COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Digital teknik gör det möjligt för företag att bli mer mänskliga.

Vi hjälper organisationer att engagera personalen och dra nytta av insikter från insamlade data i syfte att forma utbudet av produkter, tjänster och erfarenheter.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vi arbetar med världens ledande organisationer och levererar humancentrerade och analysbaserade digitala lösningar som gör det möjligt att omvandla kundernas företag. Vår branschbaserade samarbetsinriktade metod hjälper kunderna att föreställa sig, skapa och driva mer innovativa och effektiva företag.

EN NY IT-CHEFSROLL FÖR
FRAMGÅNG I DEN DIGITALA TIDSÅLDERN

Det är nu dags för IT-chefer att ta till sig ett nytt tänkesätt och omvandla sig själva för att kunna bli digitala i den nya affärsåldern – eller riskera att komma på efterkälken.

SE VÅRA BRANSCHSPECIFIKA RAPPORTER

STRATEGISKA FUNKTIONER

Data och analys

Fatta bättre affärsbeslut genom att utmana dina förväntningar. Omvandla information till insikt med våra senaste lösningar för molnet, big data och förutseende analys.

Affärsprocesstjänster

Förnya driften av verksamheten med hjälp av våra branschkunniga konsulter. Vi förbättrar resultaten, höjer produktiviteten och främjar tillväxtinitiativ.

Organisatorisk ändringshantering

Det är högsta ledningens uppdrag att säkerställa framgångsrika organisationsförändringar. Vår praxis för ändringshantering innebär samarbete med chefer kring strategiska och omvandlingsrelaterade utmaningar.

CRM

Det är lika viktigt för oss som det är för dig att bygga en stark relation med kunderna. Interagera med kunderna med hjälp av expertlösningar.

Digital omvandling

Cognizant gör det möjligt för organisationer att skapa engagerande och enhetliga digitala upplevelser för alla gränssnitt och beröringspunkter och därmed skapa nya möjligheter till tillväxt.

Optimering av försörjningskedjan

Vi kan hjälpa dig att lägga om försörjningskedjan och därmed förbättra global handel, transport, distribution, planering, samarbete och prognoser.

Affärs- och IT-strategi

Våra konsulter tar fram affärsstrategier som gör det möjligt för globala företag att definiera nya verksamheter och operativa målmodeller för att maximera värde och hantera komplexa förändringar i organisationen.

Företagsarkitekturtjänster

Det är inte enkelt att upprätthålla effektiviteten i verksamheten när tekniken och affärskraven hela tiden förändras. Vårt förhållningssätt till företagsarkitektur säkerställer att företagen håller sig uppdaterade med nya teknikplattformar och kan utnyttja potentialen i nya möjligheter.

Förbättrad infrastruktur

Förväntningarna på IT är högre än någonsin. Våra experter kan hjälpa dig att bygga och hantera en IT-infrastruktur som tillgodoser behoven i en föränderlig affärsmiljö.

Sammanslagningar och förvärv

Vi hjälper till med strategisk företagsbesiktning, måldefinierade lösningar för handel och IT, planering av genomföranden, styrstöd och ändringshantering.

Programhantering

Vi hjälper också ledande företag att omvandla verksamheten genom att tillhandahålla konsulttjänster för branschledande programhantering.

Kvalitetsteknik och kvalitetssäkring

Förlita dig på oss om du inte har resurser för testning. Vårt förstklassiga kvalitetssäkringsteam och våra rigorösa testprocesser ger ditt företag tryggheten som det förtjänar.

BRANSCHEXPERTIS

BANK- OCH FINANSTJÄNSTER

Branschen är i ständig utveckling eftersom den hanterar förändrade ekonomiska förhållanden, efterlevnadskrav och tillväxten av mobila banktjänster. Vi är här för att hjälpa dig att ligga steget före.

BIOVETENSKAP

Biovetenskapsindustrin fortsätter att förändras, och detsamma bör gälla ditt sätt att tänka kring hantering av centrala processer. Våra specialanpassade lösningar kan hjälpa dig.

KOMMUNIKATION

Din verksamhet måste röra sig blixtsnabbt för att hålla jämna steg med tekniska krav och kundernas förväntningar. Våra toppmoderna lösningar inom bl.a. nätverkshantering och molntjänster kan anpassas i den takt som krävs.

TILLVERKNING

Vi hjälper dig att omvärdera hur du utvecklar, köper in och distribuerar produkter i dag så att du kan revolutionera dina resultat i morgon.

KONSUMTIONSVAROR

Genom nya sätt att skapa kontakt med kunderna kan våra lösningar hjälpa tillverkare av konsumentprodukter att förbättra sina varumärken och öka sin marknadsandel.

MEDIA OCH UNDERHÅLLNING

Hur du skapar, hanterar och levererar digitala tillgångar är en viktig del av verksamheten. Tillsammans utvecklar vi smarta lösningar som gör det enklare.

UTBILDNING

Framtidens utbildning handlar om nya sätt att lära – från onlineverktyg till 
klassrumsbaserade kurser. Vi erbjuder de senaste lösningarna som ständigt tar inlärningsupplevelsen ett steg längre.

DETALJHANDEL

Letar du efter nya sätt att göra företaget mer framgångsrikt? Våra innovationer inom försörjningskedjehantering, marknadsföring, e-handel och mobilitet kan ta företaget till helt nya nivåer.

ALLMÄNNYTTIGA FÖRETAG

Cognizant utmanar hur du ser på din verksamhet och kan hjälpa dig hitta sätt att utnyttja ny teknik och sjösätta nya operativa modeller.

TEKNIK

Samtidigt som du visar vägen i IT-branschen gör vårt team detsamma för att hjälpa onlineföretag, programvaruleverantörer och maskinvarutillverkare att avgöra sin framtid.

SJUKVÅRD

Vården av dina patienter och kunder är viktigt för dig. Och vi har som mål att hjälpa ditt företag att förbättras och växa i tider av dramatiska förändringar.

 

TRANSPORT OCH LOGISTIK

Att driva ett framgångsrikt transportföretag i dag innebär att vara mer lyhörd. Vårt okonventionella tänkande kan bidra till att effektivisera verksamheten, öka din synlighet och förbättra verksamhetens resultat.

INFORMATIONSTJÄNSTER

Företag som ditt har revolutionerat realtidsinformation. Vänd dig till våra experter om du vill bibehålla och stärka din konkurrensfördel.

HOTELL OCH RESTAURANG

Det krävs att du utmanar konventionella tankebanor för att få konkurrensfördelar. Våra flexibla globala IT- och företagstjänster hjälper dig att ligga steget före.

FÖRSÄKRINGAR

Måttliga räntor, högre kostnader och nya sätt att leverera tjänster förändrar försäkringsbranschen. Låt oss utmana hur du bedriver verksamheten med ny teknik och nyskapande tjänster.

Konsulttjänster för affärs- och IT-utmaningar | Cognizant