carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

EN DIGITAL CRM-LÖSNING

Cognizant UtilityOne InsightsTM

Cognizant UtilityOne InsightsTM

Kännetecknet för Cognizant UtilityOne Insights är att det hjälper allmännyttiga företag att leverera en utmärkt upplevelse. Det omvandlar kundtjänsten genom att ge en enhetlig och integrerad vy över alla kundinteraktionskanaler.

Fokusera på kundupplevelsen , öka nöjdheten och minska kostnaderna

Kundengagemang är ett viktigt problem för chefer på allmännyttiga företag över hela världen, och detta av goda skäl. Allt eftersom förnybara energikällor och alternativa energikällor ökar måste ledande allmännyttiga företag nu konkurrera med en mängd digitala, nystartade företag. Detta tvingar i sin tur dem att utvärdera sin infrastruktur och uppgradera system och processer som länge har ignorerats – däribland CRM-system.
I takt med att fler allmännyttiga företag påbörjar en resa för att omvandla kundupplevelsen blir det större behovet av nära integrering mellan kundens beröringspunkter tydligt. Från optimering av kundtjänst och personalstyrka till fakturering, betalning och inkasso – Cognizant UtilityOne Insights hjälper dig på följande sätt:
 • Skapa ett skalbart systemlandskap som enkelt integreras med äldre program
 • Öka kundnöjdheten på alla enheter och sänk ägandekostnaden. Integrera enkelt med äldre kundprogram
 • Sänk handläggningstiden för kundsamtal
 • Mer- och korssälj till kunder med relaterade intressanta produkter och tjänster

Så förnyar digital teknik CX inom energihandel

Spela upp video

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Stödjande tjänstfunktioner

 • TJÄNSTER FÖR FÖRETAGSINTEGRERING

  Förstklassiga funktioner med snabb integrering

  Cognizant UtilityOne Insights är en helt integrerad plattform som möjliggör en enskild bild av kund, skicklighet och tillgänglighet baserat på uppdrag och bästa möjliga interaktion med kunder genom analysbaserade insikter. Den är främst byggd på plattformen Microsoft Dynamics 365 och kan erbjudas antingen som en värdplattform lokalt eller i molnet – eller som tjänster beroende på kundens behov och befintliga infrastruktur.

  UtilityOne Insights gör integreringen enkel med befintliga CIS-företagsprogram (Customer Information System), kundtelefoni och kommunikationsprogram från tredje part för e-post, utskrift och SMS. Vårt konsult- och serviceteam är tillgängligt för att hjälpa dig att integrera med andra serverdelssystem för kunder, till exempel program för inkasso och intäktsskydd.

 • LÖSNINGAR FÖR ENSKILD KUNDVY

  Anslut beteende i flera kanaler

  UtilityOne Insights innehåller tjänster och lösningar som hjälper allmännyttiga företag att få en enskild kundvy i sina kontaktcenter. Detta hjälper dem att minska samtalstider, minska kostnaderna och förbättra kundnöjdheten. Bland dem finns:

  • Unified Agent Experience: Denna funktion ger en integrerad bild av kunden så att agenten alltid förses med rätt information, däribland viktiga datapunkter och guidade skript.
  • Unified Customer View: Genom att samla information från system i ett typiskt kundoperationslandskap ger denna funktion agenter värdefull insikt och inleder varje kundinteraktion med rätt information till hands. 
  • Custom Customer Routing: Den här funktionen dirigerar alla typer av inkommande arbetsartiklar, inklusive röst, e-post, SMS och leads, till den mest kvalificerade agenten som är tillgänglig.
  • Data-Driven Insights: Skapar proaktiva upplevelser genom att välja nästa bästa interaktion med kunder baserat på tidigare analytiska insikter.
GAS-, VATTEN- OCH ELHANTERING

Ledarskap

Rajaram Radhakrishnan

Marknadsledare, gas-, vatten- och el, tillverkning och logistik

Rajaram Radhakrishnan, Market Leader, Energy and Utilities, Manufacturing and Logistics
Peter Tomas

Utilities Consulting Leader, Nordamerika

Peter Tomas, Utilities Consulting Leader, Nordamerika
Arvind Pal Singh

Utilities Consulting Leader, Storbritannien och Europa

Arvind Pal Singh, Utilities Consulting Leader, Storbritannien och Europa

Ta det första steget

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.