carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Minska kostnaderna och generera tillväxt

REIMAGINE MEMBER ENGAGEMENT AND DELIVER EXCEPTIONAL SERVICE

Cognizant Digital Healthcare Payer ger kunderna de senaste verktygen för självbetjäning. Det gör det möjligt för betalare att skapa konkurrenskraftiga produkter och fokusera på kundupplevelser till lägsta möjliga kostnad.

Kunderna får allt mer kontroll över hur de spenderar på sin vård. Detta enkla faktum ställer hårda krav på vårdgivarna och deras förmåga att konkurrera på dagens marknad. Dessutom har förväntningarna på service och engagemang förändrats. Kunderna är formade av digitalt invanda företag och förväntar sig nu att betalare ska tillhandahålla digitala självbetjäningsverktyg och leverera personliga upplevelser samtidigt som kostnaderna hålls nere. 

Cognizant Digital Healthcare Payer hjälper organisationer att lyckas med utmaningen att bli en konsumentdriven, värdebaserad leverantör på begäran. Vi kombinerar automation, människocentrerade insikter och branschledande processer och plattformar för att ge dig möjlighet att skapa nya produkter, fokusera på kundupplevelser och utveckla en stark konkurrensdifferentiering.

Vårt beprövade BPaaS-erbjudande (Business Process as a Service) omfattar hela värdekedjan för policyadministration. Det gör det möjligt för betalare att uppnå driftsexcellens och: 

  • Sänka administrativa kostnader med effektiviserade processer som använder robotprocessautomation, maskininlärning och AI.
  • Stimulera företagstillväxt med bättre insikter för dina medlemmar och deras föränderliga behov. 
  • Förbättra efterlevnaden av regelverk med effektivare rapporteringsprocesser och snabbare identifiering av potentiella problem. 
  • Förbättra medlemstillfredsställelsen och nettopromotorpoäng genom att tillhandahålla effektiva, intelligenta och personliga tjänster med hjälp av verktyg som sträcker sig från AI-drivna chattrobotar till vårdhanterare och coacher.

 

VISA PDF

25–50%

minska den totala ägandekostnad som BPaaS medför.

LÄS MER

Minska kostnaderna och få flexibilitet

Utnyttja Cognizants beprövade BPaaS-metod för att uppnå driftsexcellens i alla delar av din verksamhet. Våra lösningar täcker hela värdekedjan för policyadministration.
Prestera på topp med integrerad analys

Attain better insights about your members with our Cognizant BigDecisions® integrated analytics platform. Use predictive analytics to evaluate interest payments, claims accuracy and more.
Fokus på innovation och marknadsbehov

Förlita dig på vår BPaaS-strategi för att fokusera mer på innovation och marknadstillväxt. Ge oss ansvaret för verksamheten och de tekniska funktionerna.
Dra nytta av ett enskilt servicegränssnitt

Behärska flera lager av funktioner genom vårt enskilda servicegränssnitt. Du levererar starka medlemsupplevelser konsekvent utan intensiva kapitalinvesteringar.
Integrera med viktiga betalningsplattformar

Följ branschens bästa praxis i hela ekosystemet för betalaren. Cognizant Digital Healthcare Payer fungerar smidigt med viktiga branschplattformar såsom Cognizant QNXT och Facets.
Lansera nya produkter och initiativ

Leverera nya produkter, starka medlemsupplevelser och intäktstillväxt – utan större kapitalutlägg. Vårt kundorienterade förhållningssätt sätter medlemmarna i centrum för ditt företag.

VÅRA PERSPEKTIV

VÅRA LEDARE

Harshad Narvenkar

VP för Healthcare Markets
Cognizants digitala verksamhet

BIOGRAPHY


Brent Barber

VP för Healthcare Digital Ops
Cognizants digitala verksamhet

BIOGRAPHY


TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.