COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

VIRTUALINSTRUMENTS.COM

Venu Lambu, Global Head of Markets, Cognizant Infrastructure Services talks about  the Cognizant and Virtual Instruments (VI) strategic relationship in his latest blog.Click here to read more.

Virtual Instruments är världsledaren inom Infrastructure Performance Management (IPM) för fysiska, virtuella och molnbaserade miljöer

Virtual Instruments har sitt huvudkontor i San Jose, Kalifornien, levererar IPM-lösningar till en bas av globala kunder och hjälper dem att säkerställa att deras applikationer och infrastrukturer fungerar bättre tillsammans. VirtualWisdom IPM-plattformen ger svar om och insikter i IT-applikationsstrukturens status, användning och prestanda. Det här ger kunderna möjlighet att garantera prestanda och tillgänglighet i fysiska, virtuella och molnbaserade miljöer. Med Virtual Instruments lösningar kan kunderna stoppa reaktiv felsökning, hantera prestanda och åstadkomma genuin kostnadsoptimering.

Virtual Instruments gör att kunderna kan garantera mervärde och omedelbar avkastning på investeringarna, särskilt på tre områden:

  • Tillgänglighetshantering– undanröj risken för driftavbrott av allvarlighetsgrad 1 och identifiera potentiella problem innan prestandan påverkas.
  • Resultathantering– för optimala resultat till lägsta kostnad och risk.
  • Kostnadsoptimering– öka livslängden för befintliga resurser, anpassa infrastrukturen med affärsbehov och sänk den generella infrastrukturkostnaden.

Lösningar och svar som hjälper kunderna att säkerställa att applikationer och infrastruktur fungerar bättre tillsammans

ARBETA MED COGNIZANT

Den globala alliansen mellan Virtual Instruments och Cognizant inleddes med anledning av tydliga tendenser på marknaden (exponentiell datatillväxt, hyperkonvergens, Big Data, BYOD och ”Software Defined”) som innebar både ett betydande tomrum och ett omedelbart behov av en lösning som gör att team effektivt kan hantera och optimera prestandan i utpräglat virtualiserade och komplexa verksamhetskritiska IT-infrastrukturer.

VirtualWisdom IPM-plattformen är den enda lösning som levererar kontinuerliga, realtidsbaserade och objektiva insikter om den fullständiga IO-sökvägen från VM/servern till LUN i heterogena miljöer. VirtualWisdom Applied Analytics-modulen omvandlar korrelerade data till mycket tillförlitliga och omedelbart användbara svar som bidrar till att effektivisera verksamheten.

Bland Virtual Instruments kunder finns 38 av Fortune 100-företagen samt ledande aktörer i alla branschvertikaler, inklusive finans, försäkring, sjukvård, telekommunikation, tjänsteleverantörer, energi, allmännyttiga företag, detaljhandel, IT samt myndigheter på nationell och lokal nivå.

Virtual Instruments | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions