COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

COGNIZANTS AUTOMATISERADE PROCURE‑TO‑PAY-LÖSNING (CAPPS)

En officiell inköpsorder (PO) som genereras i Cognizant Automated Procure‑to‑Pay Solution (CAPPS) är Cognizants primära inköpsmetod. Det krävs en inköpsorder från Cognizant för behandling av de flesta produkt- och tjänstebehov.

Det är endast möjligt att skapa och utfärda inköpsordrar till leverantörer som Global Procurement-teamet har lagt till i leverantörsdatabasen. Inköpare som har auktoriserats av Cognizant måste köpa produkter och tjänster från registrerade och rekommenderade leverantörer. Rekommenderade avtalsleverantörer som anges i CAPPS tillhandahåller vanliga beställningsprodukter och -tjänster till avtalad lägsta totalkostnad. Leverantörerna tillhandahåller även kundservice och support.

Hela procure-to-pay-arbetsflödet är elektroniskt i CAPPS, vilket förenklar inköpsprocessen. CAPPS har stöd för självserviceinköp.

Auktoriserade systemanvändare kan logga in i CAPPS, som är ett säkert system. De kan bläddra, söka och köpa från Cognizants mest använda onlinekataloger för rekommenderade avtalsleverantörer. Användarna kan behandla sina beställningar genom att skapa en rekvisition. Rekvisitionen vidarebefordras, godkänns och omvandlas elektroniskt till en inköpsorder. När rekvisitionen skapas behandlar CAPPS automatiskt valideringen av köpare och konto.

CAPPS kontrollerar dessutom inköpen med avseende på:

  • budgetutrymme
  • lämpligheten av den utrustning som köps in för projektet i fråga.

Slutgodkända inköpsordrar skickas direkt till leverantören via Electronic Data Interchange (EDI).

AUKTORISERADE INKÖPSMETODER

Primär inköpsmetod (inköpsorder)

En officiell inköpsorder (PO) är Cognizants primära inköpsmetod. Vid användning av CAPPS kan auktoriserad POC som utför inköpet eller Global Procurement-teamet beställa från Cognizant-godkända leverantörer.

CAPPS innehåller onlineproduktkataloger som visar Cognizant-specifika avtalspriser från leverantörer som har godkänts av Cognizant.

OM INKÖPSORDRAR

Auktoriserade medarbetare kan använda CAPPS för att köpa in nödvändiga produkter och tjänster från externa leverantörer i enlighet med Cognizants inköpspolicyer och eventuella specifika interna procedurer.

pdf

PROCESSDOKUMENT FÖR INKÖPSORDER

PO (INKÖPSORDER) – REFERENSGUIDE FÖR ANVÄNDARE

Cognizants Procure-to-Pay (P2P)-initiativ gör det enklare för Cognizants medarbetare att bedriva affärer med tusentals leverantörer som tillhandahåller nödvändiga produkter och tjänster.

Cognizant arbetar med att effektivisera sina P2P-processer och att tillhandahålla information och transparens för Cognizants anställda och leverantörer. Den här guiden och den detaljerade P2P-webbplatsen (webbadress) är en del av det här initiativet som effektiviserar inköp och bygger starkare relationer med leverantörerna.

pdf
PO (INKÖPSORDER) – REFERENSGUIDE FÖR LEVERANTÖRER

Cognizants P2P-initiativ är utformat för att effektivisera inköp av nödvändiga produkter och tjänster samt bygga starkare relationer med leverantörerna.

pdf

VARUMOTTAGNING

Cognizants varumottagare måste noggrant kontrollera de inköpta produkterna vid mottagandet. Följ riktlinjerna för att säkerställa att varorna tas emot korrekt. Läs referensguiden för mer information.

pdf

Sekundär inköpsmetod: kontrakt och avtal

Skriftliga dokument för ömsesidiga avtal mellan Cognizant och leverantören är den sekundära inköpsmetoden och ska användas för:

  • serviceavtal
  • produkter som köps in ofta, till exempel via underleverantörer
  • försäljning av stationära föremål samt hyres- och anläggningshantering.

COGNIZANTS STANDARDVILLKOR FÖR INKÖPSORDRAR

Välj region

PDF
Procure-to-Pay Inköpssystem | Cognizant's CAPPS | Cognizant Technology | Cognizant Sverige