carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

EN DIGITAL INFRASTRUKTUR FÖR DETALJHANDELN – HELA TIDEN REDO ATT LIGGA STEGET FÖRE

Återförsäljare möter hela tiden utmaningar exempelvis vad gäller produktefterfrågan, kundförväntningar och ny teknik som används för optimering av försörjningskedjor och kampanjerbjudanden. Snabb anpassning till de föränderliga behoven kräver en flexibel digital infrastruktur.

BÄTTRE KUNDUPPLEVELSER I DETALJHANDELN


Återförsäljare måste vara utrustade för att ersätta den statiska infrastruktur som begränsar deras verksamheter, med motsvarigheter som möjliggör kontinuerliga innovationer och frigör potential.

Syftet med varje verksamhet är att tillfredsställa kunderna med rätt pris, produkt, och interaktionsmodell – på rätt plats och vid rätt tid. En infrastruktur med ständig beredskap växer, krymper och anpassar sig på ett förutsägbart sätt på begäran – utan negativa effekter på den dagliga verksamheten – som svar på nya affärsmöjligheter, hot från konkurrenter och tekniska framsteg.

FUNKTIONER

FÖRÄNDRINGEN SKER. ÄR DU REDO?


En flexibel infrastruktur anpassar sig till föränderliga behov.

Du kan introducera nya funktioner, nå potentiella kunder, underlätta interaktionen med kunderna och anamma bättre affärsmodeller. Som stöd för återförsäljare som alltid är redo har Cognizant byggt Constantly Ready Infrastructure (CRI) på fem pelare:

CRI Delivery Platform

Den här lösningen ger förkonfigurerade verktyg samt plattformar för process- och tjänstleveranser som krävs för snabba implementeringar av ständigt användningsklara tjänster.

CRI Reference Architecture

Den här IT-arkitekturen inkluderar tjänstekataloger och skisser, och förkortar implementeringstiden med hjälp av standardiserade, förkonfigurerade system. Tekniken, byggstenarna och tjänsterna är certifierade som helhet och har skapats i samarbete med Cognizants partner för ett smidigt samarbete.

CRI Partner Ecosystem

Certifierade utvecklingspartner anpassar sin teknik till CRI-systemet och erbjuder förtestade och förkonfigurerade element med integrering och tjänstesäkring för att kunna erbjuda en smidig användarupplevelse.

CRI Delivery Model

Den här modellen hjälper företag att övergå från en isolerad till en integrerad infrastruktur genom att främja proaktiv och automatiserad processimplementering, serviceintegrering i en miljö med flera leverantörer eller serveranpassning, och säkerställer att nätverk och program är anpassade till affärskraven.

CRI Maturity Model

Mäter mognaden i en organisations infrastruktur och bidrar till att bygga en färdplan som ständigt är implementeringsklar med ett 360-gradigt IT-resultatmått grundat i resultatbaserade mätvärden såsom flexibilitet, kundupplevelse, smart drift och mervärde.

LÖSNINGAR

 • COGNIZANT CLOUD SERVICES

  COGNIZANT CLOUD SERVICES

  Cognizant Cloud Services gör att återförsäljare kan börja använda nättjänstmodeller och skapa bättre kundupplevelser, öka flexibiliteten i verksamheten och sänka kapitalkostnaderna. Det gör att IT-teamet istället kan fokusera på mer strategiska mål.

  För att hjälpa återförsäljare att framgångsrikt övergå till att använda molnet erbjuder Cognizant molntjänster med:

  CLOUD STEPS TRANSFORMATION FRAMEWORK

  Cognizant Cloud Steps Transformation Framework möjliggör en flexibel omvandling med minimal påverkan och maximal automatisering, som bygger på förkonstruerade lösningsskisser och mönster, migreringsverktyg, fabriksmodeller, infopaneler med prestandainformation, ramverk för styrning och integrerad ändringshantering.

  CLOUD360

  Den här molntjänsthanteraren abstraherar, styr och levererar tjänster och gränssnitt på begäran till företag genom överlagring av privata, offentliga och hybridbaserade IT-infrastrukturkomponenter som inkluderar äldre IT-tillgångar och erbjuder drifthanteringsfunktioner.

 • AUTOMATISERING AV INFRASTRUKTUR

  AUTOMATISERING AV INFRASTRUKTUR

  Företagen försöker öka flexibiliteten och produktiviteten genom att alltid vara tillgängliga och att omforma slutanvändarnas upplevelse. Med automatisering – en nyckelfunktion för sådana krav –kan kritiska resurser användas på områden som kräver mer avancerade färdigheter.

  Automatisering möjliggör ökad flexibilitet i detaljhandeln på tre områden: datacenter, drift och arbetsutrymmen.

  Datacenter

  På den här nivån kan försörjning, samordning, hantering, migrering och skalbarhet för virtuella maskiner, hybridmoln och multi-molnmiljöer automatiseras.

  Drift

  På detaljhandelns driftnivå kan automatiseringen av tjänsteleveransen skynda på processer som databasadministration, marknadsföringskommunikation och datasökning, och därmed leda till ett bättre utnyttjande av både mänskliga och tekniska resurser i organisationen. Det här bidrar till kortare tid till värde och högre produktivitet.

  Arbetsutrymmen

  När tekniken blir allt mer konsumentanpassad kan en automatiserad arbetsplats öka medarbetarnas engagemang och produktivitet med hjälp av programvarudrivna, repetitiva uppgifter och en förbättrad användarupplevelse.

 • HANTERING AV INFRASTRUKTURTJÄNSTER

  HANTERING AV INFRASTRUKTURTJÄNSTER

  Den stora spridningen av mobilenheter och åtkomst när och var som helst, med vad som helst, innebär att IT-avdelningarna ständigt måste uppdatera sina tjänster som svar på ständigt föränderliga preferenser och behov hos kunderna.

  Cognizants tjänstehantering är alltid redo och har fem huvudkomponenter:

  Service Provisioning Management

  Tjänster bygger på automatisering av arbetsflöden samt utformas och levereras baserat på faktorer som kundernas behov, intressen, beteenden och preferenser.

  Plattformshantering

  Den här integrerade teknikplattformen med plug-and-play-utformning ger skalbarhet, flexibilitet och kontroll av tjänsteleveranserna, inklusive smart analys som gör det enklare att identifiera och analysera viktiga konsumtionsmönster för bättre realtidsinsikter och bättre drift.

  Samordnade leveranser

  Cognizants tjänsteleveransmodell är utformad för hantering av en IT-tjänst som alltid är redo och inkorporerar funktioner som SMAC-stackintegrering, tjänstesamordning och kvalitetssäkring.

  Smart styrning

  Det här uppnås genom verksamhetsanpassade nyckeltal samt säkerhets- och riskhantering, i kombination med självserviceanpassad analys och rapportering.

  Värdehantering

  Genom transparenta tjänstekostnader, mätning av IT-lösningarnas värde för verksamheten och anpassning av omvandlingen till affärsmål möjliggör vi värdehantering på flera olika sätt.

  Cognizant bidrar till att förenkla, modernisera och skydda digitala företag med ServiceNow. Cognizant är ServiceNow-partner med nivåerna Gold certified Sales and Services Partner, Bronze certified Technology partner och global Multi Service Provider (MSP). Cognizant har med framgång genomfört över 150 implementeringar och tillhandahåller support i efterhand samt hanterade tjänster som omfattar centrala processer för IT Service Management (ITSM), IT Operations Management (ITOM), Security Operations, Enterprise Service Management (ESM) och Business Service Management (BSM). Cognizant ökar kundernas mervärdespotential och konkurrenskraft på grundval av sina djupa branschkunskaper, statusen som betrodd rådgivare till över 1 300 globala 2000-företag och en dedikerad affärsenhet som fokuserar på ServiceNow.

 • DevOps

  DevOps

  Konstant beredskap kräver en snabb introduktion av nya idéer och att de ständigt förbättras. DevOps är en uppsättning driftförfaranden och verktygslådor som kan höja hastigheten och kvaliteten på leveransen av IT-applikationer och tjänster.

  Cognizants DevOps-metod består av tre huvudkoncept:

  Organisatorisk beredskap

  Beredskap innebär att organisationen har en teknikbaserad flexibilitet, en samarbetsinriktad driftmodell med inställningen att allt ska vara kontinuerligt och samordning av kompetens för en smidigare omställning.

  Modernisering av gamla lösningar

  Vi använder en rad strategier för att tillämpa befintliga IT-tillgångar i den moderna världen genom deltjänster för äldre program genom kontinuerliga leveranser och API:er (application program interfaces) för integrering av övervakning av äldre lösningar och digital informationshantering.

  Säkerhet och efterlevnad

  Säkerhet och efterlevnad betraktas ofta som hinder för snabb och kontinuerlig utveckling, men utgör i själva verket en integrerad del av den förändringsberedda återförsäljarens DevOps-verktygslåda i händerna på välutbildade team.

  Cognizant har omfattande erfarenhet om DevOps och använder DevOps Assessment Framework för att kunna erbjuda kunderna omfattande tjänster som inkluderar strategi, planering, genomförande och hanterade tjänster för bästa möjliga fördelar till kunderna.

  Vi är erkända nytänkare inom DevOps-planering, teknik och tjänster, inklusive containerisering, mikrotjänster och plattform som tjänst (PaaS). Cognizant har utvecklat en enhetlig lösning baserad på öppna standarder för utveckling av mikrotjänster och styrningskomponenter.

  Cognizant bygger och hanterar artefakter som är nödvändiga för molnbaserad eller lokal driftsättning.

INDUSTRITJÄNSTER

INTELLIPEAK

Intellipeak är ett ramverk med paketerade tjänster som garanterar konstant beredskap för perioder av hög efterfrågan från konsumenterna, till exempel semestertider, särskilda marknadsföringskampanjer eller när oförutsedda händelser inträffar – till exempel när populära produkter blir virala.

Intellipeak hjälper återförsäljare att mildra riskerna genom korrekt bedömning av beredskap i system och infrastrukturer vid toppvolymer. Ramverket förutsäger resultaten under hög arbetsbelastning och underlättar planering i förväg så att applikationer och infrastruktur som är centrala för butiksverksamhet, marknadsföring och logistik kan hantera stora arbetsbelastningar nästan helt utan driftavbrott.

e-handel

Den här infrastrukturtjänsten ger dig en responsiv och flexibel e-handelsplattform som resulterar i en avbrottsfri shoppingupplevelse även vid perioder av stor efterfrågan. Genom att kombinera processer och metoder för högsta tillgänglighet med förutsägbar drift garanteras systemåtkomst i komplexa situationer.