carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

DIGITALT UR KRANEN

Gör ringar på vattnet med transformation 

Gör ringar på vattnetmed transformation

17 % förbättring av
vattenproduktiviteten efter att företaget införde ett nytt digitalt system.

Vatten- och avloppsvattenbolag ser stora möjligheter att digitalisera affärsverksamheten.

Trots de rejäla utmaningar som åldrande infrastrukturer innebär åtgärdar innovativa lösningar svåra problem såsom ej debiterad konsumtion, intelligent mätning och läckagedetektering. Andra lösningar kan hjälpa till att optimera underhåll av tillgångar och rörlighet i fältet samt övervaka vattenkvaliteten.
Cognizants globala vattenförsörjningspraxis har den djupa branschkunskap och digitala erfarenhet som vatten- och avloppsvattenbolag behöver för att skapa nytt affärsvärde – från att optimera kundupplevelsen till att tillhandahålla rent och säkert vatten på ett hållbart sätt.

KUNDEXEMPEL
water-case-study-image-one
Utmaningarna är många, men det gäller även möjligheterna. Cognizants verksamhet för vattenbolag hjälper dig att utnyttja den senaste digitala tekniken.

Ett exempel är detta stora amerikanska vattenbolag, där vi implementerade funktioner för realtidsrapportering som hittade tidigare okända vattenläckor och hjälpte till att få tillbaka förlorade intäkter.

LÄS FALLSTUDIEN
water-case-study-image-two
Tillbakavisa hot och säkerställ efterlevnad.

Upptäck hur det här amerikanska allmännyttiga företaget moderniserade ineffektiva manuella processer och samtidigt säkerställde regelefterlevnad och blockerade cyberhot.

LÄS FALLSTUDIEN
YOUR CUSTOMERS’ NEEDS
Unlocking Digital Value
How do we make such a profound
impact
to our clients?

Cognizant engagements place equal emphasis on the three keys to digital success: Customer Experience, Business Process and Tech Infrastructure.

START THE EXPERIENCE

It all starts with your customers.

HOVER THIS AREA AND SCROLL TO VIEW THE EXPERIENCE

It all starts with your customers.

Unlocking real digital value and improving outcomes for your business means we must address their needs as well as the needs of your employees.

How do we do it?

01

By helping you build a Digital Business

Go beyond supporting business and advance it with smarter products, exceptional customer experiences and more efficient operations primed for transformative growth.

Learn More
02

A Digital Business with Digital Operations

Reimagine and create new digital processes that drive performance, deliver more humanized transactions and leverage automation, AI and scalable platforms.

Learn More
03

A Digital Business with Digital Operations powered by Digital Systems & Technology

Simplify, modernize and secure your IT backbone with integrated services and digital solutions that unlock value at scale and speed.

Learn More

Customized Business Solutions

We help our clients accelerate their Digital Business transformations as they move beyond a focus on cost efficiencies to driving top-line revenue growth.

Packaged Industry Solutions

To deliver immediate impact to the business, we offer proven solutions designed to tackle challenges your industry faces—generating cash flow you need to fund more complex initiatives.

Create value. Everywhere.

Operate in silos, without data and insights flowing out of the three areas above, and your initiatives will fail. Only by building a fused, holistic organization can you respond to customer needs and drive new growth.

01 Digital Business

Go beyond supporting business and advance it.

Learn More

02 Digital Operations

Reimagine and create new digital processes.

Learn More

03 Digital Systems & Technology

Simplify, modernize and secure your IT backbone.

Learn More
EKOSYSTEM FÖR ALLMÄNNYTTIGA FÖRETAG

Riktade lösningar

Smarta paketlösningar som hjälper vattenbolag med omvandlingen till den digitala åldern.

Utilityone Engage

En innovativ, lätt mobilitetsapp med kontohantering, fakturainformation, varningar och aviseringar och mer.

UtilityOne Insights

En integrerad kundhanteringslösning som ger en helhetsbetonad upplevelse i flera kanaler till våra allmännyttiga kunder.

I vår Smartare Utilities-undersökning och rapport 2018 frågade vi 100 chefer om branschstörningar och hur beredda de är för den omvandlingsresa som väntar. Att utnyttja digital teknik såsom AI, maskininlärning och analys finns på dagordningen. Men räcker det?

LÄS MER ▷

Ytterligare funktioner

 • HANTERING AV KUNDUPPLEVELSER

  SKAPA BÄTTRE UPPLEVELSER. GENERERA NY TILLVÄXT.

  Mot bakgrund av ändrade regler och ökade förväntningar hos kunderna sker nu ett stort paradigmskifte för vattenbolag. Kundupplevelsehantering via olika kontaktkanaler framträder som en differentierare för etablerade företag som vill generera ny tillväxt.

  Cognizant erbjuder robusta tjänster för kundupplevelsehantering som stöds av omfattande erfarenhet av att leverera produkter och tjänster via kanaler. Vi levererar prisbelönta kundupplevelsetjänster genom att utnyttja våra unika, egenutvecklade lösningar såsom UtilityOne Engage och UtilityOne Insights. Våra konsulter förstår också den underliggande affärsprocessen för att leverera integrerade strategier i flera kanaler och analyslösningar såsom SCR (Single-Call Resolution).

 • SMART TILLGÅNGSHANTERING

  DET SMARTARE SÄTTET ATT HANTERA ÅLDRANDE TILLGÅNGAR

  För att öka utrustningens tillförlitlighet och förbättra driftseffektiviteten inom åldrande infrastrukturer vänder vattenbolag sig allt oftare till smart tillgångshantering. Cognizant levererar innovativa lösningar till sina allmännyttiga företagskunder som utnyttjar vår djupa erfarenhet av konventionell tillgångshantering, GIS, mobilitet och avancerad analys. Vi hjälper vattenbolag att förbättra tillgångssäkerheten, minska underhållskostnaderna och förhindra vattenläckage och stöld.
 • SMART NÄTVERKSHANTERING

  MINSKA KOSTNADERNA OCH FÖRBÄTTRA HÅLLBARHETEN

  Vattenbolag med framförhållning implementerar digital teknik såsom smarta mätsystem, mobila appar, prediktiv analys och molnbaserade lösningar för att uppnå bättre vattenresurshantering, vilket resulterar i minskade kostnader och förbättrad hållbarhet.

  Cognizant erbjuder smarta tekniklösningar, däribland våra tjänster för implemetering och distribution av Smart Meter Infrastructure, Smart Meter Asset och Operations Manager samt analys för nätverk och kundverksamheter.

  Denna teknik gör det möjligt för vattenbolag att upptäcka och förhindra läckage, bättre förstå konsumtionstrender baserade på realtidsdata samt segmentera kunder baserat på variabler som vattenbevarande och strukturer för faktureringsgrad.

 • CIS OCH FAKTURERING

  FÖRBÄTTRA NOGGRAN-NHETEN. ÖKA FLEXIBILITETEN.

  Ökad konkurrens och föränderliga marknader tvingar vattenbolag att både förbättra kundservicen och sänka priserna. Resultatet blir pressade marginaler. I många scenarier är nyckeln till framgång att erbjuda överlägsna kundtjänster som förbättrar effektiviteten och minskar cykeln från mätare till intäkter.

  Cognizant erbjuder flera tjänster för att uppnå större flexibilitet, minska utestående säljdagar (DSO), samt säkerställa aktuell ekonomisk rapportering och avstämningar för förbättrad regelefterlevnad. Dessa inkluderar kundkontohantering, debitering och fakturering, hantering av servicebeställningar och kundvård. Vi hjälper även allmännyttiga företag att få kontakt med sina kunder och dela information via smarta mätare och lokala skärmar.

 • GEOSPATIALA TEKNIKER OCH TJÄNSTER

  EN ENHETLIG VY AV TILLGÅNGS-INFORMATION

  Geografiska informationssystem (GIS) fungerar som en integrerande teknik som kan hjälpa vattenbolag att få en enskild bild av tillgångsinformationen och utföra effektiv drift och underhåll, vilket leder till större kundnöjdhet.

  Cognizant erbjuder ett brett utbud av lösningar och tjänster i GIS-området för stationära, webbaserade och mobila plattformar. Vi är specialiserade på olika aspekter av GIS-livscykeln, inklusive:

  • GIS-datatjänster
  • Tjänster för utveckling och underhåll av GIS-program
  • Geospatial analys
  • GIS-konsulttjänster
  • Tjänster för utveckling av spatiala produkter

   

  Vattenbolag kan utnyttja våra lösningar och ramar såsom WebGIS-ramverket för att påskynda digital omvandling och få en enskild datavy, ett ramverk för GIS-datamigrering samt en mobil online/offline-GIS-lösning.

MONTER

Utvalda tjänster

Ett modernt amerikanskt jordbruksföretag
RESULTAT
Ett modernt amerikanskt jordbruksföretag

hjälper lantbruk att odla livsmedel mer hållbart via en mobilapp med realtidsfunktioner som gör att jordbrukare sparar 17 % vattenanvändning.

LÄS MER
Ett ledande brittiskt energibolag
RESULTAT
Ett ledande brittiskt energibolag

omvandlade sin verksamhet digitalt och minskade leveranstiderna för IT-resurser, minskade kostnaderna och förbättrade kundservicen.

LÄS MER

Så förnyar digital teknik CX inom energihandel

Spela upp video

Genom att fokusera på smidighet som drivs av avancerad digital teknik kan allmännyttiga företag introducera nya affärsområden och tjänster snabbare och enkelt svara på konsumenternas efterfrågan.

Director image
Marknadsledare, gas-, vatten- och el, tillverkning och logistik

Rajaram Radhakrishnan

PRESSRUM

I nyheterna

NOVEMBER 5, 2018

Orica väljer Cognizant för att molnmigrera IT-infrastrukturen för ett globalt anslutet företag

MAY 17, 2018

Cognizant utnämns till marknadsledare inom tjänster för sakernas internet av undersöknings- och rådgivningsföretaget ISG

AUGUST 18, 2017

HfS Research ger Cognizant en plats i ”As-a-Service-vinnarcirkeln” för sin energiverksamhet

GAS-, VATTEN- OCH ELHANTERING

Ledarskap

Rajaram Radhakrishnan

Marknadsledare, gas-, vatten- och el, tillverkning och logistik

Rajaram Radhakrishnan, Market Leader, Energy and Utilities, Manufacturing and Logistics
Peter Tomas

Utilities Consulting Leader, Nordamerika

Peter Tomas, Utilities Consulting Leader, Nordamerika
Arvind Pal Singh

Utilities Consulting Leader, Storbritannien och Europa

Arvind Pal Singh, Utilities Consulting Leader, Storbritannien och Europa