COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Hantering av försörjningskedjan

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

En flexibel försörjningskedja som klarar snabba omställningar är avgörande för att kunna känna av och svara på kundernas efterfrågan.

I och med den ökande globala konkurrensen försöker företag minska tillverkningstiderna, maximera resursutnyttjandet och samarbeta effektivare med leverantörerna. Våra lösningar för hantering av försörjningskedjan hjälper dig att samordna inköp, tillverkning och distribution.

Vår strategi

Omställningstjänster för försörjningskedjan

Genom att kombinera beprövade metoder och de senaste lösningarna för molnet och leveranskedjan hjälper våra försörjningskedjeexperter dig att minska tillverkningstiderna, öka resursutnyttjandet, effektivisera processerna och samarbeta bättre med partner och leverantörer.

Planeringstjänster för försörjningskedjan

För att frigöra ytterligare mervärde från försörjningskedjan hjälper vi dig att skapa eller förfina strategiska och taktiska planer för inköp, tillverkning, distribution och andra delar av verksamheten. Vi fokuserar på planer som kan genomföras snabbt och bygger på vår expertis inom efterfrågeplanering, prognostisering, produktionsplanering, lagerplanering, distribution och e-handel.

Supply Chain Execution

Lagerhantering, transport och tillverkning är komplexa processer som dramatiskt kan påverka kundservicen, varumärket och slutresultatet. Vi förenklar dessa processer med tekniska lösningar från ledande leverantörer som SAP, Oracle, JDA Software, Microsoft och Manhattan Associates. Med vår expertis om leveranskedjan och vertikala marknader hjälper vi dig att utvärdera, välja och implementera lösningar som skapar mer affärsnytta och smidighet.

Lösningsacceleratorer och ramverk

Våra ramverk för försörjningskedjan består av färdiga programvarukomponenter som utnyttjar bästa branschpraxis och förkortar Time to Value för många projekt.

  • mPAD Enterprise Mobility. Mobile Pickup and Delivery (mPAD) är vår kompletta lösning för Mobile Consignment Management som ger realtidsöversikt över hämtnings- och leveransaktiviteter.

  • Logistics Performance Manager (LPM). Hjälper företaget att mäta logistik- och transportresultat med hjälp av ramverk och verktyg som fungerar på olika plattformar.

  • SAP Transportation Management (TM). Utökar SAP TM för enklare transport- och logistikprocesser genom att möjliggöra bättre transparens och enklare överföring av information i hela leveranskedjan.

  • STEER-ramverket. Det här kompletta och plattformsoberoende ramverket för transportdiagnostik ger insikter om transport- och försörjningskedjemiljön.

  • Yardelligent. Cognizants Yard Management-system som ger heltäckande hantering av uppställningsplatser för fordon – från in- till utfart.

Branschlösningar

KONSUMTIONSVAROR

Kompetent hantering av försörjningskedjan är allt viktigare för konsumentvaruföretag som konkurrerar i den globala ekonomin.

Tjänster för försörjningskedjan | Cognizant Sverige