carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

ATT FÖRBÄTTRA MÄNNISKORS LIV


Sjukvårdsbranschen kräver en djup och strukturell förändring som inte är begränsad till fysiska platser, utan går mot vård när och var som helst som är kontinuerlig, integrerad och varar över längre tid.

Att styra dagens 3,6-biljoners (USD) sjukvårdsekonomi i en djärv ny riktning betyder omprövade affärsmodeller och nya system för kontakt.

Cognizant kan hjälpa till. Vi samarbetar med ledande aktörer inom sjukvården för att möjliggöra en ny hälsomodell och förbättra människors liv. Vi hjälper dig att konvertera data till praktiska insikter, uppnå högre nivåer av automatisering och effektivitet, innovera nya produkter och tjänster, modernisera infrastruktur och leverera bättre resultat till hållbara kostnader.

PERSPEKTIV
Coronavirus kräver digitala leveranser

Pandemin gör att kunderna söker sig till digitala vårdgivarkanaler. Sjukvårdsorganisationer behöver ett utbud som möter detta behov.

LÄS MER
PERSPEKTIV
Nya leverantörsmodeller för sjukvård på begäran

Sjukvårdstjänster som erbjuds på begäran, när som helst och var som helst med hjälp av digital teknik omvälver vårdgivarnas traditionella värdepropositioner.

PERSPEKTIV
Tre sätt som betalare använder interoperabilitet för att få kontakt med sjukvårdskonsumenter

Förslag till regler för driftinteroperabilitet skapar möjligheter för sjukförsäkringsgivare att skapa nya tjänster baserade på att uppfylla efterlevnadskrav.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

BETALARE

Hur ska företaget förändras för att kunna leverera mer värde? Vi hjälper dig att implementera processförbättringar, främja innovation och förbereda dig för framtiden.

PHARMACY BENEFIT MANAGEMENT

Tjänsterna omfattar lösningar för regelefterlevnad, program för klinisk hantering, affärsanalyssystem och implementeringsråd.

LEVERANTÖRER

Våra innovativa tjänster och lösningar som bidrar till samordnad vård av hög kvalitet och bättre ekonomiska resultat.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Ta kontakt med våra affärs- och teknikexperter för mer information om lösningar som hjälper dig att hantera dagens utmaningar och samtidigt förbereda dig för framtiden.

 • TriZetto sjukvårdsprodukter

  Cognizants TriZetto Healthcare Products är programvarulösningar som kan hjälpa dig att öka intäkterna, höja den administrativa effektiviteten, sänka kostnaderna, höja vårdkvaliteten och förbättra sjukförsäkringstagarnas och patienternas upplevelse.

  LÄS MER
 • Virtuell vård

  Sjukvården omvandlas med utökade tjänster bortom sjukvårdsbesök. Leverera vård som är tillgänglig när och var som helst, och som patienter och medlemmar förväntar sig, med hjälp av Cognizants utmärkta utbud.

  LÄS MER
 • Cognizant Consulting

  Cognizants Healthcare Consulting-tjänster är inriktade på de branschtrender och marknadskrafter som är drivande bakom affärs- och IT-beslut – från nya affärsmodeller till digital innovation.

  LÄS MER

ACKREDITERINGAR

Cognizant har fått ackrediteringar från URAC inom hantering av hälsoutnyttjande och hantering av medarbetares kompensationsutnyttjande.

DE SENASTE IDÉERNA

Nyheter


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.