carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Var redo för morgondagen

DÄR LÅNGSIKTIG INNOVATION ÄR VERKLIGT VÄRDE

Många högteknologiska företag investerar i digital teknik. De mest framgångsrika använder den strategiskt till att generera tillväxt och skapa långsiktigt värde.

INNOVERA FÖR ATT ÖVERLEVA. FÖRBERED DIG FÖR TILLVÄXT.


Innovation är svårt, även i ett så dynamiskt område som teknikbranschen. Och den sker inte automatiskt.

Etablerade aktörer som vill innovera i takt med digitaliseringen måste väva in innovation i allt de gör, från tillämpning av den senaste digitala kunskapen till förnyad insikt i vad kunderna behöver.

En ny högteknologisk era väntar alltid runt hörnet. Cognizant förenar djup branschkunskap med strategisk vägledning och hjälper kunder att designa, bygga och driva digitala företag för långsiktig framgång.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

TEKNIKINTENSIVA TILLVERKNINGSFÖRETAG

Vi hjälper tillverkare av högteknologiska produkter att planera och implementera omvandlande process- och produktutvecklingsinitiativ.

ONLINEFÖRETAG

Lösningar som hjälper e-företag att utveckla, kommersialisera, tjäna pengar på och modernisera sina digitala produkter och sin digitala verksamhet.

PROGRAMVARULEVERANTÖRER

Expertis inom byggande, testning och underhåll av applikationer som utnyttjar den senaste tekniken för molnet, mobila enheter och artificiell intelligens (AI).

Cognizant Community i USA 2018: hur digitalisering genomförs

Fyrahundra ledande befattningshavare från de allra bästa företagen i Amerika samlades i Scottsdale, Arizona för att lära, samtala och dela med sig av hur digitalisering genomförs.

VISA PDF

 

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

FOKUS PÅ LÖSNINGAR
Applikationstjänster

Ett komplett utbud av tjänster – från tillämpning, testning och underhåll till distribution, uppgraderingar och konsulttjänster.

Dessa tjänster kan avsevärt förbättra dina funktioner.

DE SENASTE IDÉERNA

Nyheter


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.