carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

FRUKTA INTE ROBOTEN: FRAMTIDENS JOBB KOMMER ATT KRÄVA MÄNSKLIGA FÄRDIGHETER OCH KÄNSLIGHETER

LEKTIONER FRÅN WORLD ECONOMIC FORUMS
ÅRLIGA MÖTE 2018
23–26 januari 2018, Davos-Klosters, Schweiz

MENINGSFULLT ARBETE I EN SPLITTRAD VÄRLD


Den snabba framväxten av AI och automatisering har väckt farhågor om en arbetslös framtid. Och även om vissa jobb förvisso kommer att försvinna med tiden kommer det finnas massor för människor att göra under de kommande åren. Det kommer bara inte att vara det arbete vi gör idag!

Cognizants Center for the Future of Work (CFoW) uppskattar att ungefär 21 miljoner nya jobb kommer att skapas under nästa decennium genom att stärka mänskliga färdigheter och sensibiliteter med nya typer av AI och automatisering. Organisationer som agerar nu för att förnya sitt arbetssätt och sina arbetsplatser kommer att blomstra. Men endast 7 % av företagen som tillfrågades av Forrester Research verkar vara redo att agera.*

För att hjälpa deltagarna på WEF 2018 att bättre förstå den allt snabbare omvandlingen på arbetsplatsen presenterade CFoW tänkvärda perspektiv under en lunchsession om hur organisationer kan utnyttja de nya möjligheter som AI och automatisering kommer att frigöra. Vår workshop riktade strålkastarljuset mot 21 jobb som vi tror kommer att växa betydligt som ett resultat av AI – och därmed förbättra vårt arbete, våra liv och vårt kollektiva välbefinnande. 

*“Framtidens kontorsarbete: Att dela arbetsplats med robotar” Forrester, juni 2016.

VÄGEN TILL 2028: EN JOBBFYLLD FRAMTID

UTFORSKA 21 FRAMTIDSJOBB


Så förbättrar robotar och människor varandra

Upptäck de nya jobben – från teknikfattiga till teknikintensiva – som kommer att vara centrala för framtiden under de kommande 10 åren.

  • FRÅN MID-TECH TILL HIGH-TECH INOM FEM ÅR
  • MID-TECH TILL HIGH-TECH INOM 10 ÅR
  • FRÅN LOW-TECH TILL MID-TECH INOM FEM ÅR
  • FRÅN LOW-TECH TILL MID-TECH INOM 10 ÅR

DIREKT FRÅN DAVOS


##Tillsammans## med WEF formar vi den fjärde industriella revolutionen

När gränserna mellan den fysiska och den digitala världen blir suddigare gör blockkedjetekniken och relaterade idéer att digitala produktminnen kan följa fysiska objekt och vägleda dem genom hela leveranskedjan och därmed stärka förtroendet mellan tillverkare och logistikföretag. Cognizant gjorde gemensam sak med energitjänstebolaget Innogy för att beskriva den här framväxande trenden i en ny bok om den fjärde industriella revolutionen publicerad av World Economic Forum.

LÄS MER

WEF 2018 – FOTOGALLERI

Ligg STEGET FÖRE med AI

What To Do When Machines Do Everything är en handbok om hur du lyckas i nästa generation av digital ekonomi. När system som körs på artificiell intelligens kan köra bilar, diagnostisera patienter och hantera ekonomin mer effektivt än människor väcks djupgående frågor om arbetets framtid och om hur företag konkurrerar. Med verkliga fall, data och insikt illustrerar författarna tydliga, strategiska riktlinjer och åtgärder som tar dig och organisationen framåt i en värld där exponentiell utveckling av ny teknik förändrar hur värdet skapas. Boken har författats av affärs- och teknikexperter, som även skrivit Code Halos: How the Digital Lives of People, Things, and Organizations are Changing the Rules of Business – den vägleder dig till framtidens arbete.

DE SENASTE IDÉERNA

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.