COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Bättre överblick av den globala försörjningskedjan till ökad nätverkskapacitet – ledande transport- och logistikföretag väljer oss för hjälp med att arbeta bättre och annorlunda.

Cognizant gör det möjligt för transport- och logistikföretag att dra nytta av globala tjänster på nya sätt – oavsett om det handlar om att utveckla nya knytpunkter eller minska inverkan på miljön.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

 • Transportföretag

  Tjänster som hjälper väg-, järnvägs- och sjötransportföretag samt flygplatser och hamnar förbättrar överblicken över försörjningskedjan, sänker kostnader och optimerar resursutnyttjandet.

 • Logistikleverantörer

  Tjänster som hjälper 3PL, 4PL samt leverantörer av lager- och distributionstjänster att optimera laster och rutter, förbättra leveransernas punktlighet och utnyttja digitala trender.

 • POST OCH EXPRESS

  Tjänster som hjälper post- och expressföretag samt postavdelningar att förbättra kundservicen, effektivisera back office-processer och utnyttja ny teknik.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Cognizant erbjuder ett flertal lösningar som är väl lämpade för leverantörer av transport- och logistiktjänster, inklusive Smart Yard Management, dynamisk ruttplanering och analys.

Digital tullösning

Cognizants utbud utnyttjar den senaste utvecklingen inom digital teknik för att kunna erbjuda realtidsplanering och ruttläggning för fordon i trafik. Artificiell intelligens, maskininlärning, robotprocessautomatisering och en stabil transaktionsbearbetningsmotor minimerar intäktsläckage, förbättrar slutanvändarens upplevelse och optimerar back-office- och kundtjänstprocesser.

Översikt över upphämtnings- och leveransprocesser

Vår lösning mPAD erbjuder realtidsöversikt av upphämtning och leverans av gods och paket. Det hjälper leverantörer av logistiktjänster att uppnå bättre on-time-prestanda och förbättra kundservice.

Logistikanalys

Cognizant LogiTics är vår analyslösning för aktörer i transport- och logistikbranschen. LogiTics använder flera olika indata och behandlar olika mätvärden för försörjningskedjan som hjälper företagsanvändare att planera logistikverksamheten på ett effektivare sätt.

RESULTAT

Förnyad transportplanering för tillverkare av förpackningsmaterial

Vi implementerade SAP Transportation Management-systemet globalt (SAP TM) för en ledande tillverkare av förpackningsmaterial. SAP TM-systemet integrerades med företagets befintliga företagssystem. Detta resulterade i konfigurerbar, regelbaserad och automatiserad transportplanering för kunden.

Det nya systemet vidarebefordrar dynamiskt beställningar och beställningsändringar till planeringsprocessen för transportoptimering och val av fraktoperatör. Det kan även användas för att skicka anbud och upprepade anbud till fraktföretag som tar hänsyn till samtliga möjliga ERP-beställningsändringar.

 • Företaget kan reagera snabbt på förändringar av efterfrågan.
 • Mindre manuell ansträngning och färre behandlingsfel.
 • Bättre efterlevnad av riktlinjer för rutter.

Mobilbaserad lösning för flexibilitet vid paketleveranser till kunder

Cognizant hjälpte en toppaktör i bud- och paketbranschen att implementera sin direkt-till-detaljhandeln-strategi genom att tillhandahålla en flerkanalig lösning. Lösningen hjälper transportföretag och kunder att välja tidsramar och valfria leveransadresser för sina transporter. Den har stöd för 13 språk i 11 länder. Inom de första månaderna av pilotlanseringen i USA har över en miljon paket levererats med hjälp av mobilapplikationen.

 • Förbättrad kundupplevelse och ökad kundlojalitet
 • Optimerade driftkostnader tack vare högre effektivitet i paketleveransprocessen.
 • Realtidsöverblick av leveranser.

Heltäckande lösning för ledande lastbilsföretag

Nordamerikas ledande leverantör av premiumtjänster för lastbilslaster, förmedling och intermodala transporttjänster valde att använda Cognizants integrerade utvecklingsmodell för att kunna samordna och genomföra mer än 25 projekt med team på två olika platser.

Projekt omfattar ett boxhanteringsverktyg, ett verktyg för prissättning och ett system som fastställer nätverksvärdet av att flytta rörliga laster till en viss bana. Den sistnämnda verktyget används som beslutsstöd vid planering av effektivaste godstransport.

 • Högre realiseringsgrad genom en automatiserad order-to-cash-cykel
 • Processer som är enhetliga globalt ger användarna en samlad informationskälla.
 • Vi sänkte de generella IT-kostnaderna och skapade högre genomströmning.

Förnyad lagerhantering för ett kylförvaringsföretag

Cognizant tillhandahöll fullständiga applikationshanteringstjänster för lagerhanteringssystemet (WMS) på ett ledande kylförvaringsföretag. Lagerhanteringssystemet stod redan i centrum för kundens affärsverksamhet, men en fragmenterad systemarkitektur och ad-hoc-supportprocesser hade lett till att verksamheten inte var synkroniserad med marknadens fluktuationer. Cognizant tillhandahöll nödvändig domänexpertis i kombination med mogna leveransprocesser, vilket skapade ett mycket mer responsivt och kostnadseffektivt lagerhanteringssystem.

 • Kortare tid från beställningar till intäkter
 • Kortare inskolningstid för kunder.
 • Betydligt färre eftersläpande underhållsförfrågningar.
 • Förnyad transportplanering för tillverkare av förpackningsmaterial
 • RESULTAT

  Förnyad transportplanering för tillverkare av förpackningsmaterial

  Vi implementerade SAP Transportation Management-systemet globalt (SAP TM) för en ledande tillverkare av förpackningsmaterial. SAP TM-systemet integrerades med företagets befintliga företagssystem. Detta resulterade i konfigurerbar, regelbaserad och automatiserad transportplanering för kunden.

  Det nya systemet vidarebefordrar dynamiskt beställningar och beställningsändringar till planeringsprocessen för transportoptimering och val av fraktoperatör. Det kan även användas för att skicka anbud och upprepade anbud till fraktföretag som tar hänsyn till samtliga möjliga ERP-beställningsändringar.

  • Företaget kan reagera snabbt på förändringar av efterfrågan.
  • Mindre manuell ansträngning och färre behandlingsfel.
  • Bättre efterlevnad av riktlinjer för rutter.
 • Mobilbaserad lösning för flexibilitet vid paketleveranser till kunder
 • Mobilbaserad lösning för flexibilitet vid paketleveranser till kunder

  Cognizant hjälpte en toppaktör i bud- och paketbranschen att implementera sin direkt-till-detaljhandeln-strategi genom att tillhandahålla en flerkanalig lösning. Lösningen hjälper transportföretag och kunder att välja tidsramar och valfria leveransadresser för sina transporter. Den har stöd för 13 språk i 11 länder. Inom de första månaderna av pilotlanseringen i USA har över en miljon paket levererats med hjälp av mobilapplikationen.

  • Förbättrad kundupplevelse och ökad kundlojalitet
  • Optimerade driftkostnader tack vare högre effektivitet i paketleveransprocessen.
  • Realtidsöverblick av leveranser.
 • Heltäckande lösning för ledande lastbilsföretag
 • Heltäckande lösning för ledande lastbilsföretag

  Nordamerikas ledande leverantör av premiumtjänster för lastbilslaster, förmedling och intermodala transporttjänster valde att använda Cognizants integrerade utvecklingsmodell för att kunna samordna och genomföra mer än 25 projekt med team på två olika platser.

  Projekt omfattar ett boxhanteringsverktyg, ett verktyg för prissättning och ett system som fastställer nätverksvärdet av att flytta rörliga laster till en viss bana. Den sistnämnda verktyget används som beslutsstöd vid planering av effektivaste godstransport.

  • Högre realiseringsgrad genom en automatiserad order-to-cash-cykel
  • Processer som är enhetliga globalt ger användarna en samlad informationskälla.
  • Vi sänkte de generella IT-kostnaderna och skapade högre genomströmning.
 • Förnyad lagerhantering för ett kylförvaringsföretag
 • Förnyad lagerhantering för ett kylförvaringsföretag

  Cognizant tillhandahöll fullständiga applikationshanteringstjänster för lagerhanteringssystemet (WMS) på ett ledande kylförvaringsföretag. Lagerhanteringssystemet stod redan i centrum för kundens affärsverksamhet, men en fragmenterad systemarkitektur och ad-hoc-supportprocesser hade lett till att verksamheten inte var synkroniserad med marknadens fluktuationer. Cognizant tillhandahöll nödvändig domänexpertis i kombination med mogna leveransprocesser, vilket skapade ett mycket mer responsivt och kostnadseffektivt lagerhanteringssystem.

  • Kortare tid från beställningar till intäkter
  • Kortare inskolningstid för kunder.
  • Betydligt färre eftersläpande underhållsförfrågningar.
IT-lösningar för transport- och logistikhantering | Cognizant Technology Solutions