carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Rapport om Smarter Utilities-undersökningen 2018

ALLMÄNNYTTIGA FÖRETAG FÖRBEREDER SIG FÖR GLOBALA STÖRNINGAR

Nu när stora störningar har inträtt på marknaden avslöjar vår senaste undersökning och rapport att det är dags för allmännyttiga företag att gå längre än bara fristående projekt – och helt engagera sig för det digitala företaget.

VISA HÖJDPUNKTER

ÄNDRING ÄR OUNDVIKLIGT


Det ligger i sakens natur att generering, regler och konsumtion för energi ändras snabbt. 

De allmännyttiga företag som kan anpassa sig och engagera sig i den nya energiekonomin blir vinnarna. De som inte gör det kan förlora betydande marknadsandelar eller drabbas på ännu värre sätt.

I vår Smarter Utilities-undersökning 2018 frågade Ovum och Cognizant 100 verktygsledare runt om i världen hur beredda de är inför den omvandlingsresa som väntar. 42 % av de svarande säger att de genomför digital omvandling som förberedelse inför framtiden, men mycket av deras arbete är snävt inriktat på förbättringar av kundservice och nätet. Liknande resultat visade våra Smarter Utilities-undersökningar från 2016 och 2017.

Men räcker det? Vår senaste forskning visar att dagens initiativ ofta är alltför begränsade till engångsprojekt. Det som behövs för långsiktig tillväxt är en omfattande digital strategi som fokuserar på innovation och stöder snabb omvandling av affärsmodeller i hela företaget. Nästa generations teknik som anses ha störst potential för att uppnå detta inbegriper artificiell intelligens, Internet of Things, digitala assistenter, robotteknik och dataanalys.

Guide till det digitalt aktiverade allmännyttiga företaget

Allmännyttiga företag erfar nu oöverträffade omvälvningar av sin traditionella verksamhet. Upptäck vad cheferna tror är de viktigaste störningsfaktorerna – och hur de planerar att hantera dem.

Läs forskningen

Utilities say they are implementing digital transformation...

men ändå har de flesta inte antagit en företagsriktad metod som förberedelse inför framtiden.

42 %

har implementerat digital omvandling men vet inte vilka nya affärsmodeller som kommer att dyka upp

63 %

har investerat i fysisk infrastruktur för att hantera distribuerade energiresurser (DER)

38 %

har investerat i kundtjänster

Allmännyttiga företag upplever förändrade förhållanden som stör deras sätt att bedriva verksamhet i dag.

75 %


av högre chefer säger att möjligheter att tjäna intäkter från nya affärer kommer att tvinga fram betydande investeringar vad gäller budget och tid.

While most utilities believe advanced technologies will force changes in their business models...

många förlitar sig på organisationsstrukturer som inte klarar av verklig omvandling.

67 %

ha en affärsenhet som behandlar företagsrisker

61 %

ha en planeringsgrupp för IT-strategi

42 %

med endast utsedda affärsenheter för att utforska nya affärsmodeller

TIDIGARE SMARTER UTILITY-UNDERSÖKNINGAR

VÅRA LEDARE

Rajaram Radhakrishnan

Marknadsledare, gas-, vatten- och el, tillverkning och logistik

BIOGRAPHY


Peter Tomas
Peter Tomas

Utilities Consulting Leader, Nordamerika

BIOGRAPHY


Arvind Pal Singh
Arvind Pal Singh

Utilities Consulting Leader, Storbritannien och Europa

BIOGRAPHY