carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

SNABB OCH EFFEKTIV EFTERLEVNAD

Cognizant Regulatory Synergies Framework

Cognizant Regulatory Synergies Framework

Följ de nya bestämmelserna snabbare och till en lägre kostnad med Cognizant Regulatory Synergies Framework. 

Dra maximal nytta av regelsynergier.

Få en ingående förståelse av riskkapaciteten i din ekonomiska institution med Cognizant Regulatory Synergies Framework. Siloindelade funktioner ger en splittrad vy av regler. Vårt ramverk fångar upp gemensamma drag mellan överlappande risk- och ekonomiförordningar när det gäller data, beräkning, modellering och rapportering. Du lägger mindre tid – och pengar – på efterlevnad.
Din organisation får viktiga fördelar, oavsett om det gäller att hantera synergier med en strategi som förkortar dataextrahering eller utnyttjar den komponentbaserade arkitekturen för att stödja riskjusterade priser.
Cognizant Regulatory Synergies Framework-erbjudanden för leverantörer av finanstjänster omfattar:
  • Identifiering av regler med överlappande påverkan 
  • Modellerings- och databehov som bör hanteras tillsammans med dessa myndighetskrav
  • Ett integrerat ramverk för program- och datastyrning
Läs mer om vad vår praxis för styrning, risk och efterlevnad kan göra för din organisation.
STYRNING, RISK OCH EFTERLEVNADSHANTERING

Ledarskap

Serge Malka

Partner, Risk and Compliance för Cognizant Consulting