carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

SAMARBETA KRING PRÖVNINGAR

Cognizant® Shared Investigator Platform

Cognizant Shared Investigator Platform

Förändra relationen mellan plats och sponsor genom delning av dokument och information under den kliniska prövningens varaktighet.

Minska ineffektiviteten och lätta den administrativa bördan vid genomföranden av kliniska prövningar.

Den öppna designen av Cognizants Shared Investigator Platform (SIP) Förenklar och effektiviserar kliniska prövningar genom att eliminera redundant arbete för sponsorer och kliniska platser elimineras. Detta kan leda till förbättrad drifteffektivitet, minskade kostnader för att skapa och underhålla egen teknik, snabbare start av studien och mer tid med patienterna. Genom att använda SIP:
  • Tyngs prövarna mindre av administrativa uppgifter och processer – de blir mer benägna att delta i ytterligare prövningar med fler sponsorer.
  • Kan studier starta snabbare och genomföras effektivare
  • Överflödigt arbete elimineras för både sponsorer och   webbplatser, vilket gör det möjligt för utredare att spendera mer tid med sina patienter.
LIFE SCIENCES MANAGEMENT

Ledarskap

Om Prakash

AVP Life Sciences, Head of Shared Investigator Platform

Lestter Cruz Serrano

Medical Affairs Advisor, Shared Investigator Platform

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.