COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

ZDLC™ IT Knowledge Automation™

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

ZDLC™ automatiserar registrering, analys och visualisering av IT-kunskap, och omvandlar utveckling, styrning och efterlevnad.

ÖVERSIKT

ZDLC IT Knowledge Automation bakåtkompilerar processflöden, datahärkomst och affärsregler från löpande system, registrerar automatiskt aktivitet i företagets operativa användargränssnitt och anpassar dem till varandra.

 

Kraften i ZDLC automation gör korrekta, uppdaterade och entydiga IT-kunskaper prisvärda och gör det möjligt för företag att leverera med mer smidighet, precision och kostnadseffektivitet.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Korrekta data och processkunskaper

ZDLC automatiserar registrering, analys och visualisering av datahärkomst, processprovenans och datastrukturer med högre precision än systemanalytiker, på en bråkdel av tiden och till mycket lägre kostnad.

Det här är särskilt viktigt för företag som möter allt mer svårhanterade regleringskrav eller företag som behöver effektivisera leveransen av dataanalys.

Korrekt och uppdaterad IT-kunskap

Genom att automatisera insamling av IT-information direkt från systemet löser ZDLC problemen med tvetydig, föråldrad eller frånvarande IT-information, vilket möjliggör och effektiviserar moderniseringar och plattformsbyten.

Entydig kunskap om operationellt beteende

ZDLC automatiserar fångst av applikationers frontend-driftflöden och genererar navigerbar visuell dokumentation som enkelt kan delas, vilket minskar kostnader och förseningar på grund av defekter.

Automatisk anpassning till ZDLC-fångst av systemprocesser möjliggör extremt snabb rotfelsanalys, vilket sparar ytterligare kostnader och tid för applikationsutveckling.

RESURSER

Kontakt

Kontakta Cognizant ZDLC-teamet på zdlc@cognizant.com.