COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

P2P-PROCESSGUIDE

Cognizants Procure-to-Pay-process (P2P) återspeglas i sviten av webbaserade applikationer som underlättar företagets inköp och betalningar.

Cognizants nya automatiserade Procure-to-Pay-lösning (CAPPS) är företagets primära inköpsmetod. De flesta produkt- och tjänstekrav tillfredsställs genom det här systemet för utfärdande av inköpsorder.

Inköpsordrar kan endast skapas för och utfärdas till leverantörer som Cognizants Global Procurement-team har lagt till i leverantörsdatabasen.

Avtal eller prisavtal är den sekundära inköpsmetoden och ger oss den lägsta totalkostnaden för de flesta produkter och tjänster som ofta beställs från Cognizants externa rekommenderade leverantörer. Cognizant Global Procurement är den enda avdelningen som är auktoriserad att förhandla om och implementera företagsomfattande prisrabattavtal.

Betalningsvillkoren fastställs i CAPPS-systemet för varje leverantör. Fakturor för inköpsordrar som avdelningen för leverantörsreskontra har behandlat återspeglar dessa villkor. Systemet beräknar förfallodatumet för betalning från det datum då avdelningen för leverantörsreskontra tar emot den fysiska fakturan. Avdelningen för leverantörsreskontra fastställer inget betalningsdatum om fakturan överensstämmer med inköpsordern eftersom processen är helt systemdriven. Till exempel: avdelningen för leverantörsreskontra tar emot en leverantörsfaktura den 9 juli 2014. Fakturan är daterad 1 juli 2014. Avdelningen för leverantörsreskontra går in i CAPPS- eller Catalyst-systemet den 10 juli 2014. Om betalningsvillkoren är ”Net 30” beräknar systemet automatiskt 8 augusti 2014 som förfallodatum för betalning.

Alla leverantörsfakturor för leverantörer som har Electronic Data Interchange (EDI) måste skickas elektroniskt. Fysiska fakturor måste skickas till avdelningen för leverantörsreskontra, oavsett om leverantören är EDI-aktiverad eller ej. Alla fakturor sparas sedan i bildformat och matchas automatiskt med inköpsordern. Fakturorna är tillgängliga i CAPPS- eller Catalyst-systemet för beställaren och upphandlaren. Leverantörerna kan se sin status och inleda eller reglera eventuella tvister.

Om fakturan inte kan behandlas eftersom den inte överensstämmer med inköpsordern får beställaren eller köparen ett e-postmeddelande från Global AP Help Desk. Beställaren eller köparen kan se fakturan genom att logga in i CAPPS- eller Catalyst-systemet och ge instruktioner till avdelningen för leverantörsreskontra eller genom att posta en åtgärd för fakturan. Det finns ett separat arbetsflöde för behandling av fakturor som inte överensstämmer eller är omstridda. Global AP Help Desk möjiggör behandling av fakturorna genom en arbetsflödeåtgärd som vidarebefordrar och placerar fakturan i kö för behandling.

P2P-PROCESSARBETSFLÖDE

P2P
En effektiv och ändamålsenlig affärsprocess kräver en hel del samordning mellan beställaren, inköpsteamet, leverantörer och avdelningen för leverantörsreskontra.

POLICYER OCH RIKTLINJER

policies

Inköp av och betalning för utrustning, material och tjänster från externa leverantörer måste ske i enlighet med Cognizants fastställda inköpspolicyer. Medarbetare som beställer produkter och tjänster från externa leverantörer via CAPPS-inköpssystemet måste känna till alla policyer om inköp och skulder.

LÄS MER

COGNIZANTS INKÖPSSYSTEM

purchase

En officiell inköpsorder som genereras med COGNIZANT AUTOMATED PROCURE‑TO‑PAY SOLUTION (CAPPS) är Cognizants primära inköpsmetod. De flesta produkt- och tjänstekrav måste uppfyllas med en Cognizant-inköpsorder. Inköpsordrar kan endast skapas och utfärdas till leverantörer som Global Procurement-teamet har lagt till i leverantörsdatabasen.

LÄS MER

COGNIZANTS BETALNINGSSYSTEM

payment

Betalningsvillkoren för leverantörer fastställs av Cognizants Global Procurement-team när de lägger till en ny leverantör i Cognizants databas med godkända leverantörer. Betalningsvillkoren i databasen bestämmer när betalningar utfärdas till leverantörer. Generellt använder Cognizant betalningsvillkoret ”Net 60”, vilket innebär att betalningen utfärdas 60 dagar efter det att leverantörsfakturan tas emot på adressen för avdelningen för leverantörsreskontra. Inköpsordrar som skickas till leverantören återspeglar dessa villkor och gäller för alla fakturor som Cognizant tar emot. Andra betalningsvillkor än ”Net 60” kan endast förhandlas av Global Procurement Team.

LÄS MER

SUPPLIER INFORMATION PORTAL

about-P2P

Den här portalen ger information till alla leverantörer som bedriver verksamhet med Cognizant via Ariba-nätverket. Cognizant använder Ariba-nätverket för utbyte av affärsdokument, inklusive inköpsordrar, fakturor, bekräftelser av inköpsordrar, aviseringar före frakt samt mottagning och lagring av leverantörskataloger. Ytterligare information om det här projektet och Cognizants skäl till att inleda det finns i ett aviseringsbrev som Cognizant skickade ut tidigare i år.

LÄS MER
Procure-to-Pay | Cognizant's P2P System | Cognizant Sverige