carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Minska förlusterna i ärenden

STOPPA DEN EKONOMISKA FÖRLUSTEN INNAN DEN SKER

Upptäck fel i anmälningshanteringen innan ärendet avslutas och pengarna är borta.

Varje år betalas en betydande procentandel av fordons- och olycksersättning ut felaktigt på grund av misstag och andra fel i ärendehanteringsprocessen. Med Cognizant Open Claims Audit får handläggarna hjälp med att utvärdera ett ärende före avslut och minska fel som kan leda till ekonomisk förlust för hanteraren.

Med Cognizant Open Claims Audit kan hanterarna övergå från stickprov av ärendefiler efter betalning till en filgranskning nära nog i realtid. Alla filer förhandsgranskas med försäkringsbranschens bästa praxis och enligt hanterarens policy. Genom att granska flaggade filer nästan i realtid kan hanteraren minska ekonomiska förluster och få en omfattande bild av de åtgärder som krävs för att minska riskerna genom processförbättring över tid.

VISA PDF

Granska före avslut

Granska öppna ärenden automatiskt nästan i realtid.
Minska förlusten

Undvik överbetalning som orsakas av mänskliga fel eller processfel.
Hantera risker

Förebygg både enstaka fel och systemfel.
Förbättra processen

Driv förändringen mot mer konsekvent ärendereglering
Övervaka processen

Med mätningsdrivna statuskontroller av skaderegleringsarbetet.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.