carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Tillväxt i stor skala

HANTERA FÖRÄNDRINGEN MED BRANSCHMÄSSIG OCH DIGITAL KUNSKAP SOM HJÄLPER DIG ATT STÄRKA VERKSAMHETEN

Ta omvandlingsprojektet till en ny nivå med hjälp av våra branschexperter och företagsstyrning av digitaliseringen i stor skala.

ÖVERSIKT

OLIKA BRANSCHER. GEMENSAMMA DIGITALA MÅL.


Alla branscher är olika och ställs inför olika affärskrav.

Dock har de flesta företag åtminstone två saker gemensamt: behovet av att utveckla affärsmodellerna och skapa mer tillväxt. Ett annat gemensamt behov är att leverera kvalitetsprodukter och en förstklassig kundupplevelse.

Cognizant kombinerar kraften hos digitalt tänkande med vår unika rådgivningsmetod för att hjälpa kunder inom olika branscher att se framför sig, skapa och driva innovativare företag.

BRANSCHER VI BETJÄNAR

BANKVERKSAMHET

Effektivisera ineffektiva processer med strategier och lösningar som skapar tillväxt i verksamheten och sätter kunderna i centrum för din organisation.

KAPITALMARKNADER

Leverera lösningar som bidrar till att fördjupa kundlojaliteten, driva långsiktiga relationer och öka lönsamhet.

KOMMUNIKATION, MEDIA OCH TEKNIK

Utveckla verksamheten i takt med digitaliseringen för att hålla jämna steg med de ständigt föränderliga teknik- och kundkraven.

KONSUMTIONSVAROR

Skapa nya sätt att förbättra kundupplevelsen, stärka dina varumärken och öka marknadsandelen.

UTBILDNING

Vi erbjuder de senaste lösningarna som tar inlärningsupplevelsen ett steg längre, från onlineverktyg till kurser i klassrummet.

SJUKVÅRD

Våra affärs- och teknikexperter kan presentera strategiska lösningar som är inriktade på alla dagens hälso- och sjukvårdsproblem.

INFORMATIONSTJÄNSTER

Företag som ditt har revolutionerat informationsleveransen. Vänd dig till våra experter för att bibehålla och förbättra dina digitala fördelar.

FÖRSÄKRINGAR

Din bransch är på randen till ett omskakande teknikskifte. Ändra hur du gör affärer med våra senaste digitala lösningar.

BIOVETENSKAP

Biovetenskapen fortsätter att förändras, och detsamma bör gälla ditt sätt att tänka kring hanteringen av digitala processer. Våra specialanpassade lösningar kan hjälpa dig.

TILLVERKNING

Vi hjälper dig att ändra hur du utvecklar, köper in och distribuerar produkter i dag så att du kan revolutionera dina resultat i morgon.

OLJA OCH GAS

Nya verktyg för den digitala åldern ger olje- och gasleverantörer fler energialternativ, minskar kostnader och förbättrar kundnöjdheten.

DETALJHANDEL

Våra innovationer inom försörjningskedjehantering, marknadsföring, e-handel och mobilitet omvandlar traditionella detaljhandlare till digitala kraftpaket.

TRANSPORT OCH LOGISTIK

Vårt tänkande kring affärer och det digitala kan bidra till att effektivisera verksamheten, öka din synlighet och förbättra verksamhetens resultat.

HOTELL OCH RESTAURANG

Det krävs att du utmanar konventionella tankebanor för att få konkurrensfördelar. Våra lösningar och vårt digitala tänkande kan hjälpa dig att behålla konkurrensfördelarna.

GAS, VATTEN OCH EL

Cognizant har gedigen erfarenhet av arbete med några av världens största allmännyttiga företag – vi överträffar förväntningar och skapar säkra energinät.

Nyheter

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.