carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

HITTA NYA SÄTT ATT BETJÄNA KUNDERNA I EN DIGITAL VÄRLD

Så kan företag och återförsäljare som arbetar med konsumentförpackade varor med hjälp av ny teknik förbli konkurrenskraftiga och relevanta på en snabbt föränderlig marknad.

BEMÄSTRA DETALJHANDELNS NYA GRÄNSLAND


En digital tsunami är på väg, och ingen bransch har känt av digitaliseringens brutala kraft mer än detaljhandeln.

Trycket på traditionella återförsäljare att anpassa sig har aldrig varit så aktuellt och brådskande som nu. Personanpassning, bekvämlighet, snabbhet och flexibilitet är de nya spelmarkörerna. De återförsäljare som hittar kreativa och hållbara sätt att kombinera fysiska och digitala funktioner för att erbjuda noga utvalda produktsortiment och leverera säregna, unika konsumentupplevelser i stor skala kommer att inte bara att överleva, utan även att växa.

Detaljhandelns nästa gräns

I dagens digitala ekonomi måste traditionella återförsäljare byta fokus från produkter till upplevelser. Genom att kombinera fysiska och digitala lösningar för att kunna erbjuda distinkta och personliga shoppingupplevelser kan detaljhandlare frigöra den outnyttjade kraften i framväxande nya ekosystem. Det här dokumentet beskriver de viktigaste kraven som detaljhandlare måste införa för att överleva den digitala tsunamin och vinna striden.

VISA PDF

SKAPA EN DIGITALISERAD FÖRSÖRJNINGSKEDJA


Övergången till digitala lösningar innebär en ny relation mellan fysiska och digitala hyllor.

Den digitala hyllan förändrar allt. När de flesta konsumenter går mot inköp online måste varumärken se produktvärde i ett nytt ljus och förnya sina försörjningskedjor. 

Personanpassning är avgörande på den digitala marknaden eftersom pris och tillgänglighet skapar lojalitet till varumärken. Traditionella framgångsfaktorer – hyllplacering och antal besökare – får allt mindre betydelse, särskilt vad gäller yngre konsumenter. Etablerade CPG-företag kan nå stora framgångar på en digital marknad – men de måste agera nu.

CPG vid den kritiska punkten: Så kan varumärken bli vinnare i de nya kanalerna till marknaden

När konsumentförpackade varor i allt högre grad övergår till digitala hyllor blir traditionella sätt att puffa för varumärken föråldrade. Varumärkesrepresentanter måste betrakta produkternas mervärde på ett nytt sätt, möta kundernas digitala och fysiska "stunder av behov" och förbättra synligheten i sina behovsbaserade kundservicemodeller.

VISA PDF

BLOCKKEDJANS BETYDELSE FÖR DETALJHANDELN


Cognizant genomförde nyligen en global undersökning för att se hur återförsäljare förväntar sig att blockkedjan kommer att påverka branschen och hur de förbereder sig för det.

Det må vara en ny teknik, men det är sannolikt att blockkedjetekniken kommer att förändra detaljhandelsbranschen i grunden. Med sin distribuerade liggare och delade infrastruktur kan blockkedjetekniken i kombination med smarta kontrakt hjälpa återförsäljare att effektivisera verksamheten, säkerställa produkternas autenticitet och möjliggöra ett närmare samarbete i försörjningskedjan.

Blockkedjetekniken verkar vara på väg att omstrukturera driftmodellerna i hela detaljhandelsbranschen, men många återförsäljare väntar på att blockkedjenätverken ska konsolideras och på att optimala tillämpningar för handel ska växa fram. Vi på Cognizant tror att återförsäljare med en "vänta-och-se-inställning" får det svårt att komma ikapp när väl riktningen för blockkedjetekniken i detaljhandeln har utkristalliserat sig.

VISA VIDEO

Teknik i handeln: Dörrarna till blockkedjan öppnar sig

Vår studie visar att återförsäljare i allt högre grad ser blockkedjeteknikens revolutionerande potential att effektivisera verksamheten, säkerställa produkternas autenticitet och möjliggöra ett närmare samarbete i försörjningskedjan. De flesta arbetar dock fortfarande med att fullt ut förstå hur de kan utnyttja den här potentialen inom sina fyra väggar och utanför.

VISA PDF

Blockkedjan på ett lättfattligt sätt

Blockkedjetekniken är en möjlighet att skapa högre tillit, transparens och ansvar för transaktioner och interaktioner online.  Precis som med all revolutionerande teknik bör organisationer först genomföra koncepttester när de börjar förstå potentialen och begränsningarna med att använda blockkedjeteknik.

VISA PDF

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 Se vad digitala lösningar kan göra för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.