carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Förbättra hanteringen av katastrofärenden

BEARBETA OCH AVSLUTA ÄRENDEN 50 % SNABBARE

Artificiell intelligens (AI) på flyg- och satellitbilder mäter automatiskt egendomens omfattning och fokuserar på platsspecifika egendomsskador orsakade av stormar och andra katastrofer.

VISA VIDEO

Snabb och effektiv reaktion vid katastrofhändelser är viktigt, men det finns stora utmaningar när det gäller att säkerställa kvalificerade oberoende skadereglerare och prioritera uppdrag bland okända faktorer, som allvarlighetsgrad och försäkringstagarnas plats. 

Cognizant Property Insights ger uppskattningar av egendomsskada till handläggare och skadereglerare inom fem dagar efter en katastrof genom en interaktiv, kartbaserad instrumentpanel med möjlighet att få mer detaljerad information, från händelsesammanfattning till individuell egendom. Handläggarna kan få en överblick över skadornas allvarlighetsgrad i det drabbade området och kan även få mer detaljerad information vid behov. Skadereglerarna kan se de senaste bilderna av egendomen före och efter katastrofen tillsammans med platsspecifika attribut för att snabbt kunna uppskatta ett värde för skadeersättningen. Denna interaktiva, integrerade upplevelse kan minska hanteringstiden för katastrofärenden med så mycket som 50 %.

VISA PDF

Gör utvärderingar på distans

Bestäm takdimensioner och yttre skador på distans, och använd egenskapsattribut och skadeinsikter för snabbare inspektioner på plats.
Förbättra ärendeprioriteringen

Prioritera ärendetilldelning och egendomsinspektioner baserat på skadornas allvarlighetsgrad.
Ge skadereglerarna nya möjligheter

Om skadereglerarna får möjlighet att arbeta på distans kan de påbörja utvärderingen även om en fastighet är otillgänglig eller bedöms som osäker.
Avsluta ärenden snabbare

Få bättre hantering av ökade skadevolymer efter katastrofer och upprätthåll standardtjänstnivåer även vid de mest oförutsägbara händelserna.
En bättre kundupplevelse

Eliminera förseningar vid katastrofrelaterade skadeärenden som negativt påverkar kundernas liv och ge bättre stöd för kunderna när de behöver det som mest.

Nyheter

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.