carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

GE PERSONALEN NYA MÖJLIGHETER MED PRODUKTER I VÄRLDSKLASS

Cognizants produkter och plattformar gör problemlösning lättare, tiden till marknad kortare och affärstillväxt enklare.

SÄTT IGÅNG ARBETE SOM FUNGERAR BÄTTRE


Kvalitetskonstruktion med hög hastighet i stor skala är vårt mantra. Vi anser att hela livscykeln för en produkt – från idé till tillförlitlighet och drifttid – är viktig. Våra utvecklare och arkitekter använder Agile-metoder för att kombinera fullstacksutveckling av programvara med användardriven design. Vi fokuserar på PaaS-miljöer (plattform som en tjänst) för programvaruutveckling för att säkerställa kvalitet, molnportabilitet och säkerhet för alla produkter. Vårt mål är att skapa den rätta programvaran som uppfyller dina behov direkt, med produkter som fungerar smartare och snabbare.

PRODUKTER

Digital Business
Cognizant BigDecisions®

Cognizant BigDecisions är en heltäckande, molnbaserad lösning för datasjön och analys som hjälper kunderna att utvinna nyttig information för att lösa specifika affärsproblem. Den matar in alla typer av data, från strukturerade till ostrukturerade och från batchar till realtid, och tillämpar avancerad analys och artificiell intelligens för att skapa insikter.

Digital Operations
Cognizant Katalyst

Cognizant Catalyst ger ekonomichefer i stora organisationer en helhetsvy och enhetlig kontroll över ekonomisystemen, vilket i sin tur möjliggör förstklassiga processer, förmågan att extrahera insikter som påverkar affärsresultat och att minska kostnaderna med hjälp av maskininlärning och automatisering.

Life Sciences
Cognizant® Clinical Data Insights

Cognizant® Clinical Data Insights ger proaktiv riskbedömning och global prövningsövervakning i realtid som följer gällande regler. Med automatiserade arbetsflöden, aviseringar, eskaleringar och granskningsspårning kan prövningsteam säkerställa användbara resultat som minskar riskerna och samtidigt ökar kvaliteten och efterlevnaden.

Insurance
Cognizant Insurance Intake Automation

Cognizant Insurance Intake Automation bidrar till att accelerera informations-inhämtningsprocessen. Den möjliggör identifiering, klassificering, sortering och routing av dokument så att affärsfunktioner har snabbare åtkomst till informationen som krävs för att underlätta beslut.

Insurance
Cognizant Open Claims Audit

Cognizant Open Claims Audit förhandsgranskar anspråk som lämnats in av en skadereglerare mot bästa praxis och operatörspolicyer. Det möjliggör för operatörer att utvärdera flaggade filer före ärendeavslut och betalning. Operatörerna kan sedan korrigera fel för att minska den ekonomiska förlusten och driva processförbättring med en omfattande bild av skadereglerarnas beteende.

Insurance
Cognizant Workers Compensation Care Analysis

Cognizant Workers Compensation Care Analysis ger vårdkostnadshantering för anspråk om försäkringsersättning från personal. Det jämför anspråk med en mycket stor databas med befintliga ärenden och använder evidensbaserade behandlingsriktlinjer för att stoppa upp till 10 % av förlusterna på det här högkostnadsområdet. Produkten samlar granskningar av vårdnödvändighet, vårdplanskontroll och ett felsäkert ramverk för identifiering av inkonsekvenser i anspråk för att eliminera ej viktiga vårdtjänster utan att äventyra patientvården.

Life Sciences
Cognizant Document Accelerator

Cognizant Document Accelerator reduces the time it takes to develop critical clinical trial documentation, by enabling content to be created and reviewed in a fit-for-purpose collaborative environment, with built in workflows and effective task management and tracking.

Insurance
Cognizants gateway for riskprofiler

Cognizants gateway for riskprofiler påskyndar insamlingen och leveransen av viktig hälsoinformation som krävs för att skapa en livförsäkringspolicy genom att hela processen digitaliseras via den säkra plattformen.

LIFE SCIENCES
Cognizant Shared Investigator Platform

Med Cognizant Shared Investigator Platform blir kliniska prövningar effektivare och smidigare genom att redundant arbete för sponsorer och kliniska platser elimineras. Detta kan leda till förbättrad drifteffektivitet, minskade kostnader för att skapa och underhålla egen teknik, snabbare start av studien och mer tid med patienterna.

INSURANCE
RPA-AS-A-SERVICE

RPA-as-a-Service allows insurers to adapt to new demands with a level of flexibility and operational predictability that is difficult to achieve with a human workforce alone.

DE SENASTE IDÉERNA

PERSPECTIVES
Mått i protokollutveckling: ställer du rätt...

För att effektivisera kliniska prövningar behöver...

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.