COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

x CLOSE

Refer back to this favorites tab during today's session for access to your selections.
Refer back to this favorites tab during today's session for access to your selections.x CLOSE

COGNIZANTI JOURNAL

Låt våra bästa och skarpaste hjärnor utmana gängse uppfattningar.

Apex Awards

2016

Cognizanti volym 9, nummer 1

Framsteg på vägen mot digital autenticitet

Denna utgåva av Cognizanti utforskar kärnan i vad det innebär att vara digital (en hundraprocentigt digital attityd och kundautonomi som grundpelare) och den större roll som genuint moderna IT-chefer kan spela för företagets framgång – både ur ledarskapssynvinkel och med tanke på kraven i en ekonomi präglad av tillfälliga uppdrag.

2015

Apex Awards

Cognizanti volym 8, nummer 1

Enkla men betydelsefulla affärer

Det här numret tillägnas den enkelhet som utlovas, men inte garanteras, med en digital verksamhet. Det tar upp möjligheter och risker, och ger konkreta idéer och inspiration till dem som vill sätta igång eller påskynda den digitala resan.

2014

Cognizanti volym 7, nummer 1

Se den digitala framtiden genom en 2020-lins

I det här numret av Cognizanti avslöjas nya tekniker och verktyg som tillsammans snabbt tar visionen om en fullständigt digital verksamhet över det sista hindret till en möjlig verklighet. Vi ger praktiska råd om vad organisationer kan och bör göra för att ta sig runt och genom de hinder inom organisationen, teknik och affärsmodeller som de lär stöta på längs vägen mot att uppfylla sina krav på en fullständigt digital verksamhet.

Cognizanti Journal | Cognizant Technology Solutions