COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Skapa en mer flexibel och följsam försörjningskedja som hjälper dig att tillmötesgå och behålla kunderna.

Hanteringen av försörjningskedjan har blivit en avskräckande uppgift Återförsäljare måste betjäna en global kundbas och ständigt uppkopplade shoppare som vill ha en smidig och flexibel upplevelse. Det innebär att återförsäljare måste omstrukturera sina försörjningskedjor så att de blir snabbare och mer flexibla.

Vi hjälper kunder att lösa komplexa problem i försörjningskedjan och levererar värde och besparingar under förnyelseprocessen. Låt vårt team visa dig hur en integrerad försörjningskedja kan skapa en gränslös konsumentupplevelse och hjälpa organisationen att förbli vital för konsumenterna.

Funktioner

Planering av försörjningskedjan

Planeringen av försörjningskedjan har blivit allt mer komplex och avancerad i takt med detaljhandelsbranschens föränderliga affärsmodeller. På Cognizant kombinerar vi ingående planeringskunskaper, nytänkande och exekveringsexcellens när vi levererar lösningar till kunderna. Från generell planering av försörjningskedjan till överbryggande av klyftan mellan tillgång och efterfrågan, behovsplanering och prognoser eller samarbetsplanering – Cognizant hjälper kunderna att finjustera sina affärsprocesser och maximera avkastningen på sina planerade IT-investeringar. 

Supply Chain Execution

Cognizant tillämpar de vägledande principerna "tänk om, skapa nytt och omstrukturera” på strategier, verksamheten och IT-investeringar när SCE-portföljer (Supply Chain Execution) skapas och levereras. Vi bidrar med djupa domänkunskaper och är specialiserade på exekveringsorienterade applikationer, inklusive lagerhanteringssystem (WMS), transporthanteringssystem (TMS), arbetshanteringssystem (LMS) och globala handelshanteringssystem (GTM). Våra specialkunskaper från ägande och leverans av lösningar växer med varje DC som aktiveras och varje kanal som optimeras. Vi levererar stora omvandlingsprogram som skapar differentierade försörjningskedjor för kunderna och hjälper dem att maximera avkastningen på sina IT-investeringar.

Översikt över försörjningskedjan

I och med SMAC-revolutionen (sociala nätverk, mobila enheter, analys och molnet) och explosionen av datatillgänglighet avancerar smarta funktioner i försörjningskedjan till nästa nivå. Cognizants IT-lösningar och konsultramverk hjälper kunderna att skapa och genomföra omfattande strategier för smartare försörjningskedjor. Från detaljerade översikter över lagerdriften och nya möjligheter till lägre transportkostnader och tidig insyn i potentiella problem – Cognizant levererar ett utbud av lösningar som hjälper kunderna att få mer kontroll över sina försörjningskedjor.

Resurser

Läs om hur Cognizant kan hjälpa dig att finjustera försörjningskedjan och ge dig ett försprång framför konkurrenterna.

Minimera returer och maximera återhämtningen med omvänd logistik

Omvänd logistik är en möjlighet att göra returer till en strategisk fördel för din detaljhandel eller ditt konsumentvaruföretag. Så här går det till.

Tillverkare och detaljhandlare använder adaptiva försörjningskedjor för att öka intäkterna och produktiviteten och begränsa kostnader.

Med marknadsdynamik och ny teknik kan aktörer inom konsumentvarubranschen se över sina strategier för försörjningskedjan för att främja tillväxt och öka den operationella effektiviteten. 

Inventariehantering: hur inkrementella förbättringar leder till större vinster

Genom att bearbeta sociala och mobila data i planeringssystem och överläggsanalysverktyg kan tillverkare och detaljhandlare minska lagerspill och fokusera på kunderna med större precision.             

Viktiga aspekter av kundservice inom e-handel

Den enorma tillväxten av e-handel innebär att kunder förväntar sig att orderhanteringen är perfekt, att den är korrekt, snabb och praktisk. Här är en guide till Sales Fulfillment för e-handlare som omfattar omvänd logistik, automatisering och platsbestämning för lager med mera.

Bygg en känsligare, smartare och efterfrågestyrd försörjningskedja för konsumentvaror

Excellens i hanteringen av försörjningskedjan kräver att företag placerar sig i brytpunkten för behov och efterfrågan och ger exemplarisk kundservice – utan att tillåta att lagret växer för mycket.

Lösningar för hantering av försörjningskedjan | IT-konsulttjänster för detaljhandeln | Cognizant Sverige