carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige


Kommer tillväxt av distribuerade energiresurser att omdefiniera elbolagens affärsmodell?

Cognizant Ovum Smarter Utilities-undersökningen 2017 om det ”programmerbara nätet” av stora elbolag världen över ger viktig kunskap om framtidens elnätshantering.
 

2017 SMARTER UTILITIES SURVEY

Den massiva tillväxten av DER och mikronät i elvärdekedjan har helt förändrat nätdriftens filosofi – vilket innefattar hantering av omvända energiflöden, inverkan på spänningsprofilen och mer komplexa skyddssystem – och har påverkat de allmännyttiga företagens övergripande affärsmodell världen över.

Den här energiomvandlingsresan handlar om mycket mer än den digitala omställningen av allmännyttiga företag för resan mot ett heltäckande och programmerbart nät. Det programmerbara nätet representerar digitaliseringen av kraftsystem och bygger på digital teknik som artificiell intelligens, maskininlärning och big data-analys som möjliggör övervakning och kontroll på distans samt automatisering av nätverket för högre tillförlitlighet, tillgänglighet och effektivitet i nätet.

Vår undersökning av 100 allmännyttiga i USA, Europa, Australien och Mellanöstern syftar till att klarlägga drivkrafter, hot och möjligheter för den här omställningen till programmerbara nät och att fastställa hur långt bolagen har kommit på vägen. Riktmärkningen av bolagen som ingick i undersökningen baserades på vårt Programmable Grid Maturity Model Framework.

Ladda ned Cognizant Ovums forskningsrapport från 2017 om en undersökning av smartare verktyg ifall du vill läsa mer.

2017 års Smarter Utilities-undersökning

2016 SMARTER UTILITIES SURVEY

På senare tid har allmännyttiga bolag inlett en dynamisk process för att kunna hantera de allt oskarpare traditionella gränserna mellan generering, överföring, distribution och kunder. Detta, med hjälp av ny teknik både på och utanför nätet och framväxten av digitala lösningar, skapar ett paradigmskifte för den traditionella affärsmodellen för allmännyttiga företag.

Vi vill förstå det här skiftet i större detalj.

Vilka är de främsta drivkrafterna som förändrar den här branschen? Vilken ny teknik investerar dessa företag i? Hur integrerar dessa företag distribuerade energiresurser? Hur förbättrar dessa företag den operativa effektiviteten?

Vår undersökning av över 100 elbolag i USA som betjänar 38 % av alla elkonsumenter gav djupa kunskaper om hur allmännyttiga företag förbereder sig på omställningen för att möta det tjugonde århundradets affärsmål.

Hämta undersökningen Cognizant Ovum Smarter Utilities 2016 och den kunskapsladdade infografiken för att få veta mer.

2016 års Smarter Utilities-undersökning

INFOGRAFIK