COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Rese- och hotellbranschen utvecklas snabbt

Det är därför tre av fem globala flygbolag och tre av världens ledande restaurangkedjor väljer oss för att kunna ligga steget före.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

 • TJÄNSTER FÖR FASTIGHETER OCH EGENDOMAR

  Förvandla fastighetstjänster och leverera verkligt mervärde till kunderna med våra innovativa lösningar och djupa branschkunskaper.

 • RESTAURANG- OCH MATTJÄNSTER

  Stärk ditt varumärke och interagera med gästerna på nya sätt genom att arbeta med ledande aktörer i restaurang- och storköksbranschen.

 • RESEAGENTER

  Vårt team har lång erfarenhet av plattformar för globala distributionssystem (GDS) samt detaljhandelsföretag och onlineresebyråer.

 • RESELEVERAN-TÖRER

  Cognizant är en ledande leverantör av tjänster till hela resebranschen. Vi betjänar flygbolag, operatörer av hotell och turistanläggningar, hyrbilsföretag och kryssningsrederier.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Du kan lita på att Cognizant levererar konsulttjänster och lösningar som är skräddarsydda för de affärsmässiga och tekniska utmaningar som alla rese- och hotellföretag möter.

Resestudie 2016

Titta på resultaten av undersökningen om de som tar till sig ny teknik tidigt och se hur du kan komma närmare de kunder som är mest benägna att pröva nya alternativ.

LÄS MER
PlanRight

En prognos- och planeringslösning som hjälper restaurangbranschen att skapa lager- och försäljningsprognoser med hög noggrannhet och därigenom minska slöseriet och öka produktiviteten.

LÄS MER
 • Expertnätverk för butiksstöd och servicedesk

  I och med att kunderna har ett överflöd av valmöjligheter och att marknadspressen blir större måste butikerna lösa POS- och back-of-house-supportärenden snabbt så att de kan ägna sin tid åt att hjälpa kunderna och generera intäkter. Vårt expertnätverk för butikssupport hjälper butiker och franchisetagare med deras teknik- och affärsbehov på ett effektivt och mätbart sätt, vilket ger en smidig kundupplevelse.

 • OrderServ – flerkanalig beställningslösning

  Vår anpassningsbara teknikplattform ger en flerkanalig och smidig e-handelsupplevelse som integrerar beställningar med alla aspekter av företaget – från restaurangkassan till kökshanteringssystemet och företagssystemet som följer upp försäljningar och transaktioner. OrderServ kan hjälpa dig att bygga starka lojalitetsprogram med målgruppsfokuserade erbjudanden och belöningar genom användning av avancerade analysverktyg.

RESULTAT

Amerikanskt cateringföretag gynnas av hanterade tjänster

Efter att ha lagt ut sin IT-verksamhet för tio år sedan tittade den här Cognizant-kunden på möjligheten att kunna hantera sin finans- och redovisningskostnader på ett bättre sätt genom hanterade tjänster. Företaget såg det här som en bra startpunkt i och med att avdelningen för kortfristiga skulder var ett stort kostnadsställe.

Efter att framgångsrikt ha hjälpt dem att flytta över dessa funktioner valde företaget att köpa flera andra finans- och redovisningsprocesser, inklusive lönehantering och restaurangredovisning. Det här resulterade i förväntade totala årliga kostnadsbesparingar på 38 % och miljontals dollar.

Stor hotelloperatör slår samman bokningssystem

Den här Cognizant-kunden med över 7 200 egendomar stötte på kundserviceproblem när den försökte kombinera alla egendomar i ett enda bokningssystem efter en serie sammanslagningar. Efter att ha fastställt att det krävdes ett nytt system som bygger på en serviceorienterad arkitektur (SOA) utvecklade och distribuerade vårt team en enda integrerad lösning som möjliggjorde smidiga dataflödesöverföringar mellan applikationer.

Lösningen gav hotellföretaget en konkurrensfördel genom bättre överblick av lager- och prisdata.

Hämta PDF

Fastighetsunderhållsföretag förbättrar sin funktionella effektivitet

Cognizant har hjälpt ett ledande USA-baserat fastighetsunderhållsföretag att automatisera sin fakturabehandling och minska faktureringscykeltiden med 40 procent. Dessutom har Cognizant hjälpt företaget att standardisera sin call center-verksamhet med smarta skript som höjer effektiviteten med 60 procent och samtidigt minskar den totala kostnaden.

Vi hjälpte en global hotelloperatör att införa en aggressiv inköpsstrategi

Cognizants kund hade 7 200 hotell över hela världen och fortsatte komma in på nya marknader och utöka sin kundbas genom en aggressiv förvärvsstrategi. Det blev dock en svår process med långsiktiga konsekvenser att integrera de förvärvade bolagen i befintliga system och teknik. Hotelloperatören engagerade vår T&H-verksamhet för hjälp med systemintegration, domänrådgivning och sakkunskap inom  programutveckling. Lanseringstiden förkortades med i genomsnitt tre månader med kostnadsbesparingar på 50 procent.

Hämta PDF
 • Amerikanskt cateringföretag gynnas av hanterade tjänster
 • RESULTAT

  Amerikanskt cateringföretag gynnas av hanterade tjänster

  Efter att ha lagt ut sin IT-verksamhet för tio år sedan tittade den här Cognizant-kunden på möjligheten att kunna hantera sin finans- och redovisningskostnader på ett bättre sätt genom hanterade tjänster. Företaget såg det här som en bra startpunkt i och med att avdelningen för kortfristiga skulder var ett stort kostnadsställe.

  Efter att framgångsrikt ha hjälpt dem att flytta över dessa funktioner valde företaget att köpa flera andra finans- och redovisningsprocesser, inklusive lönehantering och restaurangredovisning. Det här resulterade i förväntade totala årliga kostnadsbesparingar på 38 % och miljontals dollar.

 • Stor hotelloperatör slår samman bokningssystem
 • Stor hotelloperatör slår samman bokningssystem

  Den här Cognizant-kunden med över 7 200 egendomar stötte på kundserviceproblem när den försökte kombinera alla egendomar i ett enda bokningssystem efter en serie sammanslagningar. Efter att ha fastställt att det krävdes ett nytt system som bygger på en serviceorienterad arkitektur (SOA) utvecklade och distribuerade vårt team en enda integrerad lösning som möjliggjorde smidiga dataflödesöverföringar mellan applikationer.

  Lösningen gav hotellföretaget en konkurrensfördel genom bättre överblick av lager- och prisdata.

  Hämta PDF
 • Fastighetsunderhållsföretag förbättrar sin funktionella effektivitet
 • Fastighetsunderhållsföretag förbättrar sin funktionella effektivitet

  Cognizant har hjälpt ett ledande USA-baserat fastighetsunderhållsföretag att automatisera sin fakturabehandling och minska faktureringscykeltiden med 40 procent. Dessutom har Cognizant hjälpt företaget att standardisera sin call center-verksamhet med smarta skript som höjer effektiviteten med 60 procent och samtidigt minskar den totala kostnaden.

 • Vi hjälpte en global hotelloperatör att införa en aggressiv inköpsstrategi
 • Vi hjälpte en global hotelloperatör att införa en aggressiv inköpsstrategi

  Cognizants kund hade 7 200 hotell över hela världen och fortsatte komma in på nya marknader och utöka sin kundbas genom en aggressiv förvärvsstrategi. Det blev dock en svår process med långsiktiga konsekvenser att integrera de förvärvade bolagen i befintliga system och teknik. Hotelloperatören engagerade vår T&H-verksamhet för hjälp med systemintegration, domänrådgivning och sakkunskap inom  programutveckling. Lanseringstiden förkortades med i genomsnitt tre månader med kostnadsbesparingar på 50 procent.

  Hämta PDF
Lösningar för rese- och hotellbranschen | Cognizant Technology Solutions