carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

EFFEKTIVISERA NYCKELPROCESSER

Cognizant Insurance Intake Automation

Cognizant 
Insurance Intake
Automation

Ge affärsfunktioner snabbare tillgång till information som behövs för att underlätta beslut.

Automatisera informationsinhämtning för snabbare underwriting, anspråkshantering och policyadministration

Insamling av dokument är centralt för försäkringsbranschen. Transportföretag kräver otaliga formulär, brev, fax, e-postmeddelanden och annan korrespondens från olika intressenter för att möjliggöra funktioner som underwriting, anspråk och policyadministration. Hittills har inhämtning av dokumentation varit en i stort sett manuell uppgift som i de flesta fall kräver hundratals medarbetare. 
Cognizant Insurance Intake Automation är utformat för att accelerera informationsinhämtningsprocessen. Den här SaaS-produkten möjliggör identifiering, klassificering, sortering och routing av dokument så att affärsfunktioner har snabbare åtkomst till informationen som krävs för att underlätta beslut.

Ta det första steget

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.