COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Förenkla kommunikationerna, behåll kunderna
och öka tillväxten.

Cognizant gör det möjligt för tillverkningsföretag att använda globala tjänster på ett nytt sätt, oavsett om det handlar om att möta konsumenternas förväntningar eller lägga om försörjningskedjan.

LÄS MER OM VÅR CSP-KUNDUNDERSÖKNING

VÅRA MARKNADSSEGMENT

 • Kabel och satellit

  Våra tjänster främjar innovation och tillväxt genom att fokusera på kundvård, kunskapshantering och serviceverksamhet.

 • Leverantörer av integrerade kommunikationstjänster

  Vi hjälper försäkringsgivare att förvandlas till flera multitjänsteleverantörer genom management consulting, teknisk integrering och företagstjänster. LÄS MER

 • Leverantörer av nätverksutrustning

  Våra tjänster förbättrar affärsresultat genom att effektivisera processer, omarbeta administrativa system och öka kundlojaliteten.

 • TRÅDLÖST

  Lösningarna omfattar nya processer för fakturering, kund- och orderhantering och ny teknik för planering, nätverk och testning.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

FOKUS PÅ LÖSNING

Cognizant förvärvar itaas, en leverantör av digitala videolösningar med huvudkontor i USA

Ett strategiskt förvärv som expanderar Cognizants plattformsövergripande videofunktioner

RESULTAT

Stor kabeltjänstleverantör övergår till molnet

En stor leverantör av medie- och kabeltjänster engagerade Cognizant för hjälp med att migrera 46 ostrukturerade och överprovisionerade applikationer till en flexibel molnmiljö. De resulterande användningsökningarna genererade kostnadsbesparingar på 35 procent.

Orderhantering för en global telekomleverantör

En global telekomleverantör engagerade oss för att effektivisera sitt arbetsflöde för orderhantering, och kunde sänka sina kostnader med 30 procent. Detta motsvarande tiotals miljoner dollar under en treårsperiod. Vi förnyade även kundens orderhanteringsprocess och automatiserade 200 000 orderundantag per kvartal, vilket reducerade hanteringstiden med 49 procent och sänkte antalet annullerade ordrar till mindre än 3 procent.

Telekommunikations-företag hanterar större samtalsvolymer genom BPO

Kontaktcentralerna för ett nordamerikanskt telefonföretag hade problem med att hålla jämna steg med det ytterligare arbete som krävdes när kunder ringde för att lägga till tjänster. Cognizant BPO hjälpte företaget att effektivisera samtalshanteringen och uppnå personalbesparingar på 3 miljoner USD.

Global försäkringsgivare sänker kostnaderna med OMaaS

Ett globalt kommunikationsföretag valde Cognizants OMaaS för hjälp med att effektivisera orderhanteringen och förbättra affärsresultaten. Som resultat kunde det automatisera många manuella processer, minska antalet orderannulleringar och öka intäkterna med flera miljoner dollar.

  Några av affärsfördelarna:

 • Vi automatiserade över 275 000 orderundantag.
 • Vi hjälpte företaget att stänga tre kostnadsställen och uppnå betydande minskningar av personalkostnaderna
 • Sänkta orderhanteringskostnader med 30 procent
 • Stor kabeltjänstleverantör övergår till molnet
 • RESULTAT

  Stor kabeltjänstleverantör övergår till molnet

  En stor leverantör av medie- och kabeltjänster engagerade Cognizant för hjälp med att migrera 46 ostrukturerade och överprovisionerade applikationer till en flexibel molnmiljö. De resulterande användningsökningarna genererade kostnadsbesparingar på 35 procent.

 • Orderhantering för en global telekomleverantör
 • Orderhantering för en global telekomleverantör

  En global telekomleverantör engagerade oss för att effektivisera sitt arbetsflöde för orderhantering, och kunde sänka sina kostnader med 30 procent. Detta motsvarande tiotals miljoner dollar under en treårsperiod. Vi förnyade även kundens orderhanteringsprocess och automatiserade 200 000 orderundantag per kvartal, vilket reducerade hanteringstiden med 49 procent och sänkte antalet annullerade ordrar till mindre än 3 procent.

 • Telekommunikations-företag hanterar större samtalsvolymer genom BPO
 • Telekommunikations-företag hanterar större samtalsvolymer genom BPO

  Kontaktcentralerna för ett nordamerikanskt telefonföretag hade problem med att hålla jämna steg med det ytterligare arbete som krävdes när kunder ringde för att lägga till tjänster. Cognizant BPO hjälpte företaget att effektivisera samtalshanteringen och uppnå personalbesparingar på 3 miljoner USD.

 • Global försäkringsgivare sänker kostnaderna med OMaaS
 • Global försäkringsgivare sänker kostnaderna med OMaaS

  Ett globalt kommunikationsföretag valde Cognizants OMaaS för hjälp med att effektivisera orderhanteringen och förbättra affärsresultaten. Som resultat kunde det automatisera många manuella processer, minska antalet orderannulleringar och öka intäkterna med flera miljoner dollar.

   Några av affärsfördelarna:

  • Vi automatiserade över 275 000 orderundantag.
  • Vi hjälpte företaget att stänga tre kostnadsställen och uppnå betydande minskningar av personalkostnaderna
  • Sänkta orderhanteringskostnader med 30 procent
Telekommunikationslösningar | Kommunikationstjänster | Cognizant Technology Solutions