carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Morgondagens krav

INTERAGERA MED KONSUMENTERNA OCH FÅ BÄTTRE RESULTAT

Från högre effektivitet till bättre vårdkvalitet. Vi hjälper vårdgivare att innovera och omvandla verksamheten för en digital framtid.

UPPFYLLA ÅRHUNDRADETS UTMANINGAR FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN


Sällan har en bransch stått inför så många utmaningar – och möjligheter. Exempel: 
 • De alltmer komplicerade regelverksförändringarna.
 • Uppkomsten av den engagerade konsumenten. 
 • Kravet på mer kostnadstransparens från lagstiftare och konsumenter.

Den digitala ekonomin förändrar sättet betalare, vårdgivare och hälso- och sjukvårdsprogram måste bedriva verksamheten. Cognizant är ledande inom sjukvårdsteknik och har lösningar som hjälper dig att uppfylla dagens krav och bli redo för morgondagens.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

BETALARE

Hur ska företaget förändras för att kunna leverera mer värde? Vi hjälper dig att implementera processförbättringar, främja innovation och förbereda dig för framtiden.

PHARMACY BENEFIT MANAGEMENT

Tjänsterna omfattar lösningar för regelefterlevnad, program för klinisk hantering, business intelligence-system och implementeringsråd.

LEVERANTÖRER

Innovativa tjänster och lösningar som bidrar till samordnad vård av hög kvalitet och bättre ekonomiska resultat.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Ta kontakt med våra affärs- och teknikexperter för mer information om lösningar som hjälper dig att hantera dagens utmaningar och samtidigt förbereda dig för framtiden.

 • TriZetto sjukvårdsprodukter

  Cognizants TriZetto Healthcare Products är programvarulösningar som hjälper organisationer att öka omsättningstillväxten och den administrativa effektiviteten, sänka kostnaderna, höja vårdkvaliteten och förbättra sjukförsäkringstagarnas och patienternas upplevelse.

  LÄS MER
 • Cognizant Consulting

  Cognizants Healthcare Consulting-tjänster är inriktade på de branschtrender och marknadskrafter som är drivande bakom affärs- och IT-beslut – från nya affärsmodeller till digital innovation.

  LÄS MER

KRAFTFULLA PARTNERSKAP BÖRJAR HÄR

Vårt Executive Briefing Center ger dig exklusiv tillgång till våra främsta chefer på vårdområdet, ämnesexperter och vårt seniora produkthanteringsteam.

LÄS MER

Ackrediteringar

Cognizant har fått ackrediteringar från URAC inom hantering av hälsoutnyttjande och hantering av medarbetares kompensationsutnyttjande.

DE SENASTE IDÉERNA

Nyheter


Evenemang

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.