carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

DIGITALT FÖRST – PÅ ETT MÄNSKLIGT SÄTT

Förbättra insikterna och upplevelserna genom att systematiskt förnya sättet att skapa värde i företaget.

GE INSIKTER MED HÖG HASTIGHET OCH LÖSNINGAR I STOR SKALA


För att bli digitala måste dagens företag ha en oöverträffad organisationshastighet samtidigt som de erbjuder personanpassade tjänster som ger oerhört hög kundnöjdhet – allt detta med knivskarp kostnadskontroll.

Från program till infrastruktur, från processer till driftsmodeller och från gränssnitt till upplevelser – så det här är de digitala faktorer som driver förändring i varje del av organisationen.

På Cognizant samordnar våra konsulter resurser för att revolutionera marknaden, med strategi, design, teknik och bransch-/funktionskunskap som ger insikter snabbt och lösningar i stor skala.

Vår metod bygger på att förbättra företagets förståelse för kundernas och medarbetarnas önskemål och unika färdigheter samt att skapa dessa relationer med tillit och värde som utgångspunkt.

Vårt team med experter inom digitalt och branscher har stor mångfald och inriktar sig på:

 • Insikt: vi har äkta, direkt, aktuell forskning om målgrupperna som högsta prioritet i varje projekt och åtagande. Detta börjar med etnografisk och antropologisk forskning. Insikterna från dessa är ledstjärnan för alla våra projekt.
 • Kundupplevelse: vi ser till att alla våra metoder, produkter och erbjudanden använder sig av människocentrerade designprinciper. Detta börjar med designtänkande som kärnprocessen i allt vi gör.
 • Medarbetarens upplevelse: vi hjälper kunder att förstå hur de skapar rätt team, främjar rätt kunskaper och gör nödvändiga organisationsändringar så att den mänskliga förmågan står i centrum för en permanent kulturell förändring.

Vägen till det förenade företaget

Digital omvandling är mer än bara ett modeord – det är nyckeln till verksamhetens överlevnad och tillväxt. Sjuttiofem procent av företagen har redan minst en affärsfunktion eller process som har påverkats.

Läs forskningen

FÖRETAGSFÖRENANDE: DIN VÄG TILL BÄTTRE KUNDUPPLEVELSER

Vårt arbete med Forrester ger en tydlig färdplan för att stimulera verkligt, smidigt samarbete mellan företag i syfte att förbättra kundupplevelsen och nå framgång i den digitala tidsåldern.

LÄS MER OM FÖRETAGSFÖRENANDE

STRATEGISKA FUNKTIONER

SE DET DIGITALA I RÖRELSE


För att förbli relevanta är det mycket viktigt att implementera en effektiv digital strategi i IT-miljöernas front-, middle- och back-office. Vi hjälper kunderna att implementera strategier som förenar företags- och teknikarkitekturer, genererar tillväxt och ger konkurrensfördelar.

 • Främja digital omvandling

  FÅ VÄRDE FRÅN DET DIGITALA – SNABBARE

  Konsultavdelningen på Cognizant Digital Business påskyndar realiseringen av värde från omvandling och utvecklar kundernas förmåga att följa planen och lyckas på den omvälvande och föränderliga marknaden.

  Vi erbjuder:

  • Insikt till omvandling – skapar en digital strategi som definierar kundens plan för omvandling och ökad värdegenerering.
  • Omvandlingsmöjligheter – våra proffs har gedigna kunskaper inom hantering av komplexa företags- och IT-omvandlingar och hjälper till att etablera strategier, struktur, planering, kontroller och styrning som gör att kunden kan ta steget framåt.
  • Personalomställning – dagens organisationer påverkas av förändringar från flera håll, bland annat behovet av en mer agil personal, nya digitala plattformar och föränderliga arbetsflöden mellan medarbetare och datorer.
  • Ändringsinförande – erbjuder en komplett digital strategi för att implementera omfattande omvandlingar i stor skala.
  • Hanterad innovation – använder en insiktsdriven, agil arbetsprocess för att prioritera och snabbt utveckla kundlösningar som ger nya typer av värde.
 • Få användbara insikter

  FRÄMJA DET DIGITALA MED DATA OCH ANALYS

  Som en del av övergången från att använda digitala lösningar till att själva bli digitala är det viktigt att affärsmodellen bygger på data, med analys och AI som ger nödvändiga insikter för framgång som marknadsledande.

  I områdena data och analys ger vi våra kunder rekommendationer vad gäller strategier för att leverera, använda och extrahera värde från information som ger konkurrensfördelar. Vi tillhandahåller detta genom att fokusera på att identifiera affärsvärde. Vi överbrygger affärsbehov och IT-resurser via affärs-, data- och arkitekturplanering.

  Viktiga klientresultat omfattar:

  • Praktiskt användbara kundinsikter
  • Snabbare och mer prediktivt beslutsfattande
  • Minskade verksamhetskostnader
  • Bättre kundupplevelser som ger högre avkastning på investeringarna.
  • Strukturerad datastyrning i hela företaget
 • Digitalisera viktiga processer

  ÖKA SKALAN OCH HASTIGHETEN FÖR ATT OPTIMERA UPPLEVELSER

  Vi hjälper klienterna att omdesigna, omstrukturera, automatisera och digitalisera sina befintliga affärsprocesser. Detta sänker verksamhetskostnaderna och möjliggör mer tillväxt samtidigt som de intelligenta processerna byggs ut och omstruktureras.

  Våra initiativ handlar om såväl enkla processutvärderingar, som kan leda till mindre projekt om processförbättringar, som större verksamhetsomvandlingar där det ingår att utforma och implementera målverksamhetsmodellen.

  Vi ger våra klienter värde genom följande:

  • Betydande ökningar i effektiviteten tack vare ändringar i processer, automatisering och outsourcing.
  • Omstruktureringar av back office som stöttar den omdesign av kundupplevelsen som sker för många av våra klienter.
  • Optimering av verksamheter i olika områden genom analys och design av målverksamhetsmodellen.
  • Skapandet av ett Center of Excellence för automatisering som hjälper företag att integrera ett digitalcentrerat tankesätt i verksamhetskulturen.
 • Förenkla, modernisera och skydda

  SKAPA EN ÖVERSIKT FÖR MODERN TEKNIK

  Vi hjälper klienterna att skapa tillväxt och innovation via digital omvandling och planering av deras digitala IT-översikt, förenklade IT-driftsmodeller, moderniserad teknikarkitektur och skydd av resurser och data.

  Vårt tjänster omfattar bland annat:

  • CIO-rådgivning – ett utbud av rådgivningstjänster som hjälper direktörer att skapa en enkel, säker och modern tekniköversikt inför framtiden.
  • Digital produktutveckling – hjälper kunder att skapa rätt teknikprodukter på rätt sätt och snabbare. Detta ger optimal utvecklarproduktivitet och nöjda kunder.
  • Molnkonsulttjänster – erbjuder ett utbud av molntjänster som hjälper våra kunder att utveckla effektiva, hållbara strategier för digital affärsverksamhet och produktomvandlingar som stödjer nya modeller för kundframgång.
  • Säkerhet – erbjuder ett utbud av säkerhetstjänster som hjälper våra kunder att förstå och utveckla strategier för att åtgärda säkerhetshot, införa nya processer och tekniker för säkerhet samt ge löpande säkerhetssupport och driftshantering.
  • Modernisering av äldre system och förstärkning av kärnan – hjälper kunder att omvandla företagets IT-system till att bli modernare, agila och effektivare som svar på aktuella framgångsfaktorer såsom konsumentisering, digitalisering och produktisering.
 • Omformulera företagsprocesser för det digitala

  ETT NYTT TANKESÄTT. EN NY TEKNIK. EN NY PLATTFORM.

  Vi använder gedigna processkunskaper för att stödja våra kunders omformulering av hur de på bästa sätt styr verksamheten, med en förståelse av tekniken som grundval.

  Vår konsultexpertis täcker allt från kundupplevelser till ekonomiomvandling, hantering av försörjningskedjan och processer för hantering av humankapital – med stöd från konsulttjänster via Salesforce.com, Pega, SAP, Oracle och andra högaktuella plattformar – för att ge värde i hela området kring företagsprocessen.

  Så här ger vi värde till våra kunder:

  • Affärsresultat
  • Direktörsvärde
  • Drifteffektivitet
  • Processeffektivitet
  • Strategiska insikter
  • Omvandling av digitala processer

BRANSCHER VI BETJÄNAR

BANK- OCH FINANSTJÄNSTER

Vi samarbetar med banker, börser och kapitalmarknader för att hjälpa ledare att utnyttja digitala strategier, förstärka affärsförmågan, hantera risker och efterlevnad med regler samt omvandla kundupplevelserna och därmed skapa ny tillväxt.

KOMMUNIKATION

Våra konsulter hjälper kommunikations-tjänsteleverantörer att leverera nya kundupplevelser och omformulera kärnverksamheten, driften och IT-modellerna så att du kan genomföra synkroniserade strategier på den föränderliga kommunikationsmarknaden.

KONSUMTIONSVAROR

Vi samarbetar med ledande organisationer för att hjälpa dem påskynda de strategiska initiativ som skapar varumärkeslojalitet och främjar företagsexpansion samtidigt som deras verksamhet optimeras med avseende på skala och effektivitet.

UTBILDNING

Allt eftersom inlärningsmetoderna fortsätter att utökas måste det även gälla en stark digital närvaro. Från plattformsinnovation och verktyg till interaktiva kurser och lärande på begäran – vi erbjuder digitala lösningar som fortsätter att utveckla inlärningsupplevelsen.

ALLMÄNNYTTIGA FÖRETAG

Att omvandla energi- och elbolag till digitala kraftpaket kräver finkänslighet. Vårt fokus ser till att du sänker kostnaderna, ökar kundnöjdheten och får tillförlitliga system som kan skapa nya intäktsströmmar.

SJUKVÅRD

Behovet av hypersamarbete inom vården är förknippat med många utmaningar. Vi gör integrering enklare genom att modernisera och digitalisera dina IT-ekosystem så att kärnverksamhetens processer optimeras och högre tillväxt uppnås.

INFORMATIONSTJÄNSTER

Efterfrågan av relevant information och intressanta interaktiva upplevelser framhäver vikten av att investera i digitala resurser, modeller och strategier. Våra konsulter hjälper dig att optimera informationskanalerna med det digitala.

FÖRSÄKRINGAR

Efterfrågan av bättre kundupplevelser framhäver vikten av att omvärdera befintliga verktyg, modeller och strategier. Förlita dig på våra experter när det gäller att förstärka och upprätthålla den digitala fördelen med försäkringstjänster.

BIOVETENSKAP

Vi hjälper våra kunder att författa den digitala berättelse som omdefinierar upplevelser, omvandlar affärsprocesser och moderniserar den teknik som krävs för att föra vetenskapen framåt. Tack vare dessa framsteg ger vi dig möjligheten att förbättra patienternas liv.

TILLVERKNING

Den digitala ekonomin ämnar att ge stora fördelar inom tillverkning och logistik. Våra experter hjälper dig att fastställa den bästa strategin för att förbättra processer, produktiviteten, tillväxt på topplinjen och kundupplevelsen.

MEDIA OCH UNDERHÅLLNING

Med fokus på digital omvandling är det vårt mål att leverera nya kundupplevelser, omformulera kärnprocesser och nå hög IT-agilitet för att möta det föränderliga landskapet i kommunikations- och mediebranschen.

DETALJHANDEL

Vi samarbetar med ledande återförsäljare för att skapa effektiva digitala lösningar i stor skala. Framgång inom det digitala kräver effektiva kundupplevelser, intelligent verksamhet och smart hantering av försörjningskedjan för att säkerställa oöverträffade nivåer av värde.

TEKNIK

Det är inte alltid så lätt att veta vilka digitala strategier och färdigheter som möjliggör innovation. Vi samarbetar med dig för att omformulera och nyskapa framtidens produkter och plattformar, förbättra prestanda och nå långsiktig framgång.

TRANSPORT OCH LOGISTIK

Med digital omvandling förändras hela verksamheten för hur transportföretag planerar, upphandlar och genomför. Våra konsulter kan hjälpa dig att modernisera och integrera även de mest komplexa systemen för den digitala världen.

HOTELL OCH RESTAURANG

Det digitala kräver innovation och utmärkt service som aldrig förr. Hitta det bästa sättet att ge oförglömliga upplevelser, skapa nya värdekedjor och leverera ny tillväxt i ekosystemen för rese- och hotellbranschen.

DE SENASTE IDÉERNA

NYHETER

Läs mer om oss
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på de här kommande evenemangen

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.