Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

I och med det ökande antalet smarttelefoner, surfplattor och nya operativsystem som kräver ständiga uppdateringar är daglig testning och kvalitetssäkring viktigare än någonsin.

Vår Quality Engineering & Assurance-grupp kan bli din partner och hjälpa till med utveckling, ge tillförlitlig support för olika typer av maskin- och programvara och testa infrastruktur och produkter så att du får en heltäckande testprocess och högre produktkvalitet.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Kvalitetssäkringstjänster

Tjänster som är utformade för att höja kvalitetssäkringsföretag till klassledande status.

Tekniktjänster

En fullständig uppsättning kvalitetssäkringstjänster för aktörer som vill få ut specialiserad maskin- eller programvara på marknaden.

Testtjänster för infrastrukturer

Vi hjälper dig att skapa din egen testinfrastruktur för att säkerställa kontinuerlig kvalitetssäkring.

Kvalitetssäkringsprodukter

Med verktyg baserade på ett enhetligt kvalitetssäkringsramverk kan du genomföra bästa praxis, standardisera processer och använda molnbaserade, mobila och social plattformar.

COGNIZANT UTNÄMND SOM LEDARE INOM TESTNING

För andra året i rad utnämner Gartner 2015 Cognizant som ledare inom sin ”Magic Quadrant” för testningstjänster.


LÄS RAPPORTEN

BRANSCHLÖSNINGAR

Lösning i fokus

Förändrad QE&A för digitala framgångar

Fokus på kunden, verksamheten och användarupplevelsen, inte bara på på problemen. Som ordet antyder handlar ”digital” om kod – programkod, affärslogik, kunddata och användargränssnitt. Alla omstörtande digitala företag förlitar sig på transaktionsinriktade och analytiska backofficesystem, men det yttre ansiktet för dessa företag är kod i form av webbplatser, inlägg på sociala medier och mobilappar.

Efterlevnad är ett av de största skälen till att kvalitetssäkringsfunktionerna är så viktiga på dagens marknad, särskilt i de branscher som listas nedan.

RESULTAT

UAT för en leverantör av globala finanstjänster

En mångfacetterad leverantör av finansiella tjänster engagerade Cognizant som strategisk partner för acceptanstest för användare. Vi standardiserade testsystem och hjälpte företaget att spara 65 procent på kompletta acceptanstester och 70 procent på utformning av tester. Felprocenten i produktionen sjönk till nästan noll.

Hämta PDF

Testning för en Fortune 500-tillverkare

Innan Cognizant anlitades hanterades programvarutestningen på projektnivå utan formella rutiner, metoder, verktyg, insamling av mätvärden eller rapporter. Cognizant hjälpte företaget att etablera ett fjärrtestcenter och levererade väldefinierade programtestprocesser, inklusive processfärdplaner, skattningsmodeller och automatiseringsstandarder. De generella kostnaderna för programvarutestning sjönk med 50 procent.

Hämta PDF

Kvalitetssystem för ett flygbolag

Eftersom ett konsekvent och företagsövergripande system för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll efterfrågades skapade Cognizant en webbaserad lösning för hantering av testfunktionerna från en central databas. Lösningen minskade antalet fel, förbättrade effektiviteten och möjliggjorde snabbare anpassningar till olika krav.

Hämta PDF

Förkorta tiden till marknaden med Cognizants produkttestlösningar

Vi införde ett promotingsystem för en ledande leverantör av tjänster inom single-source-marknadsföring som hjälpte företaget att kontrollera efterlevnad i samband med promoting. Andra relaterade mål vara att mäta promotingeffektivitet samt hantera och bearbeta marknadsföringskampanjer i butikerna.

Vi har verktyg, team och testacceleratorer (värdhanterat, plattform eller installerad programvara) för hantering av alla testbehov som uppstår uppkommer under produktlivscykeln.

Hämta PDF
 • UAT för en leverantör av globala finanstjänster
 • RESULTAT

  UAT för en leverantör av globala finanstjänster

  En mångfacetterad leverantör av finansiella tjänster engagerade Cognizant som strategisk partner för acceptanstest för användare. Vi standardiserade testsystem och hjälpte företaget att spara 65 procent på kompletta acceptanstester och 70 procent på utformning av tester. Felprocenten i produktionen sjönk till nästan noll.

  Hämta PDF
 • Testning för en Fortune 500-tillverkare
 • Testning för en Fortune 500-tillverkare

  Innan Cognizant anlitades hanterades programvarutestningen på projektnivå utan formella rutiner, metoder, verktyg, insamling av mätvärden eller rapporter. Cognizant hjälpte företaget att etablera ett fjärrtestcenter och levererade väldefinierade programtestprocesser, inklusive processfärdplaner, skattningsmodeller och automatiseringsstandarder. De generella kostnaderna för programvarutestning sjönk med 50 procent.

  Hämta PDF
 • Kvalitetssystem för ett flygbolag
 • Kvalitetssystem för ett flygbolag

  Eftersom ett konsekvent och företagsövergripande system för kvalitetssäkring och kvalitetskontroll efterfrågades skapade Cognizant en webbaserad lösning för hantering av testfunktionerna från en central databas. Lösningen minskade antalet fel, förbättrade effektiviteten och möjliggjorde snabbare anpassningar till olika krav.

  Hämta PDF
 • Förkorta tiden till marknaden med Cognizants produkttestlösningar
 • Förkorta tiden till marknaden med Cognizants produkttestlösningar

  Vi införde ett promotingsystem för en ledande leverantör av tjänster inom single-source-marknadsföring som hjälpte företaget att kontrollera efterlevnad i samband med promoting. Andra relaterade mål vara att mäta promotingeffektivitet samt hantera och bearbeta marknadsföringskampanjer i butikerna.

  Vi har verktyg, team och testacceleratorer (värdhanterat, plattform eller installerad programvara) för hantering av alla testbehov som uppstår uppkommer under produktlivscykeln.

  Hämta PDF
Quality Engineering and Assurance-tjänster | Cognizant Technology Solutions