COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Utveckla verksamheten för kliniska prövningar med förebyggande resultathantering som minskar kostnader, cykeltider och risker.

ÖVERSIKT

Clinical Performance Management med SmartTrials

SmartTrials , en Cognizant BusinessCloud-produkt, erbjuder realtidsbaserad, proaktiv och regelbaserad riskbedömning samt global prövningsöversikt. Varningarna, eskaleringarna och verifieringskedjorna i SmartTrials automatiserade arbetsflöden hjälper ditt team att säkra användbara resultat som sänker risken och samtidigt förbättrar kvaliteten och efterlevnaden – vilket är en avgörande fördel som inga traditionella system för klinisk hantering och rapportering erbjuder.

 


FATTA BÄTTRE DATADRIVNA BESLUT MED COGNIZANT SMARTTRIALS
 

LÄS MER

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Kraftfulla och säkra samarbetsfunktioner

Samarbetsportalen SmartTrials utnyttjar principer för sociala medier med en kraftfull informationsplattform för effektiviserad kommunikation. Den här säkra och rollbaserade miljön är avsedd för chefer, programgrupper, forskningschefer och undersökare. Samarbete och informationsdelning inom och mellan organisationer säkerställer mer interaktion och bättre produktivitet för alla.

Bättre beslut baserade på prediktiv analys

SmartTrials ger dig de senaste funktionerna för prediktiv analys så att du kan mäta och hantera driftprestanda och risker. Data registreras automatiskt och grupperas logiskt i intuitiva kategorier enligt studiens naturliga livscykel så att användarna enkelt kan följa utvecklingen och fatta välgrundade beslut inom och mellan olika produktutbud.

Bättre kvalitet och efterlevnad

SmartTrials använder ett bibliotek av konfigurerbara tröskelvärden och arbetsflöden och erbjuder omedelbara aviseringar genom automatiserade åtgärder, utlösare, uppgifter och eskaleringar. Praktiska minskningsfunktioner förbättrar kvaliteten och efterlevnaden och förkortar samtidigt behandlingstiden. Verifieringskedjorna bakom kulisserna följer upp och registrerar åtgärder för bättre kvalitetskontroll och regelefterlevnad.