carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

NÅ NYA NIVÅER AV EFFEKTIVITET, INNOVATION OCH KUNDINTERAKTION

För aktörer inom egendoms- och olycksfallsförsäkring erbjuder Cognizants omfattande svit av centrala
funktioner och administrativa verktyg hög tillgänglighet,
skalbarhet och kostnadskontroll.

EFFEKTIVISERA OCH FÖRBÄTTRA FUNKTIONER OCH PROCESSER FÖR EGENDOMS- OCH OLYCKSFALLS-FÖRSÄKRING


Dagens aktörer inom egendoms- och olycksfallsförsäkring måste förenkla och modernisera sin infrastruktur för nya digitala verktyg, och samtidigt minimera kostnaderna.

Cognizants fullständigt förvaltade Guidewire-lösning, som levereras via molnet på Amazon Web Services (AWS), ger försäkringsgivare verktyg för att hantera central verksamhet och administrativa funktioner som rör livscykeln för egendoms- och olycksfallsförsäkring, bl.a. tecknande av försäkringar, försäkringsbrev, fakturering och anspråk.

Resultat: Du omvandlar verksamheten, får nya marknadsandelar och interagerar med kunder och mäklare på ett mer meningsfullt och smidigt sätt.

FUNKTIONER

MODULÄR. AUTOMATISERAD. SÄKER.


  • Modulär metod som omfattar Claim Center, Billing Center, Policy Center och Data Hub.
  • Automatiserad och skyddad plan med integrerad motståndskraft, tillgänglighet och skalbarhet för snabb implementering.
  • Fullständig förvaltning genom Cognizants förvaltade tjänster.
  • Integrering med Cognizants automatiserade plattform för tjänsteleverans – Cloud 360.
  • Heltäckande erbjudande genom Cognizants ramverk för omvandling – Cloud Steps.

FÖRMÅNER

DEN DIGITALA HUBBEN FÖR EGENDOMS- OCH OLYCKSFALLS-FÖRSÄKRING


Guidewire blir din centrala källa för alla verksamhetskritiska kundrelaterade och finansiella data, pris- och produktdefinitioner, arbetsflöden och affärsregler – inom alla affärsgrenar. Det blir möjligt för dig att

  • anpassa dig snabbare och bättre till möjligheter och utmaningar på marknaden
  • utveckla enhetliga och heltäckande översikter över mäklare och kunder
  • integrera data om kunder, transaktioner och ekonomi
  • automatisera centrala processer.
Minimala störningar i verksamheten

Cognizants beprövade metod för övergång till molnet underlättar flytten till Guidewire och minimerar samtidigt störningar i verksamheten. Ramverkets acceleratorer omfattar färdiga lösningsskisser och -mönster, migreringsverktyg, fabriksmodeller, paneler med resultatinformation, styrningsramverk och integrerad ändringshantering.

Bättre effektivitet och hantering

Guidewire-lösningen är integrerad med Cognizants automatiserade ramverk för tjänsteleverans, vilket ger ännu högre effektivitet och bättre hantering av molninfrastrukturen. AWS-stöd, hög tillgänglighet och skalbarhet på begäran ingår i lösningen.

Center of Excellence

Cognizant investerar i funktioner, utveckling av lösningar och leveransacceleratorer för Guidewire InsuranceSuite™. Vi upprätthåller också en datakatalog i syfte att underlätta, registrera och sprida bästa praxis för leverans av lösningar.

Dedicerad expertis

Cognizants Guidewire-projekt backas upp av branschens största dedicerade försäkringsverksamhet: nästan 35 000 certifierade branschexperter som är certifierade i försäkringsdomäner och livscykeln för programutveckling. Vi är IT-partner för över 130 kunder inom försäkring världen över och ansvarar för Guidewire-relaterade tjänster och implementeringar för fler än 30 av dessa kunder. Vår Guidewire-portfölj innefattar implementeringar, testning, datahantering, programhanteringstjänster, mobiltjänster, portaler och uppgraderingar.

Tack vare omfattande AWS-kunskaper och Guidewire-expertis har vi utvecklat en robust branschfokuserad lösning som bygger på potentialen med molntillgänglighet, infrastrukturell skalbarhet och konfiguration på begäran samt stordriftsfördelar.

RESURSER

LÖSNINGSÖVERSIKT
Effektivisera försäkringsverksamheten och sänk kostnaderna med Cognizants fullständigt förvaltade Guidewire-lösningar på AWS

Cognizants fullständigt förvaltade Guidewire-lösning, som levereras via Amazon Web Services (AWS), förser försäkringsgivare med en omfattande svit av centrala funktioner och administrativa verktyg för egendoms- och olycksfallsförsäkring med hög tillgänglighet, skalbarhet och kostnadskontroll.

FAKTABLAD
Sju huvudtrender som formar framtidens arbete i försäkringsbranschen

Två tredjedelar av försäkringsbolagen tror att digitalt driven omvandling är nyckeln till deras kommersiella framtid. Med tanke på mängden socioekonomiska, politiska och miljömässiga problem som försäkringsgivare möter tyder denna konsensus på att framtiden inom försäkringsbranschen kommer att genomgå stora förändringar som ett direkt resultat av digital teknik och digitalt präglade beteendemönster.

FAKTABLAD
Bortom molnet: Ta verksamheten till stratosfäriska höjder

Använd molnet bättre och snabbare än konkurrenterna i racet mot digital verksamhetsomvandling och -innovation.