carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

KRAFTEN I TRANSFORMATION

Generera vinster från digitala förbättringar

Generera vinster från digitala förbättringar

90 % av konsument-transaktioner
utförs nu online tack vare detta stora allmännyttiga företags omarbetning av onlinekundupplevelsen.

Det kräver djup industrikompetens och en stark uppsättning tekniklösningar för att klara av de stora affärsutmaningar som elbolag står inför i dag.

Från mätning till kundens förväntningar till att bygga ett modernt säkert rutnät – det finns inget utrymme för misstag. Stränga miljöföreskrifter, nya alternativa leverantörer och en rad marknadsreformer har gjort detta till dagens verklighet.
Cognizant har lång erfarenhet av att arbeta med några av världens största allmännyttiga företag och leverera omvandlingsfördelar. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som förbättrar driftseffektiviteten, optimerar kostnaderna och ökar kundnöjdheten.

KUNDEXEMPEL
Vår helhetsmetod omvandlar företag genom att kartlägga kundens beröringspunkter, engagemangskanaler och transaktioner som behöver förbättras.

Vid detta stora amerikanska elbolag minskade en ny digital plattform för kundenagemang faktureringsfrågorna, förbättrade användarnas införande online och ökade självbetjäningstransaktioner med 30 %.

LÄS FALLSTUDIEN
Genomför digital omvandling och bli mer konkurrenskraftig.

Ta reda på hur denna ledande brittiska energileverantör implementerade en agil molnmiljö med hjälp av Cognizant och sänkte distributionstiden för IT-tjänster från veckor till timmar.

LÄS FALLSTUDIEN
YOUR CUSTOMERS’ NEEDS
Unlocking Digital Value
How do we make such a profound
impact
to our clients?

Cognizant engagements place equal emphasis on the three keys to digital success: Customer Experience, Business Process and Tech Infrastructure.

START THE EXPERIENCE

It all starts with your customers.

HOVER THIS AREA AND SCROLL TO VIEW THE EXPERIENCE

It all starts with your customers.

Unlocking real digital value and improving outcomes for your business means we must address their needs as well as the needs of your employees.

How do we do it?

01

By helping you build a Digital Business

Go beyond supporting business and advance it with smarter products, exceptional customer experiences and more efficient operations primed for transformative growth.

Learn More
02

A Digital Business with Digital Operations

Reimagine and create new digital processes that drive performance, deliver more humanized transactions and leverage automation, AI and scalable platforms.

Learn More
03

A Digital Business with Digital Operations powered by Digital Systems & Technology

Simplify, modernize and secure your IT backbone with integrated services and digital solutions that unlock value at scale and speed.

Learn More

Customized Business Solutions

We help our clients accelerate their Digital Business transformations as they move beyond a focus on cost efficiencies to driving top-line revenue growth.

Packaged Industry Solutions

To deliver immediate impact to the business, we offer proven solutions designed to tackle challenges your industry faces—generating cash flow you need to fund more complex initiatives.

Create value. Everywhere.

Operate in silos, without data and insights flowing out of the three areas above, and your initiatives will fail. Only by building a fused, holistic organization can you respond to customer needs and drive new growth.

01 Digital Business

Go beyond supporting business and advance it.

Learn More

02 Digital Operations

Reimagine and create new digital processes.

Learn More

03 Digital Systems & Technology

Simplify, modernize and secure your IT backbone.

Learn More
EKOSYSTEM FÖR ALLMÄNNYTTIGA FÖRETAG

Riktade lösningar

Smarta paketlösningar som hjälper elbolag med omvandlingen till den digitala åldern. 

Utilityone Engage

En innovativ, lätt mobilitetsapp med kontohantering, fakturainformation, varningar och aviseringar och mer.

UtilityOne Insights

En integrerad kundhanteringslösning som ger en helhetsbetonad upplevelse i flera kanaler till våra allmännyttiga kunder.

I vår Smartare Utilities-undersökning och rapport 2018 frågade vi 100 chefer om branschstörningar och hur beredda de är för den omvandlingsresa som väntar. Att utnyttja digital teknik såsom AI, maskininlärning och analys finns på dagordningen. Men räcker det?

LÄS MER ▷

Ytterligare funktioner

 • CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT (CXM)

  INTERAGERA MED KUNDER. SKAPA SPÄNNANDE UPPLEVELSER.

  I en digitalt ansluten värld spelar kundupplevelsehantering (CXM) en viktig roll vad gäller att engagera kunder i program för efterfrågan och svar. Till exempel gör energibesparande åtgärder som hjälper kunder att bättre förstå energiförbrukningen och som ger en förbättrad användarupplevelse att både allmännyttiga företag och kunder kan spara pengar och resurser. Cognizants expertområden omfattar:

  • Kundsegmentering
  • Analys
  • Självbetjäning för kunder
  • Kundtjänst i flera kanaler
  • Integrerad kundkommunikation
  • Övervakning och analys av sociala medier

   

  Vi har byggt flera riktade lösningar inom detta område, däribland UtilityOne Engage och UtilityOne Insights. De kan implementeras snabbt och leverera prisbelönta CXM-funktioner såsom integrering i flera kanaler och SCR (Single-Call Resolution).

 • KUNDINFORMATION OCH DEBITERING

  PÅSKYNDA CYKELTIDEN. MINSKA UNDANTAGEN.

  Föreningen av olika konsumentkategorier med olika tullstrukturer leder till komplex fakturalogistik, från schemaläggning till generering. På liknande sätt kräver dagens förändrade lagstiftning ett robust och flexibelt kundinformationssystem och fakturering.

  Cognizant hjälper elbolag att förbättra faktureringstiderna, minska undantagen och öka noggrannheten. Vi hjälper även till att skapa större flexibilitet genom att ge kunderna nya självbetjäningsalternativ och stödja smidig distribution av smarta mätningar samt nya produkter och tjänster. Våra expertisområden omfattar:

  • Hantering av kundkonton
  • Debitering och fakturering
  • Kredit och betalning
  • Serviceorderhantering
  • Produkter och tjänster

   

  Vi erbjuder en portfölj med acceleratorer, däribland förbyggda mallar för SAP IS-U och Oracle CCnB. Datamigrationsacceleratorer är också tillgängliga från äldre plattformar (Banner och Customer/1) till moderna plattformar som SAP IS-U och Oracle CCnB.

 • CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)

  BYGG EN CRM-GRUND I VÄRLDSKLASS

  Effektiv CRM-verksamhet är en viktig grund för kundförvärv och kvarhållningsmål för allmännyttiga företag. Det är dock ingen enkel uppgift att bygga en stabil grund för CRM. Företag måste inte bara hitta den CRM-teknik som passar bäst för dem, utan även använda effektiva ändringshanteringsstrategier som anpassar personalen och processerna till affärsmålen.

  Cognizants globala CRM-praxis omfattar lång erfarenhet av att implementera CRM-lösningar i hela värdekedjan för elbolag. Det har vi åstadkommit genom att samarbeta med ledande CRM-leverantörer. Dessa partnerskap gör att vi kan hantera CRM-krav som är företagsspecifika med hjälp av mobila och sociala kanaler samt e-handelskanaler.

  Viktigast är att Cognizants tekniska kompetens – i kombination med affärsrådgivningsinsikter – hjälper organisationer att framgångsrikt implementera och införa CRM-teknik, vilket säkerställer förbättrade kundrelationer och högre avkastning på investeringar.

 • ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT (EAM)

  OMVANDLA TILLGÅNGSH-ANTERINGEN

  Elverksindustrin är mycket tillgångsintensiv och står inför stora utmaningar när det gäller att upprätthålla tillförlitlighet från åldrande kritiska infrastrukturer och arbetsstyrkan.

  Cognizants Enterprise Asset Management-lösningar och tjänster för allmännyttiga företag ger implementering och systemintegration av system såsom planering och schemaläggning, mobilitet, analys och livscykelhantering. Dessa hjälper allmännyttiga företag att sänka kostnaderna och utnyttja tillgångar på ett bättre sätt. Vår expertis omfattar:

  • EAM-processförbättring
  • Val och implementering av EAM-paket
  • Hantering av mobila tillgångar och arbete
  • Integrering med GIS för design, kartläggning och drift
  • Tillgångsdatahantering och analys för tillståndsbaserat underhåll

   

  Vi har utvecklat flera riktade lösningar och acceleratorer såsom APEx – Asset Performance Excellence för nätverkstillgångar hos allmännyttiga företag, IBM Maximo-uppgraderingssatsen, och andra acceleratorer för att hjälpa allmännyttiga företag att omvandla sina program för tillgångsförvaltning.

 • SMART NÄT – SVIT MED SMARTA TJÄNSTER

  FLER INSIKTER FRÅN SMARTARE NÄT

  Elleverantörer installerar miljontals smarta mätare och enheter i elnätet och uppgraderar till avancerade dataöverföringsnät. I och med detta förändrar användningen av data företagens sätt att arbeta.

  Cognizants smarta nätlösningar och tjänster introducerar avancerade data och funktioner för prediktiv analys i hanterade nätverk.

 • GEOSPATIALA TEKNIKER OCH TJÄNSTER

  HANTERA TILLGÅNGAR PÅ ETT BÄTTRE SÄTT

  Geografiska informationssystem (GIS) fungerar som en integrerande teknik som kan hjälpa elbolag att få en enskild bild av tillgångsinformationen och utföra effektiv drift och underhåll. Resultatet blir större kundnöjdhet. Cognizant erbjuder ett brett utbud av lösningar och tjänster i GIS-området för stationära, webbaserade och mobila plattformar. Vi är specialiserade på olika aspekter av GIS-livscykeln, inklusive:

  • GIS-datatjänster
  • Tjänster för utveckling och underhåll av GIS-program
  • Geospatial analys
  • GIS-konsulttjänster
  • Tjänster för utveckling av spatiala produkter

   

  Elbolag kan utnyttja våra lösningar och ramverk såsom WebGIS-ramverket för enskild vy, vårt GIS-ramverk för datamigrering samt vår mobila online/offline-GIS-lösning för att påskynda den digitala utvecklingen.

DEMONSTRATION

Utvalda tjänster

En stor amerikansk el- och naturgasleverantör
RESULTAT
En stor amerikansk el- och naturgasleverantör

utnyttjade analyser för att förbättra kundservicen och beräknar att få 1 miljon dollar i årliga besparingar tack vare färre servicesamtal.

LÄS MER
Ett stort amerikanskt energibolag
RESULTAT
Ett stort amerikanskt energibolag

förbättrade interaktioner mellan sitt säljteam och kunder som använder röstaktiverade chattrobotar som drivs av artificiell intelligens (AI).

LÄS MER

Så förnyar digital teknik CX inom energihandel

Spela upp video

Genom att fokusera på smidighet som drivs av avancerad digital teknik kan allmännyttiga företag introducera nya affärsområden och tjänster snabbare och enkelt svara på konsumenternas efterfrågan.

Director image
Marknadsledare, gas-, vatten- och el, tillverkning och logistik

Rajaram Radhakrishnan

PRESSRUM

I nyheterna

NOVEMBER 5, 2018

Orica väljer Cognizant för att molnmigrera IT-infrastrukturen för ett globalt anslutet företag

MAY 17, 2018

Cognizant utnämns till marknadsledare inom tjänster för sakernas internet av undersöknings- och rådgivningsföretaget ISG

AUGUST 18, 2017

HfS Research ger Cognizant en plats i ”As-a-Service-vinnarcirkeln” för sin energiverksamhet

GAS-, VATTEN- OCH ELHANTERING

Ledarskap

Rajaram Radhakrishnan

Marknadsledare, gas-, vatten- och el, tillverkning och logistik

Rajaram Radhakrishnan, Market Leader, Energy and Utilities, Manufacturing and Logistics
Peter Tomas

Utilities Consulting Leader, Nordamerika

Peter Tomas, Utilities Consulting Leader, Nordamerika
Arvind Pal Singh

Utilities Consulting Leader, Storbritannien och Europa

Arvind Pal Singh, Utilities Consulting Leader, Storbritannien och Europa