COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

x CLOSE

Refer back to this favorites tab during today's session for access to your selections.
Refer back to this favorites tab during today's session for access to your selections.x CLOSE

Cognizanti Journal

Låt våra bästa och skarpaste hjärnor utmana gängse uppfattningar.

2017 APEX Award Winner for Publication Excellence

2018

Cognizanti volym 11, nummer 1

Digitaliseringens globala mosaik

I detta nummer av Cognizanti fortsätter vi vår digitala utforskning ur kundernas perspektiv, som hänger med i digitaliseringen för att utveckla sitt nationella och globala marknadsledarskap.

2017

2017 APEX Award Winner for Publication Excellence

Cognizanti volym 10, nummer 1

Lärdomar av digitala ledare

Denna utgåva av Cognizanti är personlig och fokus ligger på berättelser om digital omvandling som har skrivits av höga företagsledare för Deutsche Telekom, UBS, Levi Strauss & Co. och Anthem Inc.

2016

2016 APEX Award Winner for Publication Excellence

Cognizanti volym 9, nummer 1

Framsteg på vägen mot digital autenticitet

Denna utgåva av Cognizanti utforskar kärnan i vad det innebär att vara digital (en hundraprocentigt digital attityd och kundautonomi som grundpelare) och den större roll som genuint moderna IT-chefer kan spela för företagets framgång – både ur ledarskapssynvinkel och med tanke på kraven i en ekonomi präglad av tillfälliga uppdrag.

Cognizanti Journal | Cognizant Sverige