carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

DIRECTOR
AGE
BIRTHPLACE
COMMITTEES

Sedan 2012

68

Cypern

Kompensation
Finans och strategi
Styrning

Michael Patsalos-Fox

Ordförande i Cognizants styrelse
Tidigare VD för Stroz Friedberg och tidigare ordförande för Nord- och Sydamerika och Senior Partner på McKinsey & Company

Michael Patsalos-Fox valdes in i Cognizants styrelse i juli 2012 och valdes till styrelseordförande i september 2018. Han var tidigare Chief Executive Officer för det globala cybersäkerhetsbolaget Stroz Friedberg, Inc, en position som han hade från 2013 till 2016. Han är för närvarande styrelseordförande och VD för Vidyo, Inc., en leverantör av en videoplattform för telehälsa, en roll han har haft sedan 2014.

Fram till oktober 2013 var Michael Senior Partner på det globala managementkonsultföretaget McKinsey & Company, där han arbetade i 32 år. Under sin tid på McKinsey var Michael med i företagets styrelse i 12 år. Han har också suttit i företagets operativa kommitté. Michael ledde Amerikaregionen, kontoren i New York och New Jersey, den nordamerikanska avdelningen för bolagsfinans och -strategi samt den europeiska telekommunikationsavdelningen. Från 2009 till juni 2012 ledde Michael McKinseys verksamhet för nya tillväxtmöjligheter inom data, analys och programvara.

Michael föddes på Cypern och har bott i Australien, Schweiz, Storbritannien och USA. Han har en Bachelorexamen i datavetenskap och ren matematik från Sydney University i Australien och en MBA med distinktion från International Institute of Management Development i Lausanne i Schweiz.