carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

MÖT KUNDERNAS KRAV PÅ HANTERING AV DIGITALA BETALNINGAR

Bygg en molnbaserad, PCI-anpassad infrastruktur som kan användas med och skyddar dagens innovationer inom digitala betalningar.

FÅ PCI-ANPASSNING OCH MOLNKRAFT


Dagens konsumenter kräver revolutionerande nya sätt för digital betalningshantering. Det innebär att företag behöver en säker och anpassad infrastruktur för leverans av dessa nya betalningsmetoder.

Cognizants betalningsbranschanpassade molnlösning bygger på Amazon Web Services (AWS) plattform och främjar betalningsinnovation utan att tumma på säkerheten. Den kombinerar fullständig regelefterlevnad med molnets kostnadsfördelar, tillgänglighet och tekniska smidighet.

FUNKTIONER

FLEXIBEL, STABIL OCH KONTINUERLIG EFTERLEVNAD


 • Skräddarsydda lösningar för bank- och finansindustri, särskilt betalkortsbranschen
 • Snabb implementering med mönsterbaserade skisser via Cognizant Cloud Steps Transformation Framework
 • Hanteras genom Cognizants hanteringsplattform för molnlivscykeln Cloud360, för kontinuerlig efterlevnad
 • Exklusivt fokus på att förhindra bedrägliga betalningstransaktioner och stärka konsumenternas tillit
 • Backas upp av Cognizants beprövade branscherfarenhet och -kunskap

FÖRMÅNER

FÅ FÖRDELARNA MED AVANCERADE BETALNINGS-METODER


Med Cognizants PCI-anpassade molnlösning som bygger på AWS-plattformen får du fördelarna med att leverera en avancerad betalningslösning till kunderna. Till exempel:

 • Uppfyll kraven snabbt med en skiss för PCI Data Security Standard (DSS) som bygger på Cognizant Cloud Steps Transformation Framework
 • Skydda handlare från yttre hot och stärk deras motståndskraft
 • Bygg tjänsterna på en global och utpräglat skalbar plattform som är tillgänglig var och när som helst
 • Utveckla och distribuera snabbare när du kan etablera infrastruktur med ett enda klick
 • Sänk den generella kostnaden för att upprätthålla en PCI-stack

LÖSNINGAR

EN PCI-ANPASSAD MOLNINFRA-STRUKTURSLÖSNING


Cognizants PCI-anpassade molninfrastrukturlösning är baserad på AWS:s skalbara, säkra och utpräglat tillgängliga molnarkitektur. Den erbjuder följande:

 • En paketerad, mönsterbaserad skiss med en välformad referensarkitektur
 • Cognizant Cloud Steps Transformation Framework för effektivare distribution
 • Centrala tekniska PCI-krav för över 30 motsvarande AWS-tjänster
 • En stabil, PCI-anpassad infrastruktur med helt skyddade kortinnehavardata (CHD) och en säker datamiljö för kortinnehavare (CDE)

Lösningen inkorporerar också efterlevnadskrav för specifika datatyper samt hantering av verifieringskedjor och dataflöden, så att organisationen får frihet att utforma nya tjänster och alternativ för betalningstjänster.

RESURSER

LÖSNINGSÖVERSIKT
Skydda din verksamhet för elektroniska betalningar med Cognizants PCI DSS-anpassade molnlösning på AWS

Kortbetalningsorganisationer kan underlätta innovation och tillfredsställa kundernas behov utan att tumma på säkerhet eller efterlevnadskrav med Cognizants PCI DSS-anpassade molnlösning som levereras i Amazon Web Services-molnet (AWS).

FAKTABLAD
Uppfyll PCI DSS-kraven i molnet

Ett enkelt förhållningssätt baserat på ägarskapskontroll och delat ansvar kan hjälpa företag att effektivare migrera PCI DSS-anpassade funktioner till Amazon Web Services offentliga moln.

FAKTABLAD
Ett ramverk för PCI DSS 2.0 Efterlevnadsbedömning och reparation

Genom att metodiskt identifiera och reparera IT-säkerhetsbrister kan företag snabbt och kostnadseffektivt efterleva datasäkerhetsstandarder för betalkortsbranschen.