COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Samarbetet mellan Cognizant och Worldpay gör att vi effektivt kan hantera nya betalningsbehov från återförsäljare.

Worldpay är ett ledande betalningsföretag med global räckvidd. Worldpay erbjuder ett omfattande utbud av teknikdrivna betalningsprodukter och -tjänster till ungefär 400 000 kunder som därmed får större möjlighet att expandera verksamheten. Worldpay hanterar den ökande komplexiteten i kundernas betalningsalternativ så att de kan ta emot betalning i så många former som möjligt världen över. Med sitt nätverk och sin teknik kan Worldpay behandla betalningar från områden som täcker 99 procent av den globala BNP:n, i 146 länder och 126 valutor. Worldpay hjälper kunderna att acceptera över 300 olika betalningstyper.

Samarbetet mellan Cognizant och Worldpay gör det möjligt för kunderna att effektivt hantera framväxande nya betalningsbehov från återförsäljare som:

  • Snabb expansion till nya marknader genom samarbete med en partner för alla globala betalningsbehov
  • Leverans av lösningar i alla kanaler med en samlad kundöverblick, effektiviserad ePOS-integrering och certifiering av köpare som sänker kostnaderna i olika kanaler och på ett flertal marknader
  • Förbättrad datahantering och säkerhet med den senaste tekniken inom datavetenskap och bedrägeribekämpning
  • Smidiga övergångar genom heltäckande programhantering och marknadsledande teknik

Genom att dra nytta av varandras data och expertis har vi nyligen sammanställt ett faktablad där vi gemensamt presenterar strategier som hjälper återförsäljare att maximera sin framgång och fördjupa relationerna med kunderna. 

Läs mer

Worldpay | Affärspartner | Cognizant