carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Cognizanti Journal

Låt våra bästa och skarpaste hjärnor utmana gängse uppfattningar.

2018

COGNIZANTI VOLYM 11, NUMMER 1

Digitaliseringens globala mosaik

I detta nummer av Cognizanti fortsätter vi vår digitala utforskning ur kundernas perspektiv, som hänger med i digitaliseringen för att utveckla sitt nationella och globala marknadsledarskap.

Prenumeration på Cognizanti 

Prenumerera för att få en tryckt kopia av det senaste numret.

Prenumeration på Cognizanti 

Prenumerera för att få en tryckt kopia av det senaste numret.