COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Innehåll är erfarenheter.

Våra portal- och hanteringslösningar gör att du enklare kan erbjuda det innehåll som kunder, anställda och partner efterfrågar.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Digital innehållshantering för företag

Vårt dedikerade ECM-team tillhandahåller ett fullt spektrum av innehållshanteringslösningar tillsammans med ledande partner i branschen som OpenText. Lösningarna omfattar innehållshantering, bildfångst, kundkommunikation och företagssökning. Våra processer följer branschstandarder och bästa praxis och erbjuder beprövad integrering med företagsprogram (ERP/SCM), digital säkerhet och katalogservrar.

Portaler, innehåll och samarbete

Portaler för webbinformation, e-handel och mikrowebbplatser för information är exempel på några av lösningarna. Vi erbjuder ändringshantering via vår modell för portalstyrning och onboarding, och bland våra partner återfinns IBM, Oracle, OpenText, Microsoft och Adobe. Vi erbjuder bland annat extranät- och intranätportaler, företagssökning samt design, utveckling och underhåll av portaler.

Microsoft SharePoint

Med över 1 200 SharePoint-experter på Cognizant över hela världen har vi de kunskaper och den erfarenhet som krävs för att implementera SharePoint effektivt i alla företag. Som Microsoft Gold Certified Systems Integration Partner arbetar vi snabbt och effektivt med hjälp av en bred uppsättning verktyg, däribland vår egen Cognizant SharePoint Migration Suite och SharePoint Consulting Framework. Sociala medier, mobilitet, mikrowebbplatser, business intelligence-portaler, SharePoint-migrering till molnet samt support och underhåll är några exempel på våra specialområden.