COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Förenkla IT-infrastrukturen radikalt med VMwares branschledande programvara för virtualisering

VMware är det branschledande företaget inom programvara för virtualisering. Företaget är en föregångare inom virtualisering och automatiseringsteknik som drastiskt förenklar IT-infrastrukturen i hela datacentret till det virtuella arbetsområdet.

VMware levererar mervärde och enkelhet till kunderna genom en kombination av innovation och investering i ett stabilt IT-ekosystem. Företagets omfattande portfölj av programvara och tjänster för infrastruktur innebär att IT-personalen kan arbeta effektivare och leverera tillförlitliga tjänster till företaget som är tillgängliga när och var som helst på alla enheter.

Över 480 000 kunder – från små och medelstora företag till stora koncerner, däribland 99 % av Fortune 500- och 100 % av Fortune Global 100-företagen – använder teknik och tjänster från VMware technologies. Företaget har sitt huvudkontor i Palo Alto, Kalifornien, och har mer än 13 000 anställda över hela världen på avdelningskontor i 100 länder.

Vi hjälper kunderna att modernisera befintliga applikationer och data

ARBETA MED COGNIZANT

Virtualisering står i centrum för de förändringar som omformar arbetsmarknaden, och många företags IT-infrastrukturer bygger på VMwares virtualiseringsteknik. Kombinationen av VMwares infrastrukturlösningar med Cognizants expertis inom vertikala marknader, kundapplikationer och affärskrav hjälper våra gemensamma kunder att anpassa sig till en mer global och virtuell arbetsmarknad och att i högre grad tillgodose behoven hos unga yrkesarbetare och kunder.

VMware och Cognizant samarbetar för att hjälpa kunderna att modernisera sina befintliga applikationer och data samt utveckla nya applikationer som kan distribueras i privata, offentliga eller hybridbaserade molnmiljöer. Den här starka relationen gör att Cognizant och VMware kan hjälpa sina gemensamma kunder att göra verksamhetskritiska satsningar som integrering av virtuella datorer och modernisering av applikationer.

Våra två företag har bildat en heltäckande relation där var och en är den andras kund, med ett starkt stöd från ledningen och en gemensam vision av hur virtualisering, globalisering, konsumentisering av IT och alltfler Web 2.0-kunniga yrkesverksamma från millenniegenerationen utmanar företag världen över. Exempel på några specifika lösningar:

  • Virtualisering av verksamhetskritiska applikationer. Cognizant är kända som en av VMwares ledande partner på VBCA-området. Vårt IT IS-team erbjuder heltäckande tjänster, från utvärdering till distribution, som tillgodoser behoven hos våra gemensamma kunder.
  • Molnlösningar för datorhallar. Den här tjänsten bygger på VMware vSphere/vCloud Suite och använder en stabil VMware-arkitektur med Cognizant Cloud360 som frontend för användarförsörjning och policyhantering.
  • Cloud360. Cloud360 använder VMware vSphere och vCenter och är en innovativ plattform som ger företag möjlighet att använda molnbaserade miljöer med hjälp av branschledande plattformar. Företag kan dra fördel av de kombinerade effekterna av en kraftfull molninfrastruktur med en stabil molnhanteringstjänst.
  • Cloud Set. Den här lösningen använder plattformarna VMware vSphere, vCenter, vFabric och vCloud Suite. Samtidigt är Cognizants Cloud Software Engineering Tools (SET) en öppen, flexibel och hybridbaserad plattform som skapar mervärde i processer för utveckling av programvara, tester, byggen och distribution på företagens IT-avdelningar. Applikationsutvecklingsteamen gynnas av den kombinerade kraften genom en integrerad, öppen, flexibel, lätthanterad och molnbaserad plattform för programutvecklingsverktyg.
VMware | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions