COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

COGNIZANTS BETALNINGSSYSTEM

Det globala teamet fastställer betalningsvillkoren i samband med att de lägger till en ny leverantör till den Cognizant-godkända leverantörsdatabasen. Betalningsvillkoren i databasen avgör när betalningar utfärdas till leverantörer. Generellt använder Cognizant betalningsvillkoret ”Net 60”, vilket innebär att betalningen utfärdas 60 dagar efter det att leverantörsfakturan tas emot på adressen för avdelningen för leverantörsreskontra.

pdf

OM LEVERANTÖRSRESKONTRA OCH LEVERANTÖRSBETALNINGAR

Cognizants avdelning för leverantörsreskontra ansvarar för skyndsam handläggning av fakturor och utfärdande av betalningar till företag, leverantörer, individer, anställda, privatpersoner och fristående entreprenörer. Betalningar utfärdas mot godkända och reserverade inköpsordrar, kontrakt och avtal eller via extraordinära godkännanden när en inköpsorder inte har kunnat utfärdas.

pdf

LEVERANTÖRSBETALNINGSVILLKOR FÖR INKÖPSORDRAR

Global Procurement-teamet beslutar om betalningsvillkoren när en ny leverantör läggs till i databasen med godkända leverantörer. Generellt använder Cognizant betalningsvillkoret ”Net 60”, vilket innebär att betalningen utfärdas 60 dagar efter det att en godkänd leverantörsfaktura tas emot på adressen för avdelningen för leverantörsreskontra. Inköpsordrar som skickas till leverantören återspeglar dessa villkor och gäller för alla fakturor som Cognizant tar emot.

pdf

GUIDE FÖR INSÄNDNING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR

Cognizants avdelningen för leverantörsreskontra ansvarar för skyndsam handläggning av leverantörsfakturor mot godkända inköpsordrar. Vid leverans av produkter eller tjänster som utförts enligt begäran i den officiella inköpsordern är leverantören skyldig att utan dröjsmål skicka in alla motsvarande fakturor i tid direkt till avdelningen för leverantörsreskontra (inom 7 arbetsdagar från leverans eller avslutad tjänst) enligt instruktionerna på inköpsordern.

pdf

VÄLJ GUIDE FÖR INSÄNDNING AV FAKTUROR PER REGION

Välj formulär per region

Procure-to-Pay Betalningssystem | Cognizant Sverige