Manager för GE:s kraftutrustningsverksamhet och General Manager för GE:s vitvaru-, mikrovågs- och luftkonditioneringsverksamhet.

Under sina 28 år på GE innehade John ledande roller i flera branscher runt om i världen. Under det sena 1990-talet och tidiga 2000-talet hade han flera internationella ledningsroller medan han var baserad i Asien och Europa. John flyttade sedan tillbaka till USA och blev Vice President och General Manager of Plastics på GE Advanced Materials. 2005 utsågs han till President och CEO för GE Transportation, en ledande aktör inom järnvägslok och tågstyrningsteknik.

John sitter i styrelsen på bioläkemedelsföretaget Merrimack Pharmaceuticals, Inc. där han för närvarande är ordförande för organisations- och ersättningskommittén. Han har också tjänstgjort som rådgivare för investmentföretaget Clayton, Dubilier & Rice, LLC sedan 2015 och är för närvarande styrelseordförande för två av Claytons privatägda portföljbolag: Healogics, Inc, en leverantör av avancerade tjänster för vård av kroniska sår, och Carestream Dental, som erbjuder lösningar för bildtagning, programvara och praktikhantering för tandvårdspersonal.

John har kandidatexamina i biologi och datavetenskap från University of Vermont.

Brian Humphries – VD för Cognizant

VD för Cognizant

AGE

58

BIOGRAPHY

Brian Humphries

VD för Cognizant

Brian Humphries är verkställande direktör på Cognizant och medlem i styrelsen. I rollen som VD etablerar Brian den strategiska inriktningen och främjar Cognizants värderingar och kundfokuserade kultur. Hans fokus ligger på att arbeta för företagets hållbara tillväxt och ett långsiktigt aktieägarvärde.

Brian har gedigen erfarenhet som teknikchef med dokumenterade meriter av att driva företagsomfattande omvandling via fokuserat utförande, ofta inom utmanande och mycket konkurrensutsatta marknadssegment. Brian ger ett globalt perspektiv och en stark kunskap om vår verksamhet och den teknik som vi använder till att innovera. Före Cognizant tjänstgjorde han som VD för Vodafone Business från 2017 fram till 2019, en avdelning av Vodafone Group som stod för nästan en tredjedel av moderbolagets tjänsteintäkter med cirka 12 miljarder euro i försäljning globalt under 2017–2018. Humphries började på Vodafone från Dell Technologies där hans roller från 2013 till 2017 omfattade president och VD för dess Infrastructure Solutions Group, president för Dells Global Enterprise Solutions (en grupp med intäkter på ungefär 15 miljarder dollar) samt Vice President och General Manager för EMEA Enterprise Solutions. Innan Humphries började på Dell var arbetade han på Hewlett-Packard med roller såsom Senior Vice President för Emerging Markets, Senior Vice President för Strategy and Corporate Development samt Chief Financial Officer för HP Services. Tidigt i karriären arbetade han hos Compaq och Digital Equipment Corporation.

Han har en Bachelor-examen inom Business Administration från University of Ulster i Nordirland.


Senior Vice President, Ethics and Enterprise Assurance på Lockheed Martin

DIRECTOR
AGE
BIRTHPLACE
COMMITTEES

Sedan 2012

59

USA

Revision

BIOGRAPHY

Leo S. Mackay Jr.

Senior Vice President, Ethics and Enterprise Assurance på Lockheed Martin

Dr. Leo S. Mackay Jr. valdes in i Cognizants styrelse i september 2012. Han är för närvarande Senior Vice President för Internal Audit, Ethics and Sustainability på Lockheed Martin Corporation, ett globalt företag inom säkerhets- och flygteknik. Innan dess innehade han andra ledande befattningar på Lockheed Martin, bl.a. Vice President för Ethics och Sustainability från 2011 till 2016 och Vice President, Corporate Business Development, där han ansvarade för att leda företagets strategiska kundvårdsutveckling. Leo var President för Integrated Coast Guard Systems LLC samt Vice President och General Manager för Coast Guard Systems från 2005 till 2007. Från 2003 till 2005 var han Chief Operations Officer för ACS State Healthcare, LLC, ett tjänsteföretag i vårdbranschen.

2001 utsågs Leo av president George W. Bush till  ställföreträdande sekreterare och Chief Operating Officer på amerikanska Department of Veterans Affairs, vilket också ratificerades av den amerikanska senaten, där han fick medalj för exceptionell tjänstgöring – VA:s högsta utmärkelse. 2003. Leo var tidigare F-14-pilot i flottan, har en examen från Naval Fighter Weapons School och är veteran från Operation Earnest Will. Han belönades 2012 med utmärkelsen Black Engineer of the Year for Career Achievement av tidskriften US Black Engineer and Information Technology.

Leo tjänstgör för närvarande som medlem av styrelsen för USAA Federal Savings Bank. Han var tidigare ordförande för Board of Visitors på Graduate School of Public Affairs vid University of Maryland och medlem av styrelsen för Center for a New American Security.

Leo har en Bachelorexamen från United States Naval Academy, en Masterexamen i Public Policy från John F. Kennedy School of Government vid Harvard-universitetet och en Ph.D. i Public Policy, också från Harvard.


Ordförande i Cognizants styrelse
Tidigare VD för Stroz Friedberg och tidigare ordförande för Nord- och Sydamerika och Senior Partner på McKinsey & Company

DIRECTOR
AGE
BIRTHPLACE
COMMITTEES

Sedan 2012

68

Cypern

Ersättning<br>Finansiell policy<br>Nominering och styrning<br>(ordförande)

BIOGRAPHY

Michael Patsalos-Fox

Ordförande i Cognizants styrelse
Tidigare VD för Stroz Friedberg och tidigare ordförande för Nord- och Sydamerika och Senior Partner på McKinsey & Company

Michael Patsalos-Fox valdes in i Cognizants styrelse i juli 2012. Han var tidigare Chief Executive Officer för det globala cybersäkerhetsbolaget Stroz Friedberg, Inc, en position som han hade från 2013 till 2016.

Fram till oktober 2013 var Michael Senior Partner på det globala managementkonsultföretaget McKinsey & Company, där han arbetade i 32 år. Under sin tid på McKinsey var Michael med i företagets styrelse i 12 år. Han har också suttit i företagets operativa kommitté. Michael ledde Amerikaregionen, kontoren i New York och New Jersey, den nordamerikanska avdelningen för bolagsfinans och -strategi samt den europeiska telekommunikationsavdelningen. Från 2009 till juni 2012 ledde Michael McKinseys verksamhet för nya tillväxtmöjligheter inom data, analys och programvara.

Michael föddes på Cypern och har bott i Australien, Schweiz, Storbritannien och USA. Han har en Bachelorexamen i datavetenskap och ren matematik från Sydney University i Australien och en MBA med distinktion från International Institute of Management Development i Lausanne i Schweiz.


Tidigare Senior Executive Vice President på The Bank of New York

DIRECTOR
AGE
BIRTHPLACE
COMMITTEES

Sedan 2017

63

USA

Revision

BIOGRAPHY

Joseph M. Velli

Tidigare Senior Executive Vice President på The Bank of New York

Joseph M. Velli valdes in i Cognizants styrelse i december 2017. Han var tidigare Senior Executive Vice President och medlem av Senior Policy Committee på Bank of New York (nu BNY Mellon). Joe hade flera andra befattningar under sin 22-åriga tid på Bank of New York, däribland chef för Global Issuer Services, Global Liquidity Services, Pension and 401(k) Services, Consumer and Retail Banking och Correspondent Clearing and Securities Services. Senast, efter sin tid på Bank of New York, var han (från 2006 till 2013) ordförande och Chief Executive Officer för Convergex Group, LLC, en leverantör av programplattformar och IT-baserade mäklartjänster. Innan han började arbeta på Bank of New York var Joe chef för Citibanks depåbevisverksamhet.

Joe har sedan 2007 varit medlem av styrelsen på Paychex, Inc., en leverantör av lönetjänster, HR-tjänster och outsourcing av förmånstjänster. Han är där ordförande för företagsutvecklingsutskottet och medlem av investeringsutskottet, den verkställande kommittén samt ersättnings- och styrningsutskottet. Han har suttit i styrelsen på Computershare Limited – en global leverantör av tjänster för företagstruster, aktieöverlåtelser, aktieincitamentsplaner och hypotekslån – sedan 2014 och är för närvarande ordförande för ersättningsutskottet och medlem av både förvärvsutskottet och valberedningen. Joe satt tidigare i styrelsen för E*TRADE Financial Corporation från 2010 till 2014.

Joe har varit Senior Advisor för Lovell Minnick Partners, LLC, ett privat riskkapitalbolag, sedan 2016. Han sitter också i förtroendemannarådet på William Paterson University.

Joe har en Bachelorexamen från William Paterson University och en MBA från Fairleigh Dickinson University.


Tidigare partner på Aquiline Holdings

AGE

63

BIOGRAPHY

Sandra S. Wijnberg

Tidigare partner på Aquiline Holdings

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.