COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Implementera mer responsiva IT-system och skapa fler butiker som attraherar konsumenterna och främjar lojalitet.

Fysiska butiker är ett utmärkt tillfälle för återförsäljare att skapa kontakt med kunderna på meningsfulla och lönsamma sätt. Men för att få en större marknadsandel måste du kunna lösa centrala utmaningar relaterade till butiksdriften, till exempel kundservice, personalhantering, förlustförebyggande åtgärder och driften på serversidan.

Utifrån våra kunskaper om detaljhandeln kan vi erbjuda dig nya lösningar för personal- och uppgiftshantering, modernisera din butiksterminal, förbättra medarbetarnas produktivitet och engagemang samt stärka verksamhetens slutresultat.

Funktioner

Försäljningsställe (POS)

Omvandla försäljningsstället till ett serviceställe och skapa en heltäckande upplevelse i alla kanaler med våra heltäckande POS-tjänster.                           

Produktivitet i butiken

Bekämpa showrooming genom att ge butiksanställda och chefer de verktyg, den utbildning och den teknik som behövs för att kunna möta kundernas förväntningar.     

Spelifiering

Höj medarbetarnas engagemang och produktivitet genom spelbaserade utbildningar och aktiviteter. Du kan också förkorta inlärningstiden och skapa mer engagerande kontakter med kunderna.                       

Servicehantering i butiken

Vår lösning underlättar samarbete med och hantering av butiksaktiviteter tillsammans med handelspartner och leverantörer i syfte att stärka ansvarighet och insyn.               

Inkuranshantering

Begränsa inkurans och försämrade marginaler i värdekedjan genom våra tjänster och lösningar för dataförlustskydd, returhantering, onlinebedrägeribekämpning samt analys.             

Resurser

Läs om våra perspektiv, lösningsöversikter och undersökningar så att du får hjälp att planera och förbereda dig för dagens generation av konsumenter.

EngagementONE – lösningsöversikt

Med Cognizant EngagementONE lär företaget känna kunderna som individer så att de kan få den anpassade upplevelse de förväntar sig.

7:e årliga konsumentundersökningen

Insikter i den digitala säljerfarenheten – återförsäljare anser sig tillhandahålla klassledande kundupplevelser, men kundernas återkoppling tyder på att de ofta är i otakt med verkligheten.

Prediktiva åtgärder för bekämpning av inkurans

Genom att kombinera den statistiska och matematiska stringensen hos avancerad analys med vedertagna affärskunskaper och domänerfarenhet kan återförsäljare identifiera och minska inkurans på grund av bedrägerier, icke-efterlevnad, bristfälliga processer och organiserad brottslighet.        

Anpassad butiksupplevelse

Cognizants konsumenterfarenhetsstudie för år 2012 visar att kunderna vill bli uppmärksammade och uppskattade när de är i butiken. Eftersom varje kund är unik måste återförsäljare medvetet rikta in sig på utvalda segment och personanpassa individuella shoppingupplevelser.             

Hantera en pristransparent värld: Ett paradigmskifte för återförsäljare

Den tekniska utvecklingen och nya konsumentbeteenden skapar en pristransparens som återförsäljare måste kunna hantera för att överleva, särskilt om de vill bli framgångsrika, på både kort och lång sikt.