carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

DIGITAL HEMUTRUSTNING

Möjligheter för tillväxt i utmanande tider

Möjligheter för tillväxt i utmanande tider

90 % ökning
av kundnöjdhetspoängen rapporterades när detta större gasföretag lanserade nya mobilappar där kunderna kan betala fakturor och göra begäranden om service online.

Gasbolag står inför en rad utmaningar mitt i en snabbt utvecklande informationsdriven miljö.

De viktigaste bland dessa är flyktiga gaspriser, en åldrande personal och de operativa utmaningar som är förknippade med uppgradering av komplexa distributionsnät under jord.
Cognizants senaste digitala lösningar åtgärdar dessa problem och hittar nya möjligheter för tillväxt. Vi gör detta genom att förbättra kundupplevelsen, öka tillförlitligheten, optimera tillgångsinvesteringar och utnyttja vår branschkompetens.

KUNDEXEMPEL
Digital teknik omvandlar gasbolagens sätt att arbeta. Vi hjälper dig att utnyttja tekniken för att hantera kostnader, lägga till tjänster och säkerställa efterlevnad.

Ett exempel är detta amerikanska allmännyttiga företag, där vi samarbetade för att modernisera manuella processer, säkerställa regelefterlevnad och blockera cyberhot – allt detta på en och samma gång.

LÄS FALLSTUDIEN
Konsolidera program och förbättra kundupplevelsen.

Ta reda på hur denna stora el- och naturgasleverantör minskade antalet äldre program med 50 %, gjorde kunderna nöjda med konsoliderade fakturor och är på väg att spara 23 miljoner dollar i årliga kostnader.

LÄS FALLSTUDIEN
YOUR CUSTOMERS’ NEEDS
Unlocking Digital Value
How do we make such a profound
impact
to our clients?

Cognizant engagements place equal emphasis on the three keys to digital success: Customer Experience, Business Process and Tech Infrastructure.

START THE EXPERIENCE

It all starts with your customers.

HOVER THIS AREA AND SCROLL TO VIEW THE EXPERIENCE

It all starts with your customers.

Unlocking real digital value and improving outcomes for your business means we must address their needs as well as the needs of your employees.

How do we do it?

01

By helping you build a Digital Business

Go beyond supporting business and advance it with smarter products, exceptional customer experiences and more efficient operations primed for transformative growth.

Learn More
02

A Digital Business with Digital Operations

Reimagine and create new digital processes that drive performance, deliver more humanized transactions and leverage automation, AI and scalable platforms.

Learn More
03

A Digital Business with Digital Operations powered by Digital Systems & Technology

Simplify, modernize and secure your IT backbone with integrated services and digital solutions that unlock value at scale and speed.

Learn More

Customized Business Solutions

We help our clients accelerate their Digital Business transformations as they move beyond a focus on cost efficiencies to driving top-line revenue growth.

Packaged Industry Solutions

To deliver immediate impact to the business, we offer proven solutions designed to tackle challenges your industry faces—generating cash flow you need to fund more complex initiatives.

Create value. Everywhere.

Operate in silos, without data and insights flowing out of the three areas above, and your initiatives will fail. Only by building a fused, holistic organization can you respond to customer needs and drive new growth.

01 Digital Business

Go beyond supporting business and advance it.

Learn More

02 Digital Operations

Reimagine and create new digital processes.

Learn More

03 Digital Systems & Technology

Simplify, modernize and secure your IT backbone.

Learn More
EKOSYSTEM FÖR ALLMÄNNYTTIGA FÖRETAG

Riktade lösningar

Smarta paketlösningar som hjälper gasbolag med omvandlingen till den digitala åldern.

Utilityone Engage

En innovativ, lätt mobilitetsapp med kontohantering, fakturainformation, varningar och aviseringar och mer.

UtilityOne Insights

En integrerad kundhanteringslösning som ger en helhetsbetonad upplevelse i flera kanaler till våra allmännyttiga kunder.

I vår Smartare Utilities-undersökning och rapport 2018 frågade vi 100 chefer om branschstörningar och hur beredda de är för den omvandlingsresa som väntar. Att utnyttja digital teknik såsom AI, maskininlärning och analys finns på dagordningen. Men räcker det?

LÄS MER ▷

Ytterligare funktioner

 • HANTERING AV INTEGRITET I GASPIPELINES

  SÄKERSTÄLL INTEGRITET I PIPELINES. UPPTÄCK LÄCKOR SNABBT

  Allt eftersom affärs- och infrastrukturmiljön växer i komplexitet ökar pressen på åldrande tillgångar vad gäller att leverera gas. Eftersom det är avgörande att säkerställa dataintegritet på olika platser i gasledningsdrift fokuserar Cognizants lösningar på att sälerställa gasledningsintegritet och läckagedetektering enligt följande:

  • Programtjänster – schemagenerator och datahantering för pipelines
  • Analys och avancerad visualisering för korrosionsövervakning, haveriförutsägelse, läckagedetektering och inline-inspektioner av pipelines
  • Incidenthantering och rapportering
  • Fjärrövervakning av pipelines
  • Regelefterlevnad – rapporter för olika överensstämmelser med lagstiftningen och andra säkerhetsrelaterade revisionskrav
 • ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT (EAM)

  MINSKA UNDERHÅLLS-KOSTNADERNA

  Gasbranschen är mycket tillgångsintensiv och står inför stora utmaningar när det gäller att upprätthålla den åldrande och viktiga infrastrukturen.

  Cognizants Enterprise Asset Management-lösningar för allmännyttiga företag ger fullständiga tjänster för implementering och systemintegrering. Våra erbjudanden inbegriper system för planering och schemaläggning, mobilitet och hantering av tillgångars livscykler som hjälper gasbolag att minska underhållskostnaderna och utnyttja tillgångar på ett bättre sätt.

  Vi erbjuder egenutvecklade lösningar och acceleratorer som är utformade för snabb avkastning. Bland dessa finns APEx – Asset Performance Excellence för tillgångar i allmännyttiga företag, uProtect, vår IBM Maximo-uppgraderingssats och mycket mer som hjälper allmännyttiga företag att påskynda och omvandla sitt program för tillgångshantering.

 • INTEGRERADE SYSTEM FÖR GASHANTERING

  ÖVERVAKA OCH KONTROLLERA DIN INFRASTRUKTUR

  Effektiv övervakning och kontroll av kritisk infrastruktur är avgörande för att säkerställa tillförlitlighet, integritet, säkerhet och kostnadseffektivitet vid gastransport och distribution. Cognizants lösningar omfattar:

  • Integrerad instrumentpanel för tillgångsanalys – IT/OT-integrering som möjliggör insamling av realtidsdata och tillhörande analys ger djup insikt i aktuell drift och snabbt beslutsfattande
  • Operativt prestandatestning – prestandatesta verksamheter med förstklassiga funktioner för att bedöma den aktuella mognadsnivån och skapa rekommendationer för att sträva efter förstklassiga KPI:er
  • Arbetsflödesoptimering – minska ledtider och mänsklig onboarding genom att standardisera arbetsflöden och driftsdata över alla anläggningar 
  • ERP-implementering – nya tider av ERP-lösningar som anpassats för gashanteringsdrift.
 • CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT (CXM)

  LEVERERA PRISBELÖNTA UPPLEVELSER

  Customer Experience Management (CXM) spelar en viktig roll för att effektivt engagera kunder i att delta i program för efterfrågan och svar, till exempel sådana som involverar energibesparande åtgärder. Dessa kan hjälpa kunden att bättre förstå energibehov och konsumtion. Effektiva program ger en förbättrad användarupplevelse och mervärdestjänster för gasbolag.

  Cognizant erbjuder många unika och egenutvecklade lösningar inom detta område, till exempel UtilityOne Engage och UtilityOne Insights. Vi har stor erfarenhet av att lansera produkter och tjänster i olika kanaler, leverera analytiska lösningar såsom SCR (Single-Call Resolution) och integreringsstrategier i flera kanaler. Framför allt hjälper vi våra kunder att leverera prisbelönta kundupplevelser.

 • GEOSPATIALA TEKNIKER OCH TJÄNSTER

  HANTERA TILLGÅNGAR PÅ ETT BÄTTRE SÄTT

  Geografiska informationssystem (GIS) fungerar som en integrerande teknik som kan hjälpa gasbolag att få en enskild bild av tillgångsinformationen och utföra effektiv drift och underhåll. Resultatet blir större kundnöjdhet. 

  Cognizant erbjuder ett brett utbud av lösningar och tjänster i GIS-området för stationära, webbaserade och mobila plattformar. Vi är specialiserade på olika aspekter av GIS-livscykeln, inklusive:

  • GIS-datatjänster
  • Tjänster för utveckling och underhåll av GIS-program
  • Geospatial analys
  • GIS-konsulttjänster
  • Tjänster för utveckling av spatiala produkter

  Gasbolag kan utnyttja våra lösningar och ramverk såsom WebGIS-ramverket för enskild vy, vårt GIS-ramverk för datamigrering samt vår mobila online/offline-GIS-lösning för att påskynda den digitala utvecklingen.

 • KUNDINFORMATION OCH DEBITERING

  PÅSKYNDA CYKELTIDEN. MINSKA UNDANTAGEN.

  Föreningen av olika konsumentkategorier med olika tullstrukturer leder till komplex fakturalogistik, från schemaläggning till generering. På liknande sätt kräver dagens förändrade lagstiftning ett robust och flexibelt kundinformationssystem och fakturering.

  Cognizant hjälper elbolag att förbättra faktureringstiderna, minska undantagen och öka noggrannheten. Vi hjälper även till att skapa större flexibilitet genom att ge kunderna nya självbetjäningsalternativ och stödja smidig distribution av smarta mätningar samt nya produkter och tjänster. Våra expertisområden omfattar:

  • Hantering av kundkonton
  • Debitering och fakturering
  • Kredit och betalning
  • Serviceorderhantering
  • Produkter och tjänster


  Vi erbjuder en portfölj med acceleratorer, däribland förbyggda mallar för SAP IS-U och Oracle CCnB. Datamigrationsacceleratorer är också tillgängliga från äldre plattformar (Banner och Customer/1) till moderna plattformar som SAP IS-U och Oracle CCnB.

DEMONSTRATION

Utvalda tjänster

En stor energileverantör till Europa och Asien
RESULTAT
En stor energileverantör till Europa och Asien

skapade nya affärer och behöll befintliga kunder genom att distribuera en givande kundtjänstplattform med självbetjäning.

LÄS MER
Ett ledande brittiskt energibolag
RESULTAT
Ett ledande brittiskt energibolag

omvandlade sin verksamhet digitalt och minskade leveranstiderna för IT-resurser, minskade kostnaderna och förbättrade kundservicen.

LÄS MER

Så förnyar digital teknik CX inom energihandel

Spela upp video

Genom att fokusera på smidighet som drivs av avancerad digital teknik kan allmännyttiga företag introducera nya affärsområden och tjänster snabbare och enkelt svara på konsumenternas efterfrågan.

Director image
Marknadsledare, gas-, vatten- och el, tillverkning och logistik

Rajaram Radhakrishnan

PRESSRUM

I nyheterna

November 5, 2018

Orica väljer Cognizant för att molnmigrera IT-infrastrukturen för ett globalt anslutet företag

May 17, 2018

Cognizant utnämns till marknadsledare inom tjänster för sakernas internet av undersöknings- och rådgivningsföretaget ISG

August 18, 2017

HfS Research ger Cognizant en plats i ”As-a-Service-vinnarcirkeln” för sin energiverksamhet

GAS-, VATTEN- OCH ELHANTERING

Ledarskap

Rajaram Radhakrishnan

Marknadsledare, gas-, vatten- och el, tillverkning och logistik

Rajaram Radhakrishnan, Market Leader, Energy and Utilities, Manufacturing and Logistics
Peter Tomas

Utilities Consulting Leader, Nordamerika

Peter Tomas, Utilities Consulting Leader, Nordamerika
Arvind Pal Singh

Utilities Consulting Leader, Storbritannien och Europa

Arvind Pal Singh, Utilities Consulting Leader, Storbritannien och Europa