carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Digitaliseringens fördelar

DET ÄR DAGS FÖR OMVANDLING

Utnyttja kraften i digitalt tänkande till att modernisera backoffice-systemen och kundernas upplevelse av försäkringsbranschen. Kapitalisera på framtidens förändringar med hjälp av Cognizant.

STÖRRE TILLVÄXT. NÖJDA KUNDER. LÄGRE KOSTNADER.


Försäkringsbranschen är vid ett digitalt vägskäl.

Med data, algoritmer och föränderliga kundförväntningar som omdefinierar branschen kommer försäkringsbranschen att se helt annorlunda ut om fem år. De mål du ser framför dig i dag, och din förmåga att förverkliga dem på ett effektivt sätt, är avgörande för din framtida konkurrenskraft.

Försäkringsbolag kan blomstra i den digitala tidsåldern, förutsatt att de agerar snabbt och arbetar i takt med den föränderliga miljön. 

VÅRA MARKNADSSEGMENT

LIV-, PENSIONS- OCH GRUPPFÖRSÄKRINGAR

Tjänster för alla funktioner och processer, från distribution till anspråk. Vi erbjuder även lösningar för grupp- och pensionsmarknaden.

EGENDOMS- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Våra lösningar för egendoms- och olycksfallsförsäkringsbranschen täcker allt från distribution till underwriting. Ta hjälp av oss och omvandla hela affärsenheter.

Egendom och skador: minska antalet onödiga försäkringsutbetalningar i den digitala eran

Lösningar på egendoms- och olycksfallsförsäkringsbranschens besvärligaste problem hägrar i horisonten. Så här kan försäkringsgivare förbereda sina organisationer och kapitalisera på fördelarna. 

VISA PDF

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Vår portfölj av lösningar för försäkringsbolag innefattar BPS, konsulttjänster för digital teknik och integrering samt underhåll av system.

 • Tjänster för hantering av livränte-, livförsäkrings- och pensionsförsäkringsprodukter

  Cognizants tjänst för livränte-, livförsäkrings- och pensionsförsäkringsprodukter hjälper försäkringsgivare att skaffa sig konkurrensfördelar genom att hantera rutinmässiga backoffice-uppgifter så att de kan koncentrera sig på arbetet som genererar intäkter. Resultatet blir inte bara lägre kostnader och moderna system, du får också en bättre samstämmighet mellan affärs- och driftmodeller och processoptimering. I USA är Cognizant en fullständigt licensierad tredjepartsadministratör där så krävs.

  LÄS MER
 • Cognizant ligger i täten och är en ”star performer” enligt Everest Groups bedömning

  Cognizant utsågs till ledare och Star Performer i Everest Groups utvärdering av 18 tjänsteleverantörer vad gäller Everest Group Performance | Experience | Ability | Knowledge (PEAK) Matrix™ för BPO-tjänsteleverantörer inom egendoms- och olycksfallsförsäkring. Våra förmågor vad gäller analys, lagstadgad rapportering och riskhantering har hjälpt oss att bibehålla ett starkt fotfäste på den nordamerikanska marknaden för egendoms- och olycksfallsförsäkring.

  VISA PDF
 • Guidewires implementeringstjänster

  Våra Guidewire-implementeringstjänster omformar affärsverksamheten och IT-ekosystemet, moderniserar och integrerar gamla plattformar och introducerar nya funktioner, såsom digitala, molnbaserade och infrastruktursbaserade tjänster. Agilitet i företaget gör att försäkringsgivare snabbare anpassar sig till marknadsstörningar, förkortar tiden till marknaden och sänker driftkostnaderna.

  LÄS MER
 • Implementeringstjänster för Duck Creek

  Som Platinum Delivery Partner i Duck Creek Technologies program Global Alliance förser Cognizant Duck Creeks kunder med utbildad och certifierad personal och säkerställer därmed omfattande produktkunskap och konsekvent leverans av Duck Creeks on demand-programvara som en tjänst samt lokala implementeringar av Duck Creeks programsvit för egendoms- och olycksfallsförsäkringsgivare. Våra tjänster omfattar implementeringar, uppgraderingar, migreringar och produktsupport.

  LÄS MER

DE SENASTE IDÉERNA

Nyheter


EVENEMANG

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.